iPhone - Sąranka ir aktyvinimas

background image

Sąranka ir aktyvinimas

Jei norite nustatyti ir aktyvinti iPhone, įjunkite iPhone ir vadovaukitės „Setup Assistant“
nurodymais. Pagal „Setup Assistant“ nurodymus pereisite sąrankos procesą, įskaitant
prisijungimą prie „Wi-Fi“ tinklo, prisijungimą prie „Apple ID“ ar naujo sukūrimą, „iCloud“
nustatymą, rekomenduojamų funkcijų, pvz., „Location Services“ ir „Find My iPhone“ įjungimą
bei iPhone aktyvinimą naudoti ryšio paslaugos teikėjo tinkle. Taip pat galite atkurti iš „iCloud“ ar
„iTunes“ atsarginių kopijų sąrankos metu.

Suaktyvinti galite „Wi-Fi“ tinkle arba su iPhone 4S ryšio paslaugos teikėjo korinio ryšio duomenų
tinkle (galimas ne visose vietovėse). Jei nė vienas tinklas nėra galimas, norint suaktyvinti, reikės
prijungti iPhone prie kompiuterio.