iPhone - Funkcija Photo Stream

background image

Funkcija Photo Stream

Izmantojot iCloud funkciju Photo Stream, ar iPhone uzņemtie fotoattēli tiek automātiski
augšupielādēti pakalpojumā iCloud un ar grūdējtehnoloģijas palīdzību pārsūtīti uz visām
citām ierīcēm, kur aktivizēta funkcija Photo Stream. Fotoattēli, kas pakalpojumā iCloud tiek
augšupielādēti no citām ierīcēm un datoriem, ar grūdējtehnoloģijas palīdzību tiek nosūtīti uz
iPhone albumu Photo Stream. Sk. “iCloud” 17. lpp
Lai ieslēgtu funkciju Photo Stream: dodieties uz Settings > iCloud > Photo Stream.

Jaunie jūsu uzņemtie fotoattēli tiek augšupielādēti jūsu albumā Photo Stream, kad vairs
nelietojat programmu Camera un iPhone tālrunim ir pieejams Wi-Fi tīkls ar interneta
savienojumu. Visi citi albumam Camera Roll pievienotie fotoattēli, tostarp no e-pasta
ziņojumiem un īsziņām ielādētie fotoattēli, no tīmekļa lapām saglabātie attēli un
ekrānuzņēmumi, arī tiek augšupielādēti albumā Photo Stream un ar grūdējtehnoloģijas
palīdzību pārsūtīti uz citām ierīcēm. Funkcija Photo Stream var jūsu iOS ierīcēs kopīgot līdz pat
1000 jaunākajiem fotoattēliem. Datoros visi Photo Stream fotoattēli var glabāties pastāvīgi.

102

12. nodaļa12

Camera

background image

Saglabāt fotoattēlus iPhone tālrunī
no albuma Photo Stream

Albumā Photo Stream pieskarieties

, atlasiet saglabāšanai paredzētos

fotoattēlus, pēc tam pieskarieties Save.

Dzēst fotoattēlu no pakalpojuma
iCloud

Atlasiet fotoattēlu albumā Photo Stream, pēc tam pieskarieties .

Dzēst vairākus fotoattēlus no
pakalpojuma iCloud

Albumā Photo Stream pieskarieties

, atlasiet dzēšamos fotoattēlus, pēc

tam pieskarieties Delete.

Piezīme. Lai izdzēstu fotoattēlus no albuma Photo Stream, iPhone tālrunī un visās pārējās jūsu
iOS ierīcēs jābūt sistēmai iOS 5.1 vai jaunākai. Sk. support.apple.com/kb/HT4486.

Lai arī izdzēstie fotoattēli tiek izņemti no jūsu ierīču fotoalbuma Photo Stream, oriģināls paliek
tās ierīces albumā Camera Roll, no kuras fotoattēls sākotnēji tika kopīgots.

103

12. nodaļa

Camera

background image

YouTube

13