iPhone - Įvykių pridėjimas

background image

Įvykių pridėjimas

Tiesiogiai iPhone galite sukurti ir atnaujinti kalendoriaus įvykius.
Pridėti įvykį: palieskite ir įveskite informaciją apie įvykį, po to palieskite „Done“.

Jei norite sukurti naują įvykį, taip pat galite paliesti ir palaikyti tuščią kalendoriaus laukelį.
Traukite taškų galus norėdami nustatyti įvykio trukmę.

Nustatyti įspėjimą

Palieskite įspėjimą, tuomet nustatykite jį nuo dviejų dienų iki 5 minučių
prieš įvykį.

Nustatyti numatytą įspėjimą
įvykiams

Eikite į „Settings“ > „Mail“, „Contacts“, „Calendar“ > „Default Alert Times“.

Atnaujinti įvykį

Palieskite „Edit“ ir pakeiskite įvykio informaciją.
Jei norite greitai pakeisti įvykio laiką ar trukmę, pasirinkite įvykį, palieskite
ir laikykite jį, tada tempkite įvykį į naują laiką arba naudokitės griebimo
taškais, kad pakeistumėte įvykio trukmę.

Ištrinti įvykį

Palieskite įvykį, tada palieskite „Edit“, po to slinkite žemyn ir palieskite
„Delete Event“.

Pakviesti kitus į įvykį

Palieskite „Invitees“ kad pasirinktumėte svečius iš „Contacts“. Šiam
veiksmui reikalinga „iCloud“, „Microsoft Exchange“ arba „CalDAV“ paskyra.