iPhone - Siri és az alkalmazások

background image

Siri és az alkalmazások

A Siri az iPhone 4S legtöbb beépített alkalmazásával együttműködik, és az Ön kérései
teljesítéséhez felhasználja a szükséges alkalmazásokat. A Siri tudja, ha Ön használja valamelyik
alkalmazást, így Ön hivatkozhat a képernyőn látott elemekre. Ha például egy üzenetet olvas a
Mail alkalmazásban, mondhatja a következőt: „Reply, I like it”.

Telefon

A Sirit telefonhívás vagy FaceTime-hívás kezdeményezéséhez is használhatja. Megnevezheti
a Kontaktokban feltüntetett családtagjait, barátait és partnereit, vagy megadhatja a használni
kívánt telefonszámot.

Például:

Call Jennifer Wright mobile

Â

Call Susan on her work phone

Â

Call 408 555 1212

Â

Call home

Â

48

4. fejezet

Siri

background image

FaceTime Lisa

Â

Ha bemondja a kereszt- és vezetéknevet, ez általában elég arra, hogy világosan azonosítsa a
felhívni kívánt személyt, de az is elég lehet, ha csak ezek egyikét mondja ki, és hagyja, hogy a Siri
kitalálja. A Siri elsőként a Kedvencek listáját nézi végig, és ha egyezést talál, kitárcsázza a számot.
A következő lehetőségként a Siri végignézi a kontaktokat. Ha több személy szerepel azonos
néven, a Siri megkérdezi, hogy melyiket kívánja felhívni. Ha több telefonszám van feltüntetve, a
Siri azt is megkérdi, hogy melyiket használja.

Arra is utasíthatja a Sirit, hogy a kontaktjaiban lévő céget hívjon.

Ne feledkezzen el bemutatkozni a Sirinek, hogy az tudja, kire gondol, amikor arra kéri, hogy
hívjon fel valakit. Lásd: “Bemutatkozás a Sirinek,” 45. oldal.

Sirivel indított telefonhívás
befejezése

Nyomja le a Főgombot , mielőtt megnyílna a Telefon alkalmazás. Ha
telefonkapcsolat van folyamatban, koppintson az End gombra.

Zene

A Sirit zene, album vagy játéklista lejátszására utasítja. A lejátszás szüneteltetése, majd
folytatása. Állítsa be hangulatát bizonyos típusú zene kérésével.

Vagy csak annyit mondjon: „Play”, és bízza a Sirire a döntést. Ha nem ismeri fel a zeneszámot,
kérdezze meg a Siritől: „What’s playing?”

Az alábbiakban néhány módszert talál zene lejátszására a Siri segítségével.

Play The Light of the Sun

Â

Play Trouble

Â

Play Taking Back Sunday shuffled

Â

Play Alicia Keys

Â

Play some blues

Â

Play my party mix

Â

Shuffle my roadtrip playlist

Â

Play

Â

Pause

Â

Resume

Â

Skip

Â

49

4. fejezet

Siri

background image

Ha az éppen lejátszás alatt álló dalhoz kíván hasonlókat hallani, mondja: „Genius”. (Siri létrehoz
egy átmeneti Genius játéklistát, de nem menti.)

Üzenetek

Mentheti a szöveges üzeneteket, felolvastathatja a Sirivel az újonnan beérkezett üzeneteit, és
válaszolhat a kapott üzenetekre.

Az utasításba foglalja bele az üzenet címzettjének a nevét, vagy várja meg, amíg a Siri rákérdez,
hogy kinek kívánja elküldeni. A szöveget elküldheti valamelyik telefonszámra, sőt egyidejűleg
több személynek is küldhet üzenetet.

Ha szöveges üzenetet kíván küldeni, ehhez hasonló utasításokat adjon:

Tell Susan I’ll be right there

Â

Send a message to Jason Russell

Â

Send a message to Lisa saying how about tomorrow?

Â

Send a message to Susan on her mobile saying I’ll be late

Â

Send a message to 408 555 1212

Â

Text Jason and Lisa where are you?

