iPhone - Hulladékkezelési és újrahasznosítási tudnivalók

background image

Hulladékkezelési és újrahasznosítási tudnivalók

Apple újrafeldolgozási program (csak bizonyos helyeken érhető el): A régi telefonjának ingyenes
újrafeldolgozásához, az előre kifizetett postai borítékhoz és a tudnivalókhoz lásd:
www.apple.com/recycling

Az iPhone készülék ártalmatlanítása és újrahasznosítása: Az iPhone készüléket megfelelően,
a helyi törvényeknek és szabályzásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Mivel az iPhone
elektronikus alkatrészeket és akkumulátort tartalmaz, az iPhone készüléket a háztartási
hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Amikor az iPhone eléri életciklusának végét,
lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal az ártalmatlanítási és újrahasznosítási lehetőségekkel
kapcsolatban, vagy egyszerűen hagyja ott egy Apple kiskereskedelmi áruházban, illetve
küldje vissza az Apple részére. Az akkumulátor környezetbarát módon lesz eltávolítva és
újrahasznosítva. További tudnivalókért lásd: www.apple.com/recycling

Európai Unió – tudnivalók az elektronikai berendezések és akkumulátorok ártalmatlanításáról:

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a helyi törvényeknek és szabályzásoknak megfelelően a
terméket és annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell újrahasznosítani.
Amikor ez a termék eléri életciklusának végét, vigye a helyi hatóságok által az elektronikus
berendezések újrahasznosítására kijelölt gyűjtőpontra. A hulladékba szánt elektronikus
berendezések fogyasztó általi nem megfelelő ártalmatlanítása bírság kiszabását vonhatja
maga után. A terméknek és az akkumulátornak az ártalmatlanítás időpontjában történő
különválasztása segít megóvni a természeti javakat, és biztosítja, hogy olyan módon kerül
újrahasznosításra, amely védi az emberi egészséget és a környezetet.

Az iPhone begyűjtési és újrahasznosítási szolgáltatásaiért látogasson el ide: www.apple.com/
recycling/nationalservices/europe.html

Az iPhone akkumulátorának cseréje: Az iPhone újratölthető akkumulátorát csak az Apple vagy
egy hivatalos Apple-szerviz cserélheti ki. Az akkumulátorcsere-szolgáltatásokkal kapcsolatos
bővebb információkért látogasson el ide: www.apple.com/hu/batteries/replacements.html

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen
Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen
Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale
batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin
Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Brazília: Informações sobre descarte e reciclagem

198

B. függelék

Támogatás és egyéb tudnivalók

background image

O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo
doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as
leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple,
pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/environment.