iPhone - Vaizdinis balso paštas

background image

Vaizdinis balso paštas

Grojimo ir pauzės valdikliai leidžia valdyti vaizdinio balso pašto pranešimo perklausą. Jei norite
pakartoti ypač nesuprantamą pranešimo dalį, vilkite grojimo galvutę slinkties juostoje. Žr. „Balso
pašto tikrinimas“, 64 psl..