iPhone - „iPhone“ veikimo temperatūra

background image

„iPhone“ veikimo temperatūra

Jei iPhone vidaus temperatūra viršija normalią veikimo temperatūrą, galite pastebėti vieną iš šių
reiškinių, kai temperatūra bandoma reguliuoti:

sustoja „iPhone“ įkrovimas

Â

ekranas aptemsta

Â

korinio ryšio signalas tampa silpnas

Â

ekrane atsiranda perspėjimas dėl temperatūros

Â

187

B Priedas

Palaikymas ir kita informacija

background image

Svarbu:

Negalima naudoti iPhone, kol ekrane rodomas įspėjimas apie temperatūrą, išskyrus

skambinimą pagalbos numeriais. Jei iPhone negali sureguliuoti vidaus temperatūros, telefonas
miega iki tol, kol atvės. Kol iPhone yra šiame režime, skambinti pagalbos numeriais neįmanoma..
Perkelkite iPhone į vėsesnę vietą ir palaukite keletą minučių, prieš bandydami vėl naudotis
iPhone.

188

B Priedas

Palaikymas ir kita informacija

background image

„Apple Inc.“

K

Autorių teisės priklauso „Apple Inc.“, 2012. Visos teisės
saugomos.

„Apple“, „Apple“ logotipas, „AirPlay“, „AirPort“, „AirPort Express“,
„AirPort Extreme“, „Aperture“, „Apple TV“, „Cover Flow“,
„FaceTime“, „Finder“, „iBooks“ „iCal“, „iLife“, iMovie“, „iPad“,
iPhone“, „iPhoto“, iPod“, „iPod touch“, „iTunes“, „iTunes Extras“,
„Keynote“, „Mac“, „Mac OS“, „Numbers“, „OS X“, „Pages“, „Safari“,
„Siri“, „Spotlight“ ir „Works with iPhone“ logotipas yra „Apple
Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

„AirPrint“, „iMessage“, „Made for iPhone“ logotipas, „Multi-
Touch“ ir „Retina“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai.

„Apple Store“, „Genius“, „iCloud“, „iTunes Plus“, „iTunes Store“ ir
„MobileMe“ yra „Apple Inc.“ paslaugų ženklai, registruoti JAV ir
kitose šalyse.

„App Store“, „iBookstore“ ir „iTunes Match“ yra „Apple Inc.“
paslaugų ženklai.

„IOS“, naudojamas pagal licenciją, yra „Cisco“ prekių ženklas
arba registruotasis prekių ženklas JAV ir kitose šalyse.

„Ping“ yra registruotas „Karsten Manufacturing Corporation“
prekių ženklas ir yra naudojamas JAV pagal licenciją.

„NIKE“ ir „Swoosh Design“ yra „NIKE, Inc.“ ir dukterinių
bendrovių prekių ženklai. Jie naudojami pagal licenciją.

„Bluetooth®“ pavadinimas ir logotipai yra registruotieji prekių
ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“ ir bet koks tokių
ženklų naudojimas „Apple Inc.“ yra leidžiamas pagal licenciją.

„Adobe“ ir „Photoshop“ yra „Adobe Systems Incorporated“
prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir / ar
kitose šalyse.

Šiose instrukcijose minimi kompanijų ar produktų pavadinimai
gali būti jų prekių ženklai.

„Map data“ © „Google“, 2010.

Trečiųjų šalių produktai gali būti paminėti tik informaciniais
tikslais ir taip nėra nei patvirtinami, nei rekomenduojami.
„Apple“ neatsako už šių produktų veikimą ar naudojimą.
Visi susitarimai ar garantijos, jei yra, sudaromi tiesiogiai
tarp pardavėjų ir būsimų naudotojų. Imtasi visų priemonių
užtikrinti, kad šiose instrukcijose pateikta informacija
būtų tiksli ir teisinga. „Apple“ neatsako už spausdinimo ar
kanceliarines klaidas.

LT019-2267/2012-03