iPhone - Csengőhangok, Csengetés/Némítás kapcsoló, valamint rezgés

background image

Csengőhangok, Csengetés/Némítás kapcsoló, valamint rezgés

Az iPhone készülék csengőhangokat tartalmaz, amelyek bejövő hívások, az Óra riasztásai és az
Óraidőzítő esetén szólalnak meg. Ezenkívül az iTunes dalaiból is vásárolhat csengőhangokat.
A Csengetés/Némítás kapcsolóval be- vagy kikapcsolhatja a csengőt, a Hangbeállításokkal
pedig megadhatja a rezgésbeállításokat. Alapértelmezés szerint az iPhone csengetési és néma
módban egyaránt rezeg.
Állítsa be az alapértelmezett csengőhangot: Válassza a Beállítások > Általános > Csengőhang
menüpontot.
Kapcsolja be vagy ki a csengetést: Billentse át a kapcsolót az iPhone oldalán. Lásd: “Csengetés/
Némítás kapcsoló,” 12. oldal.

70

5. fejezet

Telefon

background image

Fontos:

Az Óra riasztásai abban az esetben is felhangzanak, ha a Csengetés/Némítás kapcsolót

néma állásba billenti.
Az iPhone készülék rezgésre állítása: Válassza a Beállítások > Hangok menüpontot. Különálló
vezérlőelemek segítségével mind a csengetési módra, mind a néma módra beállítható rezgés.

Társítson másik csengőhangot egy
kontakthoz

A Kontaktok alkalmazásban válasszon ki egy kontaktot, koppintson a
Szerkesztés, majd a Csengőhang elemre, és válasszon csengőhangot.

Csengőhang vásárlása az iTunes
Store áruházból

Lásd: “Zene, hangkönyvek és hangok vásárlása,” 129. oldal.

További tudnivalókért lásd: “Hangok és a Csengetés/Némítás kapcsoló,” 180. oldal.

Nemzetközi hívások