iPhone - Diktavimas

background image

Diktavimas

Įjungę „Siri“ taip pat galite diktuoti tekstą. Žr. „Diktavimas“, 28 psl..

Nors ir galite kurti el. laiškus, tekstinius pranešimus bei kitokius tekstus tiesiogiai kalbėdami su
„Siri“, jums gali labiau patikti diktavimas. Diktuojant galima redaguoti pranešimą, o ne keisti visą
tekstą nauju. Diktuojant taip pat galima ilgiau pagalvoti prieš sakant.

Jei padarote pauzę, „Siri“ tai supranta kaip kalbėjimo pabaigą šiuo momentu ir bando pateikti
atsaką. Nors tokiu būdu galite palaikyti natūralų pokalbį su „Siri“, ji gali pertraukti dar nebaigus
sakyti teksto, nes padarėte pauzę, norėdami pagalvoti. Diktuodami galite daryti tiek pauzių, kiek
reikia, ir toliau kalbėti, kai esate pasirengę.

Taip pat galite pradėti kurti tekstą naudodamiesi „Siri“, o baigti jį – diktuodami. Pvz., galite
sukurti el. laišką naudodamiesi „Siri“, tuomet paliesti juodraštį, kad atidarytumėte pranešimą
„Mail“. „Mail“ galite baigti ar redaguoti pranešimą bei atlikti kitus pakeitimus, pvz., pridėti gavėjų
ar juos pašalinti, peržiūrėti temą ar keisti paskyrą, iš kurios siunčiate el. laišką.

58

4 skyrius

Siri