iPhone - Vaizdo įrašų ištrynimas iš „iPhone“

background image

Vaizdo įrašų ištrynimas iš „iPhone“

Jei norite išsaugoti laisvos vietos, galite ištrinti vaizdo įrašus iš iPhone. Kai vaizdo įrašas (išskyrus
išsinuomotus filmus) ištrinamas iš iPhone, jis neištrinamas iš „iTunes“ bibliotekos. Jis gali vėl
atsirasti iPhone, jei vaizdo įrašas, esantis „iTunes“, vis dar yra nustatytas sinchronizuoti.

Svarbu:

Jei ištrinsite išsinuomotą filmą iš iPhone, jis bus ištrintas visam laikui ir jo nebus galima

persiųsti atgal į kompiuterį.
Ištrinti vaizdo įrašą: vaizdo įrašų sąraše perbraukite kairėn ar dešinėn per vaizdo įrašą, tada
palieskite „Delete“.

135

25 skyrius

Videos