iPhone - VoiceOver

background image

„VoiceOver“

Â

Skambučių nukreipimas

Â

Siri

Â

Mastelis

Â

„Large Text“

Â

„White on Black“

Â

„Speak Selection“

Â

„Speak Auto-text“

Â

Monofoninio garso atkūrimas ir derinimas

Â

Klausos aparato režimas („iPhone 4 GSM“)

Â

Tinkinamas vibravimo dažnis

Â

Įspėjimų LED blykstė

Â

„AssistiveTouch“

Â

Brailio ekranų palaikymas

Â

Subtitrų atkūrimas

Â

Be „VoiceOver“, šios pritaikymo neįgaliesiems funkcijos veikia su visomis iPhone programomis,
taip pat trečiųjų šalių programomis, kurias galite atsisiųsti iš „App Store“. „VoiceOver“ veikia su
visomis programomis, kurios yra iš anksto įdiegtos iPhone, taip pat su daugeliu trečiųjų šalių
programų.

Daugiau informacijos apie iPhone pritaikymą neįgaliesiems rasite www.apple.com/accessibility.

„Accessibility“ nustatymuose iPhone galite įjungti ar išjungti atskiras pritaikymo neįgaliesiems
funkcijas. Kai kurias funkcijas taip pat galite įjungti ar išjungti naudodami „iTunes“, kai iPhone yra
prijungtas prie kompiuterio.
Įjungti pritaikymo neįgaliesiems funkcijas naudojant „iPhone“: eikite į „Settings“ > „General“
> „Accessibility“.
Įjungti pritaikymo neįgaliesiems funkcijas naudojant „iTunes“: Prijunkite „iPhone“ prie
kompiuterio ir „iTunes“ prietaisų sąraše pasirinkite „iPhone“. Spustelėkite „Summary“, tuomet
„Summary“ ekrano apačioje spustelėkite „Configure Universal Access“.

„Large Text“ gali būti įjungiama ir išjungiama tik iPhone nustatymuose. Žr. „„Large
Text““, 162 psl..

VoiceOver

„VoiceOver“ garsiai apibūdina tai, kas rodoma ekrane, taigi galima naudotis iPhone jo nematant.

150

background image

„VoiceOver“ pasako apie kiekvieną elementą ekrane, kai jį pasirenkate. Pasirinkus elementą,
aplink jį matomas juodas stačiakampis („VoiceOver“ žymeklis) ir „VoiceOver“ ištaria pavadinimą
ar apibūdina elementą.

Jei norite išgirsti skirtingus ekrane esančius elementus, palieskite ekraną arba vilkite pirštus
ekranu. Pažymėjus tekstą, „VoiceOver“ jį perskaito. Jei įjungiate „Speak Hints“, „VoiceOver“
gali pasakyti elemento pavadinimą ar duoti instrukcijų, pvz., „double-tap to open“ (jei norite
atidaryti, dukart palieskite). Jei norite naudotis ekrane esančiais elementais, pvz., mygtukais ir
nuorodomis, naudokite „„VoiceOver“ judesiai“, 153 psl. aprašytus judesius.

Kai pereinate į naują ekraną, „VoiceOver“ sugroja signalą ir parenka bei perskaito pirmą
elementą ekrane (paprastai pirmą elementą viršutiniame kairiajame kampe). „VoiceOver“
taip pat perspėja, kai ekranas tampa horizontalus ar vertikalus, arba kai jis užrakinamas ar
atrakinamas.

Pastaba: „VoiceOver“ kalba „International“ nustatymuose pasirinkta kalba, kuriai gali daryti
įtaką „Region Format“ nustatymai („Settings“ > „General“ > „International“ > „Region Format“).
„VoiceOver“ galimas daugeliu kalbų, tačiau ne visomis.

„VoiceOver“ nustatymas

Svarbu:

„VoiceOver“ pakeičia judesius, naudojamus valdyti iPhone. Kai „VoiceOver“ įjungtas,

turėsite vadovautis „VoiceOver“ judesiais, jei norite naudotis iPhone – net jei norite išjungti
„VoiceOver“ ir naudotis telefonu įprastu būdu.

Pastaba: Negalite naudotis „VoiceOver“ ir „Zoom“ tuo pačiu metu.
Įjungti ar išjungti „VoiceOver“: Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“.
Taip pat galite nustatyti „Triple-click Home“ tam, kad „VoiceOver“ įjungtumėte ar išjungtumėte.
Žr. „Pagrindinio mygtuko spustelėjimas tris kartus“, 161 psl..

Įjungti ar išjungti balsu sakomas
užuominas

Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“. Kai „Speak
Hints“ įjungta, „VoiceOver“ gali pasakyti elemento veiksmą ar duoti
instrukcijų, pvz., „double-tap to open“ (dukart palieskite norėdami
atidaryti). Prie „Rotor“ taip pat galite pridėti „Hints“, tuomet, jei norite
sureguliuoti, braukite aukštyn ar žemyn. Žr. „Naudojimasis „VoiceOver
rotor“ valdikliu“, 155 psl..

