iPhone - Videoklipu saīsināšana

background image

Videoklipu saīsināšana

Varat nogriezt sākuma un beigu kadrus gan tikko ierakstītam videoklipam, gan jebkuram citam
videoklipam savā albumā Camera Roll. Varat aizstāt sākotnējo videoklipu vai saglabāt saīsināto
versiju kā jaunu videoklipu.
Lai nogrieztu videoklipa kadrus: Videoklipa apskates laikā pieskarieties ekrānam, lai piekļūtu
vadīklām. Velciet jebkuru kadru skatītāja galu uz videoklipa augšmalu, pēc tam pieskarieties
Trim.

Svarīgi.

Ja izvēlaties Trim Original, nogrieztie kadri tiek neatgriezeniski izdzēsti no sākotnējā

videoklipa. Ja izvēlaties “Save as New Clip”, jaunais saīsinātais videoklips tiek saglabāts albumā
Camera Roll, bet sākotnējais videoklips paliek neskarts.