iPhone - Statusa ikonas

background image

Statusa ikonas

Statusa joslas ikonas ekrāna augšdaļā sniedz informāciju par iPhone:

Statusa ikona

Ko tā apzīmē

Mobilais signāls*

Parāda, vai atrodaties mobilā tīkla diapazonā un vai varat
veikt un saņemt zvanus. Jo vairāk joslu, jo stiprāks ir
signāls. Ja signāla nav, joslas tiek aizstātas ar tekstu “No
service”.

Airplane mode

Rāda, ka ir ieslēgts lidmašīnas režīms — nevar izmantot
zvanīšanas funkcijas, nevar piekļūt internetam un
izmantot Bluetooth® ierīces. Ir pieejamas funkcijas, kas
nav saistītas ar bezvadu funkcionalitāti. Sk. “Airplane
mode” 174. lpp

UMTS

Rāda, ka ir pieejams jūsu operatora 4G UMTS (GSM)
tīkls, un iPhone var pieslēgties internetam, izmantojot
šo tīklu. (Tikai iPhone 4S. Nav visur pieejams.)
Sk. “Network” 179. lpp

UMTS/EV-DO

Rāda, ka ir pieejams jūsu operatora 3G UMTS (GSM) vai
EV-DO (CDMA) tīkls un iPhone var pieslēgties internetam,
izmantojot šo tīklu. Sk. “Network” 179. lpp

EDGE

Rāda, ka ir pieejams jūsu operatora GPRS (GSM) vai
1xRTT (CDMA) tīkls un iPhone var pieslēgties internetam,
izmantojot šo tīklu. Sk. “Network” 179. lpp

GPRS/1xRTT

Rāda, ka ir pieejams jūsu operatora GPRS (GSM) vai
1xRTT (CDMA) tīkls un iPhone var pieslēgties internetam,
izmantojot šo tīklu. Sk. “Network” 179. lpp

Wi-Fi*

Rāda, ka iPhone tālrunis ir pieslēgts internetam,
izmantojot Wi-Fi tīklu. Jo vairāk joslu, jo stiprāks ir
savienojums. Sk. “Wi-Fi” 174. lpp

Personal Hotspot

Parāda, ka iPhone tālrunis ir savienots ar citu iPhone
tālruni, nodrošinot personālo tīklāju (GSM modeļiem).
Sk. “Personal Hotspot” 177. lpp

Sinhronizācija

Parāda, ka iPhone veic sinhronizāciju ar programmu
iTunes.

Tīkla aktivitāte

Rāda tīkla aktivitāti. Šo ikonu var izmantot arī dažas
trešās puses programmas, lai parādītu aktīvu procesu.

Zvanu pāradresācija

Rāda, ka iPhone tālrunī ir aktivizēta zvanu pāradresācija.
Sk. “Zvanu pāradresācija” 67. lpp

12

1. nodaļa1

iPhone tālruņa āriene

background image

Statusa ikona

Ko tā apzīmē

VPN

Rāda, ka esat pieslēdzies tīklam, izmantojot virtuālo
privāto tīklu. Sk. “Network” 179. lpp

Atslēga

Rāda, ka iPhone tālrunis ir aizslēgts. Sk. “Ieslēgšanas/
izslēgšanas poga” 10. lpp

Surdoierīce

Rāda, ka iPhone tālrunis ir iestatīts darbam ar surdoierīci.
Sk. “Surdoierīču atbalsts” 172. lpp

Atskaņošana

Rāda, ka tiek atskaņota dziesma, audiogrāmata
vai aplāde. Sk. “Dziesmu un cita audio satura
atskaņošana” 82. lpp

Fiksētā portreta orientācija

Rāda, ka iPhone tālrunim ir fiksēta portreta orientācija.
Sk. “Apskate portreta vai ainavas orientācijā” 22. lpp

Modinātājs

Rāda, ka ir uzstādīts modinātājs. Sk. “Modinātāju
iestatīšana” 116. lpp

Location Services

Rāda, ka programma izmanto funkciju Location Services.
Sk. “Location Services” 176. lpp

Bluetooth*

Zila vai balta ikona: Funkcija Bluetooth ir ieslēgta, un
ierīces ir savienotas pārī.
Pelēka ikona: Funkcija Bluetooth ir ieslēgta, un ierīces ir
savienotas pārī, taču ierīce ir ārpus diapazona vai izslēgta.
Bez ikonas: Funkcija Bluetooth ir izslēgta vai ierīces nav
savienotas pārī.
Sk. “Bluetooth ierīces” 35. lpp

Bluetooth akumulators

Rāda akumulatora līmeni, kāds ir atbalstītai pārī
savienotai Bluetooth ierīcei.

Akumulators

Rāda akumulatora uzlādes līmeni vai statusu.
Sk. “Akumulators” 36. lpp

* Noteiktu piederumu lietošana kopā ar iPhone tālruni var ietekmēt tā funkcionalitāti bezvadu
režīmā.

13

1. nodaļa

iPhone tālruņa āriene