iPhone - Par programmu Calendar

background image

Par programmu Calendar

Programma Calendar atvieglo plānošanu un sekošanu sastādītajam plānam. Varat skatīt
kalendārus atsevišķi vai vairākus kalendārus reizē. Programma Calendar ļauj apskatīt notikumus
dienu skatā, mēnešu skatā un sarakstā. Varat meklēt notikumus pēc virsrakstiem, ielūgtajām
personām, vietām un piezīmēm. Ja kontaktiem ievadāt dzimšanas dienas, varat apskatīt šīs
dzimšanas dienas programmā Calendar.

Varat arī veidot, rediģēt vai atcelt tikšanās ierakstus iPhone tālrunī un sinhronizēt tos atpakaļ
datorā. Varat abonēt Google, Yahoo! vai iCal kalendārus. Ja jums ir Microsoft Exchange vai iCloud
konts, varat saņemt sapulču ielūgumus un atbildēt uz tiem.