iPhone - Nuomotų filmų žiūrėjimas

background image

Nuomotų filmų žiūrėjimas

Galite išsinuomoti filmų bei TV laidų iš „iTunes Store“ ir žiūrėti juos iPhone. Išsinuomotus filmus
ir TV laidas galite atsisiųsti tiesiai į iPhone arba perkelti filmus ir TV laidas iš „iTunes“, esančios
kompiuteryje, į iPhone. Nuomojami filmai galimi ne visose vietovėse.

Filmų ir TV laidų nuoma turi laiko apribojimą, tad pradėję žiūrėti filmą turite nustatytą laiką,
per kurį turėtumėte baigti jį žiūrėti. Likęs laikas rodomas šalia pavadinimo. Pasibaigus nuomos
terminui, išsinuomoti elementai automatiškai ištrinami. Prieš išsinuomodami filmą ar TV laidą,
„iTunes Store“ patikrinkite nuomos laikotarpį. Daugiau informacijos ieškokite „Vaizdo įrašų
pirkimas ar nuoma“, 121 psl..
Peržiūrėti išnuomotą filmą: Palieskite norimą žiūrėti vaizdo įrašą. Jei vaizdo įrašo nematote
sąraše, gali būti, kad jis dar siunčiamas.
Perkelti išnuomotus filmus į iPhone: Prijunkite iPhone prie kompiuterio. Tada pasirinkite
iPhone „iTunes“ šoninėje juostoje, spustelėkite „Movies“ ir pasirinkite išsinuomotus filmus,
kuriuos norite perkelti. Kompiuteris turi būti prijungtas prie interneto. Filmai, išsinuomoti
„iPhone“, negali būti perkeliami į kompiuterį.

Su iPhone 3GS galite perkelti išnuomotus filmus į iPhone iš kompiuterio ir atvirkščiai. iPhone 4
galite perkelti išnuomotus filmus iš iPhone į savo kompiuterį ir atvirkščiai tik tuo atveju, jei jie
buvo išnuomoti per „iTunes“ kompiuteryje.