iPhone - Spausdinimas

background image

Spausdinimas

„AirPrint“

Naudodamiesi „AirPrint“ galite spausdinti belaidžiu būdu „AirPrint“ įgalintais spausdintuvais.
Spausdinti galite naudodamiesi šiomis programomis:

„Mail“ – el. laiškai ir priedai, kuriuos galima peržiūrėti „Quick Look“

Â

„Photos and Camera“ – nuotraukos

Â

„Safari“ – tinklalapiai, PDF failai ir kiti priedai, kuriuos galima peržiūrėti „Quick Look“

Â

„iBooks“ – PDF failai

Â

„Maps“ – ekrane rodomas žemėlapio vaizdas

Â

„Notes“ – šiuo metu rodomas užrašas

Â

Kitos programos iš „App Store“ taip pat gali palaikyti „AirPrint“.

„AirPrint“ įgalintiems spausdintuvams nereikia sąrankos, juos pakanka prijungti prie to paties
„Wi-Fi“ tinklo kaip ir iPhone. Daugiau informacijos rasite adresu support.apple.com/kb/HT4356.

Dokumento spausdinimas

„AirPrint“ naudoja „Wi-Fi“ tinklą, kad galėtų belaidžiu būdu siųsti spausdinimo darbus į
spausdintuvą. „iPhone“ ir spausdintuvas turi būti tame pačiame „Wi-Fi“ tinkle.
Spausdinti dokumentą: palieskite , , ar (atsižvelgiant į naudojamą programą), tuomet
palieskite „Print“. Pasirinkite spausdintuvą ir spausdinimo parinktis, tada palieskite „Print“.

Peržiūrėti spausdintuvo darbo
būseną

Dukart spustelėkite Pagrindinį mygtuką , tuomet palieskite „Print
Center“.

Kai spausdinamas dokumentas, programa „Print Center“ pasirodo kaip naujausia programa.
Ženklelis ant programos parodo, kiek dokumentų yra spausdinimo sąraše.

Jei spausdinate daugiau nei vieną dokumentą, pasirinkite spausdinimo darbą, kad galėtumėte
matyti jo suvestinę.

Atšaukti spausdinimą

Dukart spustelėkite Pagrindinį mygtuką , palieskite „Print Center“,
pasirinkite spausdintiną darbą (jei spausdinate daugiau nei vieną
dokumentą), tada palieskite „Cancel Printing“.

29

3 skyrius

Pagrindai