Nustatyti „VoiceOver“ kalbėjimo
greitį

Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ ir vilkite
„Speaking Rate“ slankiklį. Prie „Rotor“ taip pat galite pridėti „Speech
Rate“, tuomet, jei norite sureguliuoti, braukite aukštyn ar žemyn.
Žr. „Naudojimasis „VoiceOver rotor“ valdikliu“, 155 psl..

Keisti teksto rinkimo grįžtamąjį
ryšį

Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Typing
Feedback“.

Naudoti fonetinius garso signalus
įvedant tekstą

Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Use
Phonetics“. Tekstas bus skaitomas paraidžiui. „VoiceOver“ iš pradžių
perskaitys simbolį, tuomet jo fonetinį atitikmenį, pvz., „f“ ir „foxtrot“.

Naudoti garsų kitimą

Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Use Pitch
Change“. „VoiceOver“ naudoja aukštesnį garsą įvedant raidę ir žemesnį
ją ištrinant. „VoiceOver“ taip pat naudoja aukštesnį garsą tariant pirmąjį
elementą iš grupės (pvz., iš sąrašo ar lentelės) ir žemesnį tariant paskutinį.

Nustatyti „Rotor“ parinktis

Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Rotor“.
Palieskite, kad pažymėtume parinktis ar panaikintumėte jų žymėjimą, arba
vilkite aukštyn, jei norite perkelti elementą.

Keisti „VoiceOver“ tarimą

Nustatykite „Rotor“ į „Language“, tada braukite aukštyn arba žemyn. Kai
pasirenkate daugiau nei vieną tarimą, pasiekiama „Language Rotor“
pozicija.

151

31 skyrius

Accessibility

background image

Pasirinkti galimus tarimus iš
„Language Rotor“

Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Language
Rotor“. Jei sąraše norite keisti kalbos vietą, vilkite aukštyn ar žemyn.

Keisti „iPhone“ kalbą

eikite į „Settings“ > „General“ > „International “ > „Language“. Kai kurioms
kalboms gali daryti įtaką „Region Format“ nustatymas („Settings“ >
„General“ > „International“ > „Region Format“).

Naršant praleisti paveiksliukus

Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Navigate
Images“. Galite pasirinkti praleisti visus paveikslėlius ar tik tuos, kurie yra
be aprašymų.

Išklausyti pranešimus, kai
atrakinate „iPhone“

Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Speak
Notifications“. Jei ši funkcija išjungta, „iPhone“ išgirsite pranešimą tik tada,
kai atrakinsite jį.

„VoiceOver“ naudojimas

Pasirinkti elementus ekrane: vilkite pirštą ekranu. „VoiceOver“ identifikuoja kiekvieną
elementą, kai jį paliečiate. Vienu pirštu brūkštelėdami kairėn ar dešinėn galite sistemiškai judėti
nuo vieno elemento prie kito. Elementai yra pasirenkami iš kairės į dešinę, iš viršaus į apačią. Jei
norite pereiti prie kito elemento, brūkštelėkite dešinėn, arba, jei norite pereiti prie ankstesnio
elemento, brūkštelėkite kairėn.

Įgalinti vertikalią navigaciją

Prie „Rotor“ pridėkite „Vertical Navigation“ ir naudokite „Rotor“, kad
pasirinktumėte jį, tuomet, jei norite pereiti prie aukščiau ar toliau esančio
elemento, braukite aukštyn ar žemyn. Žr. „Naudojimasis „VoiceOver rotor“
valdikliu“, 155 psl..

Pasirinkti pirmą ir paskutinį
elementą, esantį ekrane

Keturiais pirštais brūkštelėkite aukštyn arba žemyn.

Atrakinti „iPhone“

Pasirinkite mygtuką „Unlock“, tada dukart palieskite ekraną.

Pasirinkti elementą pagal
pavadinimą

Jei norite atidaryti „Item Chooser“, bet kurioje ekrano vietoje triskart
palieskite dviem pirštais. Tada paieškos laukelyje įveskite pavadinimą. Jei
norite slinkti sąrašu abėcėlės tvarka, brūkštelėkite į dešinę ar į kairę. Jei
norite greitai slinkti elementų sąrašu, palieskite lentelės rodyklę, esančią
sąrašo dešinėje, ir brūkštelėkite aukštyn ar žemyn.

Keisti ekrane esančio elemento
pavadinimą, kad galima būtų
lengviau jį rasti

Bet kurioje ekrano vietoje palieskite ir palaikykite dviem pirštais.

Ištarti pasirinkto elemento tekstą: jei norite perskaityti kitą ar ankstesnį žodį bei simbolį,
brūkštelėkite vienu pirštu žemyn ar aukštyn (jei norite pasirinkti simbolius ar žodžius, pasukite
„Rotor“ valdiklį). Galite įtraukti fonetinę rašybą. Žr. „„VoiceOver“ nustatymas“, 151 psl..

Baigti elemento tarimą

Palieskite vieną kartą dviem pirštais. Jei norite tęsti kalbėjimą, vėl
palieskite dviem pirštais. Kai pasirenkate kitą elementą, tarimas
automatiškai pratęsiamas.

Keisti tarimo garsumą

Naudokitės „iPhone“ garsumo mygtukais arba perkelkite garso
valdymą į „Rotor“ ir, jei norite sureguliuoti, braukite aukštyn ar žemyn.
Žr. „Naudojimasis „VoiceOver rotor“ valdikliu“, 155 psl..

