iPhone - Klaviatūrų pridėjimas ir šalinimas

background image

Klaviatūrų pridėjimas ir šalinimas

Jei norite rinkti tekstą kitomis kalbomis iPhone, naudokite skirtingas klaviatūras. Pagal
numatytuosius nustatymus, galima tik jūsų nustatytos kalbos klaviatūra. Jei norite naudotis kitų
kalbų klaviatūromis, naudokitės „Keyboard“ nustatymais. iPhone palaikomų klaviatūrų sąrašą
rasite tinklalapyje www.apple.com/iphone/specs.html.
Pridėti klaviatūrą: eikite į„Settings“ > „General“ > „International“, tada palieskite „Keyboards“ ir
pasirinkite sąraše esančią klaviatūrą. Pakartokite, kad pridėtumėte daugiau klaviatūrų.
Pašalinti klaviatūrą: eikite į „Settings“ > „General“ > „International“ > „Keyboards“ ir palieskite
„Edit“. Palieskite šalia klaviatūros, kurią norite pašalinti, tada palieskite „Delete“.
Keisti klaviatūrų sąrašą: Eikite į „Settings“ > „General“ > „International “ > „Keyboards“. Palieskite
„Edit“, tada vilkite šalia klaviatūros, kad perkeltumėte ją į kitą vietą sąraše.