iPhone - Interesējošo videoklipu apkopošana

background image

Interesējošo videoklipu apkopošana

Lai pievienotu videoklipu savai izlasei vai atskaņošanas sarakstam: blakus videoklipam
pieskarieties , lai redzētu pogas, kas ļauj pievienot videoklipu sarakstam.

Pievienot videoklipu izlasei

Pieskarieties “Add to Favorites”. Ja skatāties videoklipu, pieskarieties

.

Pievienot videoklipu atskaņošanas
sarakstam

Video informācijas ekrānā pieskarieties “Add to Playlist”, pēc tam
pieskarieties esošam atskaņošanas sarakstam vai pieskarieties , lai
izveidotu jaunu atskaņošanas sarakstu.

Dzēst izlases elementu

Pieskarieties Favorites, pieskarieties Edit un pēc tam blakus videoklipam
pieskarieties

.

Dzēst videoklipu no atskaņošanas
saraksta

Pieskarieties Playlists, pieskarieties atskaņošanas sarakstam, pieskarieties
Edit, pēc tam pieskarieties

.

105

13. nodaļa

YouTube

background image

Dzēst atskaņošanas sarakstu

Pieskarieties Playlists, pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties

.

Abonēt kontu

Blakus pašreizējam videoklipam (virs saraksta Related Videos) pieskarieties

. Pēc tam pieskarieties More Videos, ritiniet līdz saraksta apakšdaļai un

pieskarieties “Subscribe to konts”.

Atteikties no konta abonēšanas

Pieskarieties Subscriptions (ja neredzat šo elementu, vispirms pieskarieties
More), pieskarieties kontam sarakstā, pēc tam pieskarieties Unsubscribe.