Išjungti „VoiceOver“ garsą

Dukart palieskite trim pirštais. Jei norite vėl įjungti tarimą, dar kartą dukart
palieskite 3 pirštais. Jei norite išjungti tik „VoiceOver“ garsus, Skambėjimo
/ Tildymo jungiklį nustatykite į „Silent“. Jei išorinė klaviatūra yra prijungta,
klavišo „Control“ paspaudimu galite įjungti arba išjungti „VoiceOver“ garsą.

Keisti skaitymo balsą

Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Use
Compact Voice“.

152

31 skyrius

Accessibility

background image

Išklausyti tai, kas parašyta ekrane,
nuo viršaus

Brūkštelėkite aukštyn dviem pirštais.

Išklausyti nuo dabartinio elemento
iki ekrano apačios

Brūkštelėkite žemyn dviem pirštais.

Išklausyti informaciją apie
„iPhone“ būseną

Jei norite išklausyti tokią informaciją kaip laikas, akumuliatoriaus įkrovimo
lygis, „Wi-Fi“ signalo stiprumas ir dar daugiau, palieskite ekrano viršų.

Paliesti pasirinktą elementą, kai „VoiceOver“ įjungtas: dukart palieskite bet kur ekrane.

Dukart paliesti pasirinktą
elementą, kai „VoiceOver“ įjungtas

Triskart palieskite bet kur ekrane.

Sureguliuoti slankiklį

Vienu pirštu brūkštelėkite aukštyn, jei norite padidinti nustatymą arba
žemyn, jei norite jį sumažinti. „VoiceOver“ praneša apie nustatymą, kai jį
reguliuojate.

Slinkti sąrašu ar ekrano sritimi

Trimis pirštais brūkštelėkite aukštyn arba žemyn. Brūkštelėkite aukštyn
arba žemyn, jei norite slinkti sąrašu arba ekranu atitinkamai aukštyn arba
žemyn. Jei slenkate sąrašu, „VoiceOver“ ištaria rodomų elementų grupę
(pvz., „showing rows 5 through 10“ (rodoma nuo 5 iki 10 eilutės). Taip
pat galite ištisai, o ne fragmentais, peržiūrėti sąrašą. Dukart palieskite ir
laikykite. Išgirdę signalų seriją ir norėdami slinkti sąrašu, judinkite pirštą
aukštyn ar žemyn. Ištisinis slinkimas sustos, kai atitrauksite pirštą.

Naudotis sąrašo rodykle

Kai kurių sąrašų dešinėje pusėje yra abėcėlinė rodyklė. Jei norite pasirinkti
rodyklę, turite ją tiksliai paliesti. Pasirinkę rodyklę, brūkštelėkite aukštyn
arba žemyn, jei norite ją peržiūrėti. Taip pat galite dukart paliesti, tada
slinkti pirštu aukštyn arba žemyn.

Pakeisti sąrašo eilės tvarką

Kai kuriuos sąrašus (pvz., „Favorites“ „Phone“ nustatymuose bei „Rotor“
ir „Language Rotor“ „Accessibility“ nustatymuose) galima pertvarkyti.
Pasirinkite elemento dešinėje, dukart palieskite ir laikykite, kol išgirsite
garsą, tada vilkite aukštyn arba žemyn. „VoiceOver“ ištaria elementą, kurį
sąraše pakėlėte arba nuleidote, atsižvelgiant į vilkimo kryptį.

Pertvarkyti Pradžios ekraną

Pradžios ekrane pasirinkite piktogramą, kurią norite perkelti. Dukart
palieskite ir laikykite piktogramą, tada ją vilkite. Velkant piktogramą,
„VoiceOver“ praneš eilutės ir stulpelio poziciją. Kai piktograma bus
norimoje vietoje, paleiskite ją. Galite vilkti papildomas piktogramas. Jei
norite elementą perkelti į kitą Pradžios ekrano puslapį, vilkite jį į kairįjį ar
dešinįjį kraštą. Baigę, paspauskite Pagrindinį mygtuką .

Įjungti ar išjungti ekrano uždangą Triskart palieskite trimis pirštais. Kai ekrano uždanga yra įjungta, ekrano

turinys yra aktyvus, net jei ekranas yra išjungtas.

Atrakinti „iPhone“

Pasirinkite „Unlock“ jungiklį ir dukart palieskite ekraną.

„VoiceOver“ judesiai

Kai „VoiceOver“ įjungtas, standartiniai jautriojo ekrano judesiai veikia skirtingai. Šie ir kai
kurie kiti papildomi judesiai leidžia judėti ekrane ir valdyti individualius elementus, kai jie yra
pasirinkti. „VoiceOver“ judesiai atliekami dviem arba trimis pirštais paliečiant ar brūkštelint
ekraną. Jei norite pasiekti geriausių rezultatų, naudodamiesi dviejų ar trijų pirštų judesiais
atsipalaiduokite ir lieskite ekraną su nedideliu tarpu tarp pirštų.

Kai „VoiceOver“ įjungtas, galite naudoti standartinius judesius – tiesiog dukart palieskite ir
laikykite pirštą ant ekrano. Signalų serija perspėja, kai įprasti judesiai suaktyvinami. Tai veiks, kol
atitrauksite pirštą. Tada vėl suaktyvinami „VoiceOver“ judesiai.

