iPhone - Fotoattēlu drukāšana

background image

Fotoattēlu drukāšana

Lai izdrukātu fotoattēlu: pieskarieties , pēc tam pieskarieties Print.
Lai izdrukātu vairākus fotoattēlus: fotoalbuma apskates laikā pieskarieties . Atlasiet
drukājamos fotoattēlus, pēc tam pieskarieties Print.
Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. “Drukāšana” 29. lpp

98

11. nodaļa11

Photos

background image

Camera

12