iPhone - Mažiausias el. laiškų šrifto dydis

background image

Mažiausias el. laiškų šrifto dydis

Jei norite geriau įskaityti, nustatykite mažiausią šrifto dydį laiško tekstui į „Large“, „Extra Large“
arba „Giant“.
Nustatyti mažiausią laiško šrifto dydį: eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“ >
„Minimum Font Size“.

Įjungus „Large Text“ nustatymus, išjungiamas mažiausio šrifto dydžio nustatymas.