153

31 skyrius

Accessibility

background image

Galite naudoti įvairius būdus „VoiceOver“ judesiams įvesti. Pvz., įvesdami dviem pirštais galite
naudoti abu vienos rankos pirštus arba po vieną abiejų rankų pirštą. Taip pat galite naudotis
nykščiais. Padalyto palietimo („split tap“) judesys daugeliui naudotojų yra labai veiksmingas:
užuot pasirinkę elementą ir jį dukart palietę, galite paliesti ir laikyti elementą vienu pirštu ir tada
paliesti ekraną kitu. Išbandykite įvairius būdus ir atraskite jums tinkamiausią.

Jei judesiai nesuveikia, pabandykite judėti greičiau, ypač dukart paliesdami ir braukdami. Jei
norite braukti, pabandykite greitai brūkštelėti ekraną pirštu ar pirštais. Kai „VoiceOver“ įjungtas,
pasirodo mygtukas „VoiceOver Practice“, kuris leidžia išbandyti „VoiceOver“ judesius prieš
pradedant naudotis.
Išbandyti judesius: eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“, tada palieskite
„VoiceOver Practice“. Kai baigsite praktikuotis, palieskite „Done“.
Jei nematote mygtuko „VoiceOver Practise“, įsitikinkite, kad „VoiceOver“ yra įjungta.

Čia pateikiama „VoiceOver“ judesių santrauka:

Judėjimas ekrane ir skaitymas

Â

Palietimas: išklausyti elementą.

Â

Brūkštelėjimas į dešinę ar į kairę: pasirinkti kitą arba ankstesnį elementą.

Â

Brūkštelėjimas aukštyn ar žemyn: priklauso nuo „Rotor Control“ nustatymo. Žr. „Naudojimasis
„VoiceOver rotor“ valdikliu“, 155 psl..

Â

Palietimas dviem pirštais: baigti tarti dabartinį elementą.

Â

Brūkštelėjimas aukštyn dviem pirštais: perskaityti viską nuo ekrano viršaus.

Â

Brūkštelėjimas žemyn dviem pirštais: perskaityti viską pradedant nuo dabartinės vietos.

Â

„Pašveitimas“ dviem pirštais: greitai pajudinti du pirštus pirmyn atgal tris kartus (suformuojant
raidę „z“), norint atmesti įspėjimą arba grįžti į ankstesnį ekraną.

Â

Palietimas tris kartus dviem pirštais: atidaryti „Item Chooser“.

Â

Brūkštelėjimas aukštyn ar žemyn trimis pirštais: vienu metu slinkti vienu puslapiu.

Â

Brūkštelėjimas į dešinę ar į kairę trimis pirštais: eiti į kitą ar ankstesnį puslapį (pvz., į Pradžios
ekraną, „Stocks“, „Safari“).

Â

Palietimas trimis pirštais: išklausyti papildomos informacijos, pvz., apie padėtį sąraše ar teksto
pažymėjimą.

Â

Palietimas keturiais pirštais ekrano viršuje: pasirinkti pirmą elementą puslapyje.

Â

Palietimas keturiais pirštais ekrano apačioje: pasirinkti paskutinį elementą puslapyje.

Aktyvavimas

Â

Palietimas dukart: aktyvinti pasirinktą elementą.

Â

Palietimas triskart: dukart paliesti elementą.

Â

Padalytas palietimas: užuot pasirinkus elementą ir jį dukart palietus, galima paliesti ir laikyti
elementą vienu pirštu ir tada paliesti ekraną kitu.

Â

Elemento palietimas vienu pirštu, ekrano – kitu („split tapping“): aktyvinti elementą.

Â

Palietimas dukart ir palaikymas (1 sekundę) + įprastas judesys: naudoti įprastą judesį.
Palietimas dukart ir palaikymas paspaudus nurodo iPhone interpretuoti tolesnį judesį kaip
standartinį. Pvz., galite paliesti dukart ir palaikyti paspaudę, tuomet nepakeldami pirštų vilkti
juos, kad paslinktumėte jungiklį.

Â

Palietimas dukart dviem pirštais: atsiliepti ar baigti pokalbį. Groti ar pristabdyti „Music“,
„Videos“, „YouTube“, „Voice Memos“ ar „Photos“. Fotografuoti („Camera“). Pradėti ar pristabdyti
įrašymą „Camera“ ar „Voice Memos“. Paleisti ar pristabdyti laikmatį.

154

31 skyrius

Accessibility

background image

Â

Palietimas dukart dviem pirštais ir palaikymas: atidaryti elemento žymeklį.

Â

Palietimas triskart dviem pirštais: atidaryti „Item Chooser“.

Â

Palietimas dukart trimis pirštais: įjungti ar išjungti „VoiceOver“.

Â

Palietimas triskart trimis pirštais: įjungti ar išjungti ekrano uždangą.

Naudojimasis „VoiceOver rotor“ valdikliu

„Rotor control“ yra virtualus rinkimas, kurį galite naudoti brūkštelėjimų aukštyn ir žemyn
rezultatams keisti, kai „VoiceOver“ yra įjungtas.
Valdyti „Rotor“: sukite du pirštus iPhone ekrane aplink tašką, esantį tarp jų.

