iPhone - Slaidrāžu apskate

background image

Slaidrāžu apskate

Lai skatītu slaidrādi: pieskarieties albumam, lai to atvērtu, pēc tam pieskarieties fotoattēlam un
pieskarieties . Atlasiet slaidrādes opcijas, pēc tam pieskarieties Start Slideshow.

Straumēt slaidrādi uz HDTV ierīci

Sk. “Funkcija AirPlay” 34. lpp

Apturēt slaidrādi

Pieskarieties ekrānam.

Iestatīt papildu opcijas

Dodieties uz Settings > Photos.