iPhone - Suderinamumas su klausos aparatais

background image

Suderinamumas su klausos aparatais

FCC priėmė Suderinamumo su klausos aparatais (HAC) taisykles belaidžiams skaitmeniniams
telefonams. Pagal šias taisykles tam tikri telefonai turi būti patikrinti ir įvertinti pagal Amerikos
Nacionalinio Standartų Instituto (ANSI) C63.19-2007 suderinamumo su klausos aparatais
standartus. ANSI suderinamumo su klausos aparatais standarte yra dvi reitingų rūšys: reitingas
„M“ telefonams su sumažinta radijo dažnių interferencija, kad būtų galima stiprinti akustinį
signalą klausos aparatuose be teleritės režimo ir reitingas „T“, skirtas perduoti signalą induktyviai
aparatams, veikiantiems teleritės režimu. Šie reitingai pateikiami skalėje nuo vieno iki keturių,
kur keturi reiškia geriausią suderinamumą. Telefonas laikomas suderinamu su klausos aparatais
pagal FCC taisykles, jei jo reitingas akustiniam perdavimui yra M3 arba M4, ir T3 arba T4
indukciniam perdavimui.

Dabartinius iPhone suderinamumo su klausos aparatais reitingus rasite adresu www.apple.com/
support/hac.

Suderinamumo su klausos aparatais reitingai nėra garantija, kad konkretus klausos aparatas
veiks su konkrečiu telefonu. Kai kurie klausos aparatai gali gerai veikti ir su telefonais, kurie
neatitinka tam tikrų reitingų. Jei norite įsitikinti, kad jūsų klausos aparatas bus suderinamas su
telefonu, prieš įsigydami išbandykite juos kartu.

Klausos aparato režimas
„iPhone 4 GSM“ yra „Hearing Aid Mode“ funkcija, kurią įjungus galima sumažinti kai kurių
klausos aparatų trikdžius. „Hearing Aid Mode“ sumažina korinio radijo ryšio (GSM 1900 MHz
diapazonas) perdavimo galingumą. Dėl to gali sumažėti 2G korinio tinklo aprėptis.
Aktyvinti „Hearing Aid Mode“ (iPhone 4 GSM): eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“.