iPhone - Atbildēšana uz sapulču ielūgumiem

background image

Atbildēšana uz sapulču ielūgumiem

Ja jums ir iCloud, Microsoft Exchange konts vai atbalstīts CalDAV konts, varat no sava uzņēmuma
darbiniekiem saņemt ielūgumus uz sapulcēm un atbildēt uz šiem ielūgumiem. Ja saņemat
ielūgumu, sapulce kalendārā ir apvilkta ar punktotu līniju. parādās ekrāna labajā apakšējā
stūrī.
Lai atbildētu uz ielūgumu: pieskarieties ielūgumam kalendārā. Vai pieskarieties , lai piekļūtu
ekrānam Event, un pēc tam pieskarieties ielūgumam.

Skatīt informāciju par
organizatoru

Pieskarieties “invitation from”.

Skatīt citas ielūgtās personas

Pieskarieties Invitees. Pieskarieties vārdam, lai redzētu šīs personas
kontaktinformāciju.

Pievienot atbildei komentārus

Pieskarieties Add Comments. Jūsu komentārus varēs redzēt organizators,
bet ne citi dalībnieki. Atkarībā no lietojamā kalendāra pakalpojuma
komentāri var nebūt pieejami.

Iestatīt savu pieejamību

Pieskarieties Availability un atlasiet “busy” (aizņemts) vai “free” (brīvs).

93

10. nodaļa

Calendar