iPhone - 6. fejezet:  Mail

background image

az üzenetláncban

Üzenetek szálakra rendezése

Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak elemet, és kapcsolja be
vagy ki a Szálakra rendezés funkciót.
Ha szálakra rendezve rendszerezi az üzeneteket, a kapcsolódó üzenetek
egyetlen bejegyzésként jelennek meg a postafiókban. Lásd: “Mail-fiókok
és -beállítások,” 77. oldal.