iPhone - Nemzetközi hívások

background image

Nemzetközi hívások kezdeményezése otthoni területéről

Az otthoni területéről történő nemzetközi híváskezdeményezéssel kapcsolatos tudnivalókért
– beleértve a díjakat és egyéb vonatkozó költségeket –, lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával,
vagy látogasson el szolgáltatójának webhelyére.

Az iPhone használata külföldön

Ha külföldre utazik, az iPhone készülékét a rendelkezésre álló hálózatoktól függően hívások
lebonyolítására, szöveges üzenetek küldésére és fogadására, valamint az internethez csatlakozó
alkalmazások futtatására használhatja.
Aktiválja a nemzetközi roaming szolgáltatást: Az elérhetőséggel és árakkal kapcsolatos
tudnivalókért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Fontos:

Beszédhangra, szöveges üzenetekre és adatokra vonatkozó roamingköltségek

merülhetnek fel. Hogy ne kelljen fizetnie a telefonhívásokért és a mobil adathálózaton történt
adatforgalomért (például a vizuális hangpostáért), amikor a szolgáltatója hálózatán kívül
barangol, kapcsolja ki a Hangroaming és az Adatroaming szolgáltatást.

Ha iPhone 4S készülékkel rendelkezik, amelyet CDMA-hálózati működésre aktiváltak, a roaming
csak akkor működik GSM-hálózatokban, ha a készülékben SIM-kártya található. Lásd: “A SIM-
kártya behelyezése,” 15. oldal. Amikor GSM-hálózatban barangol, az iPhone készülék hozzáfér a
GSM-hálózaton lévő szolgáltatásokhoz. Költségek merülhetnek fel. További tudnivalókért lépjen
kapcsolatba a szolgáltatójával.

A Hangroaming szolgáltatás
kikapcsolása CDMA-hálózatokon

Válassza a Beállítások > Általános > Hálózat menüpontot.
A Hangroaming kikapcsolásával letiltja a telefonhívásokat, amikor a
szolgáltatója hálózatán kívül tartózkodik.

Az Adatroaming kikapcsolása

Válassza a Beállítások > Általános > Hálózat menüpontot.
Az Adatroaming kikapcsolásával letiltja a mobil hálózaton keresztül
folytatott adatforgalmat. Az internetkapcsolatot igénylő alkalmazások le
vannak tiltva; kivéve, ha az iPhone Wi-Fi-kapcsolaton keresztül csatlakozni
tud az internethez. A vizuális hangposta-szolgáltatás barangolás közben
fel van függesztve, kivéve, ha a szolgáltató nem számol fel érte díjat.

Állítsa be az iPhone készülékét
úgy, hogy felvegye rá a külföldi
országból történő tárcsázáskor
használandó helyes előtagot

Válassza a Beállítások > Telefon menüpontot, és kapcsolja be a
Nemzetközi segítség szolgáltatást (nem mindenhol érhető el). Ezzel előtag
vagy országkód megadása nélkül hívhatja fel a kontaktjait és a kedvenceit
az USA-ban.

71

5. fejezet

Telefon

background image

Állítsa be a használandó
szolgáltatót

Válassza a Beállítások > Szolgáltató menüpontot. Ez a lehetőség csak
akkor áll rendelkezésre, ha Ön a szolgáltatója hálózatán kívülre utazik, és
olyan szolgáltatókra vonatkozik, akik roamingmegállapodást kötöttek az
Ön szolgáltatójával. További tudnivalókért lásd: “Szolgáltató,” 180. oldal.

A GSM-hálózatok használata
külföldön aktív CDMA iPhone
készülékkel

Válassza a Beállítások > Hálózat > Roaming menüpontot, majd kapcsolja
ki a Nemzetközi CDMA lehetőséget.

Fogadjon hangpostát, amikor a
vizuális hangposta nem elérhető

Tárcsázza a saját számát (CDMA-készülékeken tárcsázza a számot, majd
egy # karaktert), vagy érintse meg és tartsa megérintve az „1” billentyűt a
számgombok képernyőjén.

Kapcsolja ki a mobil adatokat

Válassza a Beállítások > Általános > Hálózat menüpontot.

Kapcsolja ki a mobil
szolgáltatásokat

Válassza a Beállítások elemet, majd koppintson a Repülőgép mód elemre,
hogy bekapcsolja azt, majd koppintson a Wi-Fi elemre és kapcsolja be a
Wi-Fi funkciót.
A bejövő hívások a hangpostára továbbítódnak. Ahhoz, hogy újból
hívásokat kezdeményezhessen és fogadhasson, és hangposta üzeneteit is
megkapja, kapcsolja ki az repülőgép mód funkciót.