iPhone - „Speak Selection“

background image

Net ir išjungus „VoiceOver“, „iPhone“ gali perskaityti bet kokį pasirinktą tekstą.
Įjungti „Speak Selection“ ir sureguliuoti skaitymo greitį: eikite į „Settings“ > „General“ >
„Accessibility“ > „Speak Selection“.

Pasirinkti teksto perskaitymą

Pažymėkite tekstą ir palieskite „Speak“.

„Speak Auto-text“