iPhone - Fotoattēlu un videoklipu kārtošana

background image

Fotoattēlu un videoklipu kārtošana

Varat veidot, pārdēvēt un dzēst albumus iPhone tālrunī, lai sakārtotu savus fotoattēlus un
videoklipus.
Lai izveidotu albumu: albumu apskates laikā pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties Add.
Atlasiet fotoattēlus, kas jāpievieno jaunajam albumam, pēc tam pieskarieties Done.

Piezīme. iPhone tālrunī izveidotie albumi netiek sinhronizēti atpakaļ uz datoru.

Pārdēvēt albumu

Pieskarieties Edit, pēc tam atlasiet albumu.

Mainīt albumu secību

Pieskarieties Edit, pēc tam velciet uz augšu vai uz leju.

Dzēst albumu

Pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties

.