iPhone - Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde datorā

background image

Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde datorā

Ar programmu Camera uzņemtos fotoattēlus un videoklipus var augšupielādēt datora
fotoapstrādes programmās, piemēram, Mac datora programmā iPhoto.
Lai augšupielādētu fotoattēlus un videoklipus datorā: savienojiet iPhone tālruni ar datoru,
izmantojot doka savienotāja–USB kabeli.

Â

Mac datorā: atlasiet vajadzīgos fotoattēlus un videoklipus un datorā noklikšķiniet uz
programmas iPhoto pogas Import vai Download (vai atbilstošās pogas citā piemērotā
fotoapstrādes programmā);

Â

personālajā datorā: izpildiet norādījums, kas iekļauti fotoprogrammas komplektācijā.

Ja, veicot augšupielādi datorā, fotoattēlus un videoklipus dzēšat no iPhone tālruņa, tie tiek
izņemti no jūsu albuma Camera Roll. Varat izmantot iTunes fotoiestatījumu rūti, lai sinhronizētu
fotoattēlus un videoklipus (videoklipus var sinhronizēt tikai ar Mac datoriem) ar iPhone
programmu Photos. Sk. “Sinhronizācija ar iTunes” 18. lpp