iPhone - „Wi-Fi“

background image

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

„Wi-Fi“ nustatymai apibrėžia, ar iPhone naudojasi vietiniais „Wi-Fi“ tinklais tam, kad prisijungtų
prie interneto. Kai iPhone prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo, „Wi-Fi“ piktograma būsenos juostoje
ekrano viršuje rodo ryšio stiprumą. Kuo daugiau padalų matote, tuo ryšys stipresnis. Jei nėra
galimo „Wi-Fi“ tinklo arba jūs jį išjungėte, tada iPhone prisijungia prie interneto koriniu ryšiu, jei
tai įmanoma.

Prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo, iPhone automatiškai jungiasi prie jo, kai tinklas yra ryšio zonoje. Jei
ryšio zonoje yra daugiau anksčiau naudotų tinklų, iPhone jungiasi prie vėliausiai naudoto.

Jei norite nustatyti naują „AirPort“ bazinę stotelę, kuri jūsų namus ir biurą aprūpintų „Wi-Fi“ryšio
paslaugomis, taip pat galite naudoti iPhone. Žr. „„AirPort“ bazinės stotelės nustatymas“, 167 psl..
Įjungti arba išjungti „Wi-Fi“: Eikite į „Settings“ > „Wi-Fi“.

166

background image

Nustatyti iPhone paklausti, ar
pageidaujate prisijungti prie naujo
tinklo

Eikite į „Settings“ > „Wi-Fi“ ir įjunkite arba išjunkite „Ask to Join Networks“.
Norint prisijungti prie interneto, kai „Ask to Join Networks” išjungta, prie
tinklo teks prisijungti rankiniu būdu, jei paskutinis naudotas tinklas yra
neprieinamas.

Pamiršti tinklą, kad iPhone
neprisijungtų automatiškai

Eikite į „Settings“ > „Wi-Fi“ ir palieskite

, esantį greta tinklo, prie kurio

buvo prisijungta anksčiau. Tada palieskite „Forget this Network“.

Prisijungti prie uždaryto „Wi-Fi“
tinklo

Jei norite jungtis prie „Wi-Fi“ tinklo, kuris nerodomas nustatytų tinklų
sąraše, eikite į „Settings“ > „Wi-Fi“ > „Other“ ir įveskite tinklo pavadinimą.
Turite iš anksto žinoti tinklo pavadinimą, slaptažodį ir apsaugos tipą, kad
galėtumėte prisijungti prie uždaryto tinklo.

Suderinti nustatymus, norint
prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo

Eikite į „Settings“ > „Wi-Fi“ ir palieskite

, esantį šalia tinklo. Galite

nustatyti HTTP įgaliotuosius serverius, statinio tinklo nustatymus, įjungti
„BootP“ ar atnaujinti nustatymus, gautus iš DHCP serverio.

„AirPort“ bazinės stotelės nustatymas

Naudodamiesi „AirPort“ bazine stotele galėsite „Wi-Fi“ ryšiu prisijungti prie namų, mokyklos ar
smulkios įmonės tinklo. Jei norite nustatyti naują „AirPort Express“, „AirPort Extreme“ ar „Time
Capsule“ bazinę stotelę, galite naudoti iPhone.
Naudoti „AirPort Setup Assistant“: Eikite į „Settings“ > „Wi-Fi“. Palieskite norimos nustatyti
bazinės stotelės pavadinimą po „Set up an AirPort base station“. Tuomet vadovaukitės ekrane
pasirodančiomis instrukcijomis.

Kai kurių senesnių „AirPort“ bazinių stotelių negalima nustatyti naudojant „iOS“ įrenginį.
Sąrankos instrukcijų ieškokite su bazine stotele gautuose aprašymuose.

Jei norimos nustatyti bazinės stotelės nerodoma, įsitikinkite, ar ji prijungta prie srovės šaltinio,
ar esate ryšio zonoje ir ar ji jau nebuvo konfigūruota. Galite nustatyti tik naujas ar iš naujo
nustatytas bazines stoteles.

Jei jūsų „AirPort“ jau buvo konfigūruota, naudojantis „AirPort Utility“ programa iš „App Store“
iPhone galima keisti stotelės nustatymus bei stebėti būseną.