iPhone - Pogas

background image

Pogas

Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Laikā, kad neizmantojat iPhone tālruni, varat to aizslēgt, lai izslēgtu displeju un taupītu
akumulatora enerģiju.
Lai aizslēgtu iPhone tālruni: nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Ja iPhone tālrunis ir aizslēgts un pieskaraties ekrānam, nekas nenotiek. iPhone joprojām var
saņemt zvanus, īsziņas un citus atjauninājumus. Varat arī:

klausīties mūziku;

Â

regulēt skaļumu, izmantojot pogas iPhone tālruņa sānos (vai iPhone austiņu pogas) laikā, kad

Â

runājat pa tālruni vai klausāties mūziku;
izmantot iPhone austiņu vidējo pogu, lai atbildētu uz zvanu vai beigtu to, kā arī vadītu audio

Â

atskaņošanu (sk. “Dziesmu un cita audio satura atskaņošana” 82. lpp).

Ieslēgšanas/izslēgšanas

poga

Atslēgt iPhone tālruni

Nospiediet sākuma pogu vai ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, pēc tam
pavelciet slīdni.

Atvērt programmu Camera laikā,
kad iPhone tālrunis ir aizslēgts

Nospiediet sākuma pogu vai ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, pēc tam
pavelciet uz augšu.

Piekļūt audio vadīklām laikā, kad
iPhone tālrunis ir aizslēgts

Veiciet dubultskārienu sākuma pogai .

Izslēgt iPhone

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu dažas sekundes, līdz ir
redzams sarkanais slīdnis; pēc tam pavelciet slīdni.

Ieslēgt iPhone

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz ir redzams Apple
logotips.

Pēc noklusējuma iPhone tālrunis tiek automātiski aizslēgts, ja minūtes laikā netiek aiztikts
ekrāns. Kā izslēgt automātisko aizslēgšanu vai mainīt laiku, pēc kura iPhone tiek aizslēgts,
sk. “Auto-Lock” 181. lpp Kā iestatīt, ka iPhone tālruņa atbloķēšanai tiek pieprasīta parole,
sk. “Passcode Lock” 181. lpp

10

1. nodaļa1

iPhone tālruņa āriene

background image

Sākuma poga

Sākuma poga ļauj jebkurā brīdī atgriezties sākuma ekrānā. Ar tās palīdzību var izmantot arī
citas ērtas saīsnes.
Lai pārietu uz sākuma ekrānu: nospiediet sākuma pogu .

Sākuma ekrānā vienkāršs skāriens ļauj atvērt programmu. Sk. “Programmu atvēršana un
pārslēgšanās starp tām” 20. lpp

Parādīt vairāku uzdevumu
joslu, lai redzētu nesen lietotās
programmas

Kad iPhone tālrunis ir atslēgts, veiciet dubultklikšķi uz sākuma pogas .

Piekļūt audio atskaņošanas
vadīklām

Ka iPhone tālrunis ir aizslēgts: Veiciet dubultskārienu sākuma pogai .
Sk. “Dziesmu un cita audio satura atskaņošana” 82. lpp
Kad lietojat citu programmu: Veiciet dubultskārienu sākuma pogai , pēc
tam velciet švīku uz programmu pārslēga no kreisās puses uz labo.

Palaist Siri (iPhone 4S) vai balss
vadību

Nospiediet un turiet sākuma pogu . Sk. . nodaļu “Siri” 41. lpp un “Balss
vadība” 31. lpp

Skaļuma pogas

Kad runājat pa tālruni vai klausāties dziesmas, skatāties filmas vai citu multivides saturu, pogas
iPhone tālruņa sānos ļauj regulēt skaņas skaļumu. Pārējā laikā pogas regulē zvana, brīdinājumu
un citu skaņas efektu skaļumu.

BRĪDINĀJUMS.

Lai iepazītos ar svarīgu informāciju, kā izvairīties no dzirdes zuduma, sk.

Svarīgas produkta informācijas rokasgrāmatu vietnē support.apple.com/lv_LV/manuals/iphone.

Skaļāk

Klusāk

Lai ierobežotu mūzikas un videoklipu skaļumu, dodieties uz Settings > Music.

Varat arī izmantot skaļuma palielināšanas pogu, lai uzņemtu attēlu vai ierakstītu videoklipu.
Sk. “Fotoattēlu un videoklipu uzņemšana” 100. lpp

Zvana/klusuma slēdzis

Pārvietojiet zvana/klusuma slēdzi, lai pārslēgtu iPhone tālruni zvana režīmā vai klusuma
režīmā .

Zvanīt

Klusums

11

1. nodaļa

iPhone tālruņa āriene

background image

Zvana režīmā iPhone atskaņo visas skaņas. Klusuma režīmā iPhone nezvana un neatskaņo
nekādas brīdinājuma vai efektu skaņas.

Svarīgi.

Modinātāji, audio programmas, piemēram, Music, un daudzas spēles joprojām atskaņo

skaņas, izmantojot iebūvēto skaļruni arī tad, kad iPhone tālrunis ir klusuma režīmā.

Lai saņemtu informāciju, kā mainīt skaņas un vibrācijas iestatījumus, sk. “Skaņas un zvana/
klusuma slēdzis” 177. lpp