iPhone - Nuotraukų ir vaizdo įrašų tvarkymas

background image

Nuotraukų ir vaizdo įrašų tvarkymas

Galite kurti, pervardyti ir ištrinti iPhone esančius albumus, kad sutvarkytumėte nuotraukas bei
vaizdo įrašus.
Sukurti aplanką: peržiūrėdami albumus palieskite „Edit“ ir „Add“. Pasirinkite nuotraukas, kurias
norite pridėti prie naujo albumo ir palieskite „Done“.

Pastaba: Aplankai sukurti iPhone nėra sinchronizuojami su kompiuteriu.

Pervardyti albumą

Palieskite „Edit“, tada pasirinkite albumą.

Pertvarkyti albumus

Palieskite „Edit“, tada vilkite aukštyn arba žemyn.

Ištrinti albumą

Palieskite „Edit“, tada palieskite

.

94

11 skyrius

Photos