Keisti „Rotor“ esančias parinktis: eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ >
„Rotor“ ir pasirinkite parinktis, kurios būtų pasiekiamos naudojantis „Rotor“.

Efektas priklauso nuo to, ką darote. Jei skaitote gauto el. laiško tekstą, galite naudoti „Rotor“,
kad perjungtumėte teksto tarimą pažodžiui į kiekvieno simbolio tarimą, kai braukiate aukštyn
ar žemyn. Jei naršote tinklalapį, galite naudotis „Rotor“ nustatymu, jei norite girdėti visą tekstą
(pažodžiui arba paraidžiui) arba jei norite pereiti nuo vieno elemento prie kito tam tikro tipo
elemento, pvz., antraščių ar nuorodų.

Teksto skaitymas
Pasirinkti ir išklausyti tekstą pagal:

simbolį, žodį ar eilutę

Â

Tarimas
Sureguliuoti „VoiceOver“ tarimą pagal:

garsą ar greitį

Â

Naudoti teksto rinkimo atkartojimą, garsų keitimą ar fonetiką (naudojantis belaide „Apple“

Â

klaviatūra)

Žr. „„VoiceOver“ valdymas naudojant „Apple Wireless Keyboard““, 158 psl..

Naršymas
Pasirinkti ir išklausyti elementą pagal:

simbolį, žodį ar eilutę

Â

Antraštės

Â

nuorodą, aplankytą ar neaplankytą nuorodą arba puslapyje esančią nuorodą

Â

Formų valdikliai

Â

lentelę ar eilutę (naršant lentelėje)

Â

Sąrašas

Â

orientyrą

Â

Paveikslėliai

Â

Pastovus tekstas

Â

tos pačios rūšies elementus

Â

Mygtukai

Â

155

31 skyrius

Accessibility

background image

teksto laukelius

Â

paieškos laukelius

Â

talpyklas (ekrano sritis, tokias kaip dokas)

Â

Artinti arba tolinti

Teksto įvedimas
Judinti įvesties žymeklį ir išklausyti tekstą pagal:

simbolį, žodį ar eilutę

Â

Pasirinkti redagavimo funkciją

Pasirinkti kalbą

Valdymas
Pasirinkti ir išklausyti vertes pagal:

simbolį, žodį ar eilutę

Â

Pritaikyti valdomo objekto vertę

Teksto įvedimas ir redagavimas naudojant „VoiceOver“

Kai pasirenkate teksto laukelį su „VoiceOver“, tekstui įvesti galite naudoti ekrano klaviatūrą arba
išorinę klaviatūrą, prijungtą prie iPhone.

Tekstą įvesti naudodamiesi „VoiceOver“ galite dviem būdais – standartiniu ir „touch“ (prisilietimo)
teksto įvedimu. Įvedant naudojantis standartiniu įvedimu, simbolis įvedamas pasirenkant
klavišą ir dukart paliečiant ekraną. Naudojant „touch“ įvedimą, pasirenkamas klavišas ir simbolis
automatiškai įvedamas pakėlus pirštą. „Touch“ įvedimas gali būti spartesnis, tačiau reikalauja
daugiau praktikos nei standartinis.

„VoiceOver“ taip pat leidžia naudotis iPhone redagavimo funkcijomis, norint iškirpti, kopijuoti ar
įklijuoti į teksto laukelį.
Įvesti tekstą: pasirinkite redaguojamo teksto laukelį, palieskite dukart, jei norite matyti įvedimo
tašką ir ekrano klaviatūrą, ir rinkite simbolius.

Â

Standartinis teksto įvedimas: pasirinkite klavišą klaviatūroje brūkštelėdami kairėn arba
dešinėn ir dukart palieskite, kad įvestumėte simbolį. Arba pasirinkite klavišą judindami pirštą
klaviatūra ir liesdami vienu pirštu klavišą kitu palieskite ekraną. „VoiceOver“ ištaria klavišo
pavadinimą, kai jis pasirenkamas, ir dar kartą, kai simbolis įvedamas.

Â

„Touch“ įvedimas: pasirinkite klavišą paliesdami jį klaviatūroje ir pakelkite pirštą, kad
įvestumėte simbolį. Jei paliečiate ne norimą klavišą, judinkite pirštą klaviatūroje, kol
pasirinksite norimąjį. „VoiceOver“ ištaria liečiamo klavišo simbolį, tačiau neįveda jo, kol
neatkeliate piršto.
Pastaba: „Touch“ įvedimas veikia tik su klavišais, kurie naudojami tekstui įvesti. Naudokite
standartinį įvedimą tokiems klavišams kaip: „Shift“, „Delete“, „Return“ ir pan.

Judinti įvesties žymeklį: jei norite judinti įvesties žymeklį pirmyn ar atgal, tekste brūkštelėkite
aukštyn ar žemyn. Jei norite pasirinkti, ar judinti įvesties žymeklį po simbolį, po žodį ar po eilutę,
naudokite „Rotor“ valdiklį „VoiceOver“ įspėja garso signalu, kai įvesties žymeklis juda, ir ištaria
simbolį, žodį ar eilutę, virš kurios žymeklis praslenka.

