iPhone - Tarptautiniai skambučiai

background image

Tarptautiniai skambučiai iš namų vietovės

Dėl informacijos apie tarptautinius skambučius iš namų vietovės, įskaitant kainas ir kitus
mokesčius, kreipkitės į ryšio paslaugos teikėją ar apsilankykite jo tinklalapyje.

iPhone naudojimas užsienyje

Keliaudami užsienyje, atsižvelgdami į galimus tinklus, galite naudoti iPhone, jei norite skambinti,
siųsti ir gauti teksto pranešimus, naudoti programas internetui pasiekti.
Įgalinti tarptautinį tarptinklinį ryšį: jei norite gauti informacijos apie pasiekiamumą ir
mokesčius, susisiekite su ryšio paslaugos teikėju.

Svarbu:

Balso, teksto pranešimų ir duomenų keliavimo paslauga gali būti mokama Jei norite

išvengti mokesčių už skambučius ir duomenis (įskaitant vaizdinį balso paštą), pristatytus korinio
ryšio tinklu, būdami už ryšio paslaugų teikėjo tinklo ribų, išjunkite „Voice Roaming“ ir „Data
Roaming“.

Jei jūsų iPhone 4S aktyvuotas veikimui CDMA tinkle, galite naudotis tarptinkliniu ryšiu GSM
tinkluose, jei telefone įdėta SIM kortelė. Žr. „SIM kortelės įdėjimas“, 14 psl.. Naudojantis
tarptinkliniu ryšiu GSM tinkle, iPhone gali naudotis GSM tinklo funkcijomis. Gali būti taikomi
mokesčiai. Daugiau informacijos teiraukitės paslaugos teikėjo.

67

5 skyrius

Phone

background image

Išjungti „Voice Roaming“ CDMA
tinkle

Eikite į „Settings“ > „General“ > „Network“.
Išjungus „Voice Roaming“ nebus galima skambinti, kai nebūsite savo ryšio
paslaugų teikėjo tinklo zonoje.

Išjungti „Data Roaming“

Eikite į „Settings“ > „General“ > „Network“.
Išjungus „Data Roaming“ duomenų perdavimas korinio ryšio tinkle nėra
galimas. Nuo interneto priklausomos programos neveiks, nebent iPhone
turi „Wi-Fi“ prieigą prie interneto. Vaizdo balso pašto funkcija laikinai
neveikia esant tarptinkliniam ryšiui, nebent jūsų ryšio paslaugų teikėjas
netaiko mokesčio už šią paslaugą.

Nustatyti iPhone pridėti tinkamą
kodą, skambinant iš kitos šalies

Eikite į „Settings“ > „Phone“ ir įjunkite „International Assist“ (galimas ne
visose vietovėse). Skambant adresatams ir mėgstamiausiems JAV, nereikia
pridėti šalies kodo.

Nustatyti naudojamą ryšio
paslaugos teikėją

Eikite į „Settings“ > „Carrier“. Šia parinktimi galima naudotis tik kai esate
už savo ryšio paslaugų teikėjo tinklo ribų ir tik tuo atveju, jeigu ryšio
paslaugų teikėjai yra yra sudarę tarptinklinio ryšio sutartį jūsų ryšio su
paslaugų teikėju. Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. „Ryšio paslaugų
teikėjas“, 169 psl..

Naudoti GSM tinklus užsienyje
„iPhone“ telefonu, kuriame
suaktyvinta CDMA

Eikite į „Settings“ > „Network“ > „Roaming“, tuomet išjunkite „International
CDMA“.

Gauti balso paštą, kai negalima
gauti vaizdo balso pašto

Surinkite savo numerį (naudodamiesi CDMA surinkite savo numerį
ir pridėkite jo pabaigoje „#“) arba palieskite ir laikykite „1“ skaičių
klaviatūroje.

Išjungti korinio ryšio duomenis

Eikite į „Settings“ > „General“ > „Network“.

Išjungti korinio ryšio paslaugas

Eikite į „Settings“, palieskite „Airplane Mode“, kad įjungtumėte lėktuvo
režimą, tada palieskite „Wi-Fi“, kad jį įjungtumėte.
Įeinantys skambučiai nusiunčiami į balso paštą. Jei norite vėl priimti
skambučius ir skambinti bei peržiūrėti balso paštą, išjunkite „Airplane
Mode“.