iPhone - Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

background image

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

„Photos“ sudaro galimybę peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus iPhone.

„Camera Roll“ albumas – nuotraukos ir vaizdo įrašai, daryti įtaisytais fotoaparatais arba

Â

išsaugoti iš el. pašto, tekstinių pranešimų ar tinklalapių
„Photo Stream“ albumas – nuotraukos iš „iCloud“ (žr. „

Â

Srautinis nuotraukų siuntimas“, 99 psl.)

„Photo Library“ bei kiti albumai, sinchronizuoti iš kompiuterio (žr. „

Â

Sinchronizavimas su

„iTunes““, 19 psl.)

Redaguoti nuotrauką.

Trinti nuotrauką.

Jei norite pamatyti

valdiklius, palieskite

ekraną.

Dalytis nuotrauka, priskirti ją kontaktui,

naudoti kaip darbastalio foną ar spausdinti.

Paleisti skaidrių demonstraciją.

Transliuoti nuotraukas naudojantis „AirPlay“.

Peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus: palieskite albumą, tada palieskite miniatiūrą, kad
matytumėte nuotrauką ar vaizdo įrašą visame ekrane.

Albumai, sinchronizuoti su „iPhoto 8.0“ („iLife' 09“) ar naujesnėmis versijomis bei su „Aperture“,
gali būti peržiūrėti pagal įvykius arba veidus. Nuotraukos taip pat gali būti peržiūrėtos pagal
vietą, jei nuotrauka daryta fotoaparatu, palaikančiu geografinį žymėjimą.

Rodyti arba paslėpti valdiklius

Palieskite viso ekrano nuotrauką ar vaizdo įrašą.

Žiūrėti kitą arba ankstesnę
nuotrauką ar vaizdo įrašą

Perbraukite kairėn ar dešinėn.

Artinti arba tolinti

Palieskite du kartus arba sužnybkite.

93

background image

Sukurti panoraminę nuotrauką

Vilkite nuotrauką.

Rodyti vaizdo įrašą

Palieskite ekrano centre.

Peržiūrėti vaizdo įrašą visame
ekrane arba pritaikyti ekrane

Palieskite vaizdo įrašą du kartus.

Siųskite vaizdo įrašą į HDTV

Žr. „„AirPlay““, 34 psl..

Redaguoti nuotraukas arba
apkarpyti vaizdo įrašus

Žr. „Nuotraukų redagavimas“, 98 psl. arba „Vaizdo įrašų karpymas“, 98 psl..