156

31 skyrius

Accessibility

background image

Judant į priekį pažodžiui, įvesties žymeklis padedamas kiekvieno žodžio pabaigoje, prieš tarpą ar
skyrybos ženklus, esančius už žodžio. Judant atgal, įvesties žymeklis padedamas praeito žodžio
pabaigoje, prieš tarpą ar skyrybos ženklus, esančius už žodžio. Jei norite įvesties žymeklį perkelti
už skyrybos ženklų žodžio arba sakinio gale, naudodami „Rotor“ perjunkite žymeklio judinimą
į paraidinį režimą. Kai įvedimo žymeklis juda po eilutę, „VoiceOver“ taria kiekvieną eilutę, pro
kurią praslenka žymeklis. Judant į priekį, įvesties žymeklis padedamas naujos eilutės pradžioje
(išskyrus tada, kai pasiekiama paskutinė pastraipos eilutė; tokiu atveju žymeklis padedamas į ką
tik ištartos eilutės pabaigą). Judant atgal, įvesties žymeklis padedamas į tariamos eilutės pradžią.

Pasirinkti standartinį arba „touch“
įvedimą

Įjungę „VoiceOver“ ir pasirinkę klavišą klaviatūroje, naudodamiesi „Rotor“
pasirinkite „Typing Mode“, tada brūkštelėkite aukštyn arba žemyn.

Ištrinti simbolį

Pasirinkite

ir dukart palieskite arba naudokite padalytą palietimą. Tai

būtina daryti net ir naudojant „touch“ įvedimą. Daugiau nei vieną simbolį
galite ištrinti vienu pirštu paliesdami ir laikydami klavišą „Delete“, o kitu
liesdami ekraną po vieną kartą kiekvienam simboliui, kurį norite ištrinti.
„VoiceOver“ taria ištrinamą simbolį. Jei įjungtas „Use Pitch Change“,
„VoiceOver“ taria trinamus simbolius žemesniu tembru.

Pasirinkti tekstą

Nustatykite „Rotor“ į „Edit“, brūkštelėkite aukštyn arba žemyn, jei norite
pasirinkti „Select“ arba „Select All“, tada dukart palieskite. Jei pasirinksite
„Select“, bus pažymėtas arčiausiai žymeklio esantis žodis. Jei pasirinksite
„Select All“, bus pažymėtas visas tekstas. Jei norite padidinti ar sumažinti
pažymėtą tekstą, žnybtelėkite.

Iškirpti, kopijuoti ar įklijuoti

Įsitikinkite, kad „Rotor“ valdiklis nustatytas redaguoti. Pažymėtame tekste
brūkštelėkite, kad pasirinktumėte „Cut“, „Copy“ ar „Paste“ (iškirpti, kopijuoti
ar įklijuoti), tada dukart palieskite.

Anuliuoti

Pakratykite iPhone, brūkštelėkite kairėn arba dešinėn, kad pasirinktumėte
norimą anuliuoti veiksmą, tada dukart palieskite.

Įvesti kirčiuotą simbolį

Esant standartinio įvedimo režimui pasirinkite paprastą simbolį ir
dukart palieskite ir laikykite, kol išgirsite garsą, reiškiantį, kad pasirodė
alternatyvūs simboliai. Pasirinkite ir išklausykite alternatyvas vilkdami į
kairę arba į dešinę. Jei norite įvesti dabartinį pasirinkimą, atleiskite pirštą.

Pakeisti įvedimo kalbą

Nustatykite „Rotor“ į „Language“, tada braukite aukštyn arba žemyn.
Pasirinkite „Default Language“, kad naudotumėte kalbą, apibrėžtą
„International“ nustatymuose. „Language rotor“ pasirodo tik tada, jei
pasirenkate daugiau nei vieną kalbą „VoiceOver“ „Language Rotor“
nustatymuose. Žr. „„VoiceOver“ nustatymas“, 151 psl..

Skambinimas naudojantis „VoiceOver“

Jei norite atsiliepti ar baigti pokalbį, dukart palieskite ekraną dviem pirštais. Kai pradedamas
telefono pokalbis ir yra įjungtas „VoiceOver“, ekrane pagal numatytuosius nustatymus vietoj
skambučio parinkčių rodoma skaičių klaviatūra. Patogiau naudoti skaičių klaviatūrą atsakyti į
automatinių skambučių priėmimų sistemų pasirinkimų meniu.
Rodyti skambučio parinktis: pasirinkite mygtuką „Hide Keypad“ apatiniame dešiniajame
kampe ir dukart palieskite.
Vėl rodyti skaičių klaviatūrą: pasirinkite mygtuką „Keypad“ netoli ekrano centro ir dukart
palieskite.

„VoiceOver“ naudojimas su „Safari“

Kai ieškote internete per „Safari“ ir „VoiceOver“ yra įjungtas, „Rotor“ elementai „Search Results“
leidžia išgirsti siūlomų paieškos frazių sąrašą.

