iPhone - „iPhone“ paleidimas ar nustatymas iš naujo

background image

„iPhone“ paleidimas ar nustatymas iš naujo

Jei kas nors neveikia, pabandykite iš naujo paleisti iPhone, priverstinai išjungti programą ar iš
naujo atstatyti iPhone.
Iš naujo paleisti iPhone: Palaikykite paspaudę Įjungimo / Išjungimo mygtuką, kol pasirodys
raudonas slankiklis. Tuomet pirštu vilkite per slankiklį, kad iPhone išsijungtų. Jei norite vėl
įjungti iPhone, paspauskite ir palaikykite Įjungimo / Išjungimo mygtuką, kol pasirodys „Apple“
logotipas.

Jei nepavyksta išjungti iPhone arba jei tai nepašalina problemos, gali tekti iš atstatyti iPhone iš
naujo. Atstatymas turėtų būti atliekamas tik tada, jei iPhone paleidimas iš naujo neišsprendžia
problemos.
Priverstinai išjungti programą: keletą sekundžių palaikykite paspaudę Įjungimo / Išjungimo
mygtuką, kol ekrane atsiras raudonas slankiklis, tada paspauskite ir laikykite Pagrindinį mygtuką

, kol programa išsijungs.

Programą priverstinai išjungti galite ir pašalindami ją iš daugelio veiksmų juostos. Žr. „Programų
atidarymas ir perjungimas“, 20 psl..
Iš naujo nustatyti iPhone: Palaikykite paspaudę kartu Įjungimo / Išjungimo bei Pagrindinį
mygtukus bent 10 sekundžių, kol ekrane pamatysite „Apple“ logotipą.

Daugiau problemų sprendimo būdų rasite „Palaikymas ir kita informacija“, priede, 182 psl..

39

3 skyrius

Pagrindai

background image

Siri

4