iPhone - Žymos ir istorija

background image

Žymos ir istorija

Pažymėti tinklalapį: atidarykite puslapį, palieskite , tada palieskite „Add Bookmark“.
Išsaugodami žymą galėsite redaguoti jos pavadinimą. Pagal numatytuosius nustatymus žymos
išsaugomos „Bookmarks“ viršuje. Palieskite „Bookmarks“, jei norite pasirinkti kitą aplanką.
Peržiūrėti anksčiau lankytus tinklalapius (istorija): palieskite , tada palieskite „History“. Jei
norite išvalyti istoriją, palieskite „Clear“.

Atidaryti pažymėtą tinklalapį

Palieskite

.

Redaguoti žymą ar žymų aplanką

Palieskite

, pasirinkite aplanką, turintį žymą, arba aplanką, kurį norite

redaguoti, tada palieskite „Edit“.

Naudoti „iCloud“ naujausioms
žymoms saugoti „iOS“ įrenginiuose
ir kompiuteriuose

Eikite į „Settings“ > „iCloud“, tada įjunkite „Bookmarks“.
Žr. „„iCloud““, 17 psl..

Sinchronizuoti žymas su
žiniatinklio naršykle kompiuteryje

Žr. „Sinchronizavimas su „iTunes““, 19 psl..

77

7 skyrius

Safari