157

31 skyrius

Accessibility

background image

Ieškoti žiniatinklyje: pasirinkite paieškos laukelį, įveskite paieškos tekstą ir pasirinkite „Search
Results“ naudodami „Rotor“. Brūkštelėkite dešinėn ar kairėn, jei norite slinkti sąrašu žemyn ar
aukštyn, tuomet dukart palieskite ekraną, jei norite ieškoti internete.

„VoiceOver“ naudojimas su „Maps“

Jei norite priartinti ar nutolinti, pasirinkti smeigtukus bei gauti informacijos apie vietoves, galite
naudoti „VoiceOver“.
Priartinti ar nutolinti: pasirinkite žemėlapį, naudokite „Rotor“ valdiklį priartinimo / nutolinimo
režimui pasirinkti , tada brūkštelėkite aukštyn arba žemyn, kad priartintumėte ar nutolintumėte.
Pasirinkti smeigtuką: palieskite smeigtuką arba brūkštelėkite kairėn arba dešinėn, jei norite
judėti nuo vieno elemento prie kito.
Gauti informacijos apie vietovę: pasirinkę smeigtuką dukart palieskite, kad pasirodytų
informacijos vėliavėlė. Brūkštelėkite kairėn arba dešinėn, jei norite pasirinkti mygtuką „More
Info“, tada dukart palieskite, jei norite matyti informacijos puslapį.

Vaizdo įrašų ir priminimų balsu redagavimas naudojant „VoiceOver“

Galite naudoti „VoiceOver“ judesius, jei norite apkarpyti „Voice Memo“ priminimus ir „Camera“
vaizdo įrašus.
Apkarpyti priminimą balsu: „Voice Memos“ ekrane pasirinkite mygtuką, esantį to priminimo,
kurį norite apkarpyti, dešinėje, ir dukart palieskite. Tada pasirinkite „Trim Memo“ ir vėl dukart
palieskite. Pasirinkite apkirpimo įrankio pradžią ar pabaigą. Brūkštelėkite aukštyn, jei norite vilkti
dešinėn, arba brūkštelėkite žemyn, jei norite vilkti kairėn. „VoiceOver“ praneš, koks įrašo laiko
tarpas bus iškirptas esant tai padėčiai. Jei norite iškirpti, pasirinkite „Trim Voice Memo“ ir dukart
palieskite.
Apkarpyti vaizdo įrašą: žiūrėdami vaizdo įrašą „Photos“ dukart palieskite ekraną, kad
pasirodytų vaizdo įrašo valdikliai, tuomet pasirinkite apkirpimo įrankio pradžią ar pabaigą. Tada
brūkštelėkite aukštyn, jei norite vilkti dešinėn, arba brūkštelėkite žemyn, jei norite vilkti kairėn.
„VoiceOver“ praneš, koks įrašo laiko tarpas bus iškirptas esant tai padėčiai. Jei norite iškirpti,
pasirinkite „Trim“ ir dukart palieskite.

„VoiceOver“ valdymas naudojant „Apple Wireless Keyboard“

Galite valdyti „VoiceOver“ iPhone naudodami „Apple Wireless Keyboard“. Žr. „„Apple Wireless
Keyboard“ naudojimas“, 28 psl..

Jei norite judėti ekrane, pasirinkti elementus, skaityti ekrano turinį, pritaikyti „Rotor“ ir atlikti
kitus „VoiceOver“ veiksmus, galite naudotis „VoiceOver“ klaviatūros komandomis. Visos
klaviatūros komandos (išskyrus vieną) turi „Control-Option“ (sutrumpinta kaip „VO.“ toliau
esančioje lentelėje)

„VoiceOver Help“ ištaria klavišus ar klaviatūros komandas, kai rašote. Jei norite išmokti
klaviatūros išdėstymo ir veiksmų, susijusių su klavišų kombinacijomis, galite naudoti „VoiceOver
Help“.

„VoiceOver“ klaviatūros komandos
„VO“ = „Control-Option“

Perskaityti viską pradedant nuo
dabartinės vietos

„VO–A“

Perskaityti nuo viršaus

„VO–B“

Pereiti prie būsenos juostos

„VO–M“

Paspausti Pagrindinį mygtuką

„VO–H“

158

31 skyrius

Accessibility

background image

Pasirinkti kitą arba ankstesnį
elementą

„VO“–rodyklė į dešinę arba „VO“–rodyklė į kairę

Paliesti elementą

„VO“–tarpo klavišas

Dukart paliesti dviem pirštais

„VO“–„-“

Pasirinkti kitą arba ankstesnį
„Rotor“ elementą

„VO“–rodyklė aukštyn arba „VO“–rodyklė žemyn

Pasirinkti kitą arba ankstesnį
„speech rotor“ elementą

„VO-Command“–rodyklė kairėn arba „VO-Command“–rodyklė dešinėn

Sureguliuoti „speech rotor“
elementą

„VO-Command“–rodyklė aukštyn arba „VO-Command“–rodyklė žemyn

Įjungti ar išjungti „VoiceOver“.

„VO–S“

Įjungti ar išjungti ekrano uždangą „VO–Shift-S“

Įjungti „VoiceOver“ pagalbą

„VO–K“

Grįžti į ankstesnį ekraną arba
išjungti„VoiceOver“ pagalbą

Išeiti

Greitas naršymas
Jei norite valdyti „VoiceOver“ naudodami rodyklių klavišus, įjunkite „Quick Nav“. Pagal
numatytuosius nustatymus „Quick Nav“ yra išjungta.

