iPhone - Kalendāru apskate

background image

Kalendāru apskate

Varat kalendārus apskatīt atsevišķi vai skatīt apvienoto kalendāru. Tas atvieglo vienlaicīgu darba
un ģimenes kalendāru pārvaldību.

Pievienot notikumu

Ar punktiem izceltajās

dienās ir ieplānoti

notikumi

Pāriet uz šodienu Pārslēgt skatus

Atbildēt uz

ielūgumu kalendārā

Notikumi izvēlētajā dienā

Lai mainītu skatus: pieskarieties List, Day vai Month. Lai apskatītu nedēļu, pagrieziet iPhone
sāniski.

Skatā Day velciet švīku pa kreisi vai pa labi, lai pārietu starp datumiem.

92

background image

Skatīt dzimšanas dienu kalendāru Pieskarieties Calendars, pēc tam pieskarieties Birthdays, lai notikumiem

pievienotu dzimšanas dienas no programmas Contacts.

Skatīt detalizētu informāciju par
notikumu

Pieskarieties notikumam. Varat pieskarties informācijai par notikumu, lai
iegūtu papildu datus. Ja, piemēram, ir norādīta vietas adrese, pieskarieties
tai, lai atvērtu programmu Maps.

Rediģēt vai dzēst kalendāru

Pieskarieties Calendars, pēc tam pieskarieties Edit.

Izvēlēties apskatāmos kalendārus

Pieskarieties Calendars, pēc tam ar skārienu izvēlieties kalendārus, ko
vēlaties skatīt. iPhone tālrunī visu izvēlēto kalendāru notikumi tiek rādīti
vienā kalendārā.