Â

Ha meg kívánja tekinteni vagy hallgatni a kapott üzeneteit, ezt mondhatja:

Read me my messages

Â

Show my new texts

Â

Read it again

Â

Ha éppen beérkezett egy szöveges üzenete, vagy egy korábbi üzenetet olvas, elég, ha ennyit
mond:

Reply that’s great news

Â

Tell him I’ll be there in 10 minutes

Â

Call her

Â

A Siri megérti a helyzetet, és tudni fogja, hogy kinek címezze a választ.

Mielőtt elküldené az éppen megfogalmazott üzenetet, a Siri megjeleníti vagy felolvassa azt,
hogy meggyőződhessen a helyességéről. Ha a Siri megkérdezi, hogy el kívánja-e küldeni az
üzenetet, például így válaszolhat:

Change it to: Call me tomorrow

Â

Add: See you there question mark

Â

50

4. fejezet

Siri

background image

No, send it to Bob

Â

No (az üzenet küldés nélküli megtartásához)

Â

Cancel

Â

Kívánja üzenetét hangulatjelző arcocskával gazdagítani? Úgy van, mondja ki: „smiley face”. :-)

Üzenetek szerkesztése
Ha szöveges üzenetet hoz létre a Sirivel, de az nem fejezi ki eléggé a mondanivalóját, kérheti
a Sirit, hogy módosítsa. Ha majdnem jó, a szerkesztés kézenfekvőbb megoldás lehet. Amikor
a Siri ellenőrzés céljából megjeleníti az üzenetet, az üzenet buborékjára koppintva nyissa
meg az Üzenetek alkalmazást. Ezután írással vagy diktálással szerkesztheti az üzenetet. Lásd:
“Diktálás,” 61. oldal.

Naptár

Új eseményeket adhat a naptárához, módosíthatja a meglévő eseményeket, vagy áttekintheti
a tervezett akciókat. Amikor egy eseményt hoz létre, megadhat egy időpontot, egy helyet, egy
címet és a személyeket, akiket meg kíván hívni.

Esemény létrehozása:

Set up a meeting at 9

Â

Set up a meeting with Michael at 9

Â

Meet with Lisa at noon

Â

Set up a meeting about hiring tomorrow at 9 a.m.

Â

New appointment with Susan Park Friday at 3

Â

Schedule a planning meeting at 8:30 today in the boardroom

Â

Esemény módosítása vagy visszavonása:

Move my 3 p.m. meeting to 4:30

Â

Reschedule my appointment with Dr. Manning to next Monday at 9 a.m.

Â

Add Lisa to my meeting with Jason

Â

Cancel the budget review meeting

Â

Események lekérdezése a Siritől:

What does the rest of my day look like?

Â

What’s on my calendar for Friday?

Â

When is my next appointment?

Â

When am I meeting with Michael?

Â

51

4. fejezet

Siri

background image

Where is my next event?

Â

Amikor létrehoz vagy módosít egy eseményt, vagy rákérdez, a Siri megjeleníti az eseményre
vonatkozó információkat. További információkért koppintson az eseményre.

Emlékeztetők

A Siri nagyszerű módszer gyors emlékeztetők létrehozására.

Ha emlékeztetőt kíván létrehozni, ehhez hasonló utasításokat adjon:

Remind me to call mom

Â

Remember to take an umbrella

Â

Remind me take my medicine at 6 a.m. tomorrow

Â

Remind me when I leave to call Jason

Â

Remind me to finish the report by 6

Â

A Siri rákérdez az emlékeztető létrehozásához szükséges információkra, például a dátumra,
időre és a helyszínre.

Ha a helyszínt is feltünteti, lehetővé teszi, hogy a Siri emlékeztesse az eseményre, amikor
közeledik egy helyszínhez, vagy elhagyja azt. Egy helyszín lehet az aktuális helyszíne („itt”), vagy
egy a Kontaktokban szereplő cím. Ha meg kívánja ismertetni a Sirit az otthona és munkahelye
helyszínével, lásd: “Bemutatkozás a Sirinek,” 45. oldal.

Remind me to call my mom when I get home

Â

Remind me when I get to the office to call my wife

Â

Remind me to pick up flowers when I leave here

Â

Remind me to check the time when I get back here

Â

Az emlékeztetők az emlékeztetők alapértelmezett listájára kerülnek.
Az Emlékeztetők alapértelmezett listájának a beállítása: Válassza