Įjungti ar išjungti „Quick Nav“

Rodyklė kairėn–rodyklė dešinėn

Pasirinkti kitą arba ankstesnį
elementą

Rodyklė dešinėn ar rodyklė kairėn

Pasirinkti kitą ar ankstesnį „Rotor“
nustatymų nurodytą elementą

Rodyklė viršun ar rodyklė žemyn

Pasirinkti pirmąjį arba paskutinį
elementą

„Control“–rodyklė viršun arba „Control“–rodyklė žemyn

Paliesti elementą

Rodyklė viršun–rodyklė žemyn

Slinkti į viršų, žemyn, kairėn ar
dešinėn

Parinktis–rodyklė viršun, parinktis–rodyklė žemyn, parinktis–rodyklė
kairėn, parinktis–rodyklė dešinėn

Keisti „Rotor“

Rodyklė viršun–rodyklė kairėn arba rodyklė viršun–rodyklė dešinėn

„Apple“ belaidės klaviatūros skaičių mygtukus galite naudoti telefono numeriams rinkti
programoje „Phone“ arba skaičiams įvesti programoje „Calculator“.

Naršymas pagal vieną raidę su „Quick Nav“
Peržiūrėdami tinklalapį įjungę „Quick Nav“, galite naudoti toliau išvardytus klavišus, jei norite
greitai naršyti puslapį. Spustelėjus klavišą, pereinama prie kito nurodytos rūšies elemento. Jei
norite pereiti prie ankstesnio elemento, rašydami raidę palaikykite paspaudę klavišą „Shift“.

H

Antraštės

L

Nuoroda

R

Teksto laukelis

B

Mygtukas

C

Formų valdikliai

I

Paveikslėliai

T

Lentelė

159

31 skyrius

Accessibility

background image

S

Pastovus tekstas

W

ARIA orientyras

X

Sąrašas

M

Tos pačios rūšies elementas

1

Pirmo lygio antraštė

2

Antro lygio antraštė

3

Trečio lygio antraštė

4

Ketvirto lygio antraštė

5

Penkto lygio antraštė

6

Šešto lygio antraštė

Brailio ekrano naudojimas su „VoiceOver“

Jei norite perskaityti „VoiceOver“ išvestį Brailio raštu, galite naudoti atsinaujinantį „Bluetooth“
Brailio ekraną, taip pat galite valdyti iPhone naudodami Brailio ekraną su įvesties klavišais ir
kitais valdikliais, kai „VoiceOver“ įjungtas. „iPhone“ veikia su daugybe belaidžių Brailio ekranų.
Palaikomų ekranų sąrašą rasite www.apple.com/accessibility/iphone/braille-display.html.
Nustatyti Brailio ekraną: įjunkite ekraną ir eikite į „Settings“ > „General“ > „Bluetooth“ ir įjunkite
„Bluetooth“. Tuomet eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Braille“ ir
pasirinkite ekraną.

Įjungti ir išjungti suglaustą Brailio
raštą

Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Braille“.

Įjungti ir išjungti 8 taškų Brailio
raštą

Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Braille“.

Informacijos apie įprastas Brailio komandas, skirtas „VoiceOver“ navigacijai, ir apie konkrečius
ekranus rasite support.apple.com/kb/HT4400.

Brailio ekranas naudoja kalbą, kuri nustatyta „Voice Control“. Tai yra kalba, nustatyta iPhone
„Settings“ > „International“ > „Language“. Jei norite „VoiceOver“ ir Brailio rašto ekranams
nustatyti kitą kalbą, galite naudoti „VoiceOver“ kalbos nustatymus.
Nustatyti „VoiceOver“ kalbą: eikite į „Settings“ > „General“ > „International“ > „Voice Control“ ir
pasirinkite kalbą.

Jei pakeičiate iPhone kalbą, jums gali tekti iš naujo nustatyti „VoiceOver“ bei Brailio ekrano kalbą.

Galite nustatyti, kad kairiausi ir dešiniausi Brailio ekrano langeliai rodytų sistemos būseną ir kitą
informaciją:

„Announcement History“ yra neskaitytas pranešimas

Â

Dabartinis „Announcement History“ pranešimas yra neperskaitytas.

Â

„VoiceOver“ tarimas yra nutildytas

Â

iPhone akumuliatorius senka (mažiau nei 20 % įkrovimo)

Â

„iPhone“ yra horizontalioje padėtyje

Â

Ekranas išjungtas

Â

Dabartinėje eilutėje yra papildomo teksto kairėje pusėje

Â

Dabartinėje eilutėje yra papildomo teksto dešinėje pusėje

Â

160

31 skyrius

Accessibility

background image

Nustatyti kairįjį ar dešinįjį langelį būsenos informacijai rodyti: eikite į „Settings“ > „General“
> „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Braille“ > „Status Cell“, tada palieskite „Left“ (kairė) arba „Right“
(dešinė).
Matyti išplėstą būsenos langelio aprašymą: Brailio ekrane paspauskite būsenos langelio
maršrutizatoriaus mygtuką.