iPhone - „Siri“ patikslinimas

background image

„Siri“ patikslinimas

Jei „Siri“ iškyla problemų

„Siri“ kartais gali būti sudėtinga suprasti jus. Pvz., naudojantis telefonu triukšmingoje aplinkoje,
„Siri“ gali būti sudėtinga išgirsti, ką sakote. Jei šnekate su akcentu, „Siri“ gali prireikti šiek tiek
laiko, kol prisitaikys prie jūsų balso. Jei „Siri“ blogai jus girdi, galite tai patikslinti.

„Siri“ rodo, ką išgirdo, bei pateikia atsaką.
Patikslinkite, ką „Siri“ girdi: palieskite burbuliuką, rodantį, ką „Siri“ išgirdo jus sakant.
Redaguokite užklausą raštu arba paliesdami klaviatūroje, jei patikslinimą norite diktuoti
žodžiu.
Jei norite daugiau informacijos apie diktavimą, žr. „Diktavimas“, 58 psl..
Jei tekstas pabrauktas mėlynai, palieskite jį ir „Siri“ pasiūlys alternatyvų. Palieskite vieną iš
alternatyvų arba keiskite tekstą, rinkdami jį iš naujo ar diktuodami.
Pataisykite „Siri“ balsu: palieskite , tuomet iš naujo pateikite ar patikslinkite užklausą.
Pavyzdžiui, „I meant Boston“ (turėjau omenyje Bostoną).

Kai norite patikslinti „Siri“, nesakykite to, ko nenorite – tiesiog sakykite „Siri“, ko norite.
Pataisyti laišką arba tekstinį pranešimą: kai „Siri“ klausia, ar norite siųsti pranešimą, galite
sakyti:
„Change it to“ (pakeisk jį): „Call me tomorrow“ (paskambink rytoj).
„Add“ (pridėti): „See you there question mark“ (ar tave ten pamatysiu klaustukas)
„No, send it to Bob“ (ne, siųsti Bobui).
„No“ (ne), jei norite pasilikti pranešimo juodraštį.
„Cancel“ (atšaukti).

44

4 skyrius

Siri

background image

Jei norite, kad „Siri“ perskaitytų pranešimą, sakykite „Read it back to me“ (perskaityk jį) arba
„Read me the message“ (perskaityk pranešimą). Jei jis tinkamas, galite sakyti „Yes, send it“ (taip,
siųsti).
Žr. „Mail“, 51 psl. ir „Messages“, 47 psl..

Kaip „Siri“ mokosi

„Siri“ pradeda veikti nuo pat pradžių be sąrankos, ir ji vis tobulėja. „Siri“ išmoksta jūsų akcentą
bei kitas balso ypatybes ir suklasifikuoja jūsų balsą į vieną iš jai suprantamų dialektų ar akcentų.
Vis daugiau žmonių naudojasi „Siri“, kuri išgirsta vis daugiau kalbų variantų, taigi gerėja balso
atpažinimas – „Siri“ veiks dar geriau.

Triukšminga aplinka

Būdami triukšmingoje aplinkoje, pridėkite „iPhone“ arti prie burnos, tačiau nekalbėkite tiesiai į
telefono apatinį kraštą. Toliau kalbėkite aiškiai ir natūraliai. Kai baigsite, palieskite .

Jei norite kalbėti su „Siri“, taip pat galite pabandyti pridėti „iPhone“ prie ausies.

Jungimasis prie tinklų

„Siri“ gali pranešti, kad kyla problemų jungiantis prie tinklo. Kad atpažintų balsą bei veiktų su
kitomis paslaugomis, „Siri“ naudojasi „Apple“ serveriais, taigi reikia turėti gerą 3G arba 4G korinį
ar „Wi-Fi“ interneto ryšį.