iPhone - Vaizdo įrašų naršymas ir paieška

background image

Vaizdo įrašų naršymas ir paieška

Naršyti vaizdo įrašus: palieskite bet kurį naršymo mygtuką ekrano apačioje arba „More“, kad
matytumėte papildomus naršymo mygtukus. Jei žiūrite vaizdo įrašą, palieskite „Done“, kad
matytumėte naršymo mygtukus.

Žiūrėti susijusius vaizdo

įrašus arba išsaugoti šį

vaizdo įrašą ar juo dalytis.

Žiūrėti papildomus

naršymo mygtukus

arba juos pertvarkyti.

Jei norite paleisti vaizdo įrašą, palieskite jį.

Jei norite pamatyti vaizdo įraų 
sąrašą, palieskite naršymo mygtuką.

Keisti naršymo mygtukus

Palieskite „More“ ,tada palieskite „Edit“. Vilkite mygtuką į ekrano apačią virš
mygtuko, kurį norite pakeisti. Jei norite perkelti mygtuką, vilkite jį kairę ar į
dešinę. Baigę palieskite „Done“.

Naršyti susijusius vaizdo įrašus

Palieskite

šalia bet kurio sąraše esančio vaizdo įrašo.

Ieškoti vaizdo įrašo

Palieskite „Search“ ekrano apačioje, tada palieskite paieškos laukelį.

Peržiūrėti daugiau tos pačios
paskyros vaizdo įrašų

Vaizdo įrašo informaciniame ekrane palieskite

šalia dabartinio vaizdo

įrašo, tada palieskite „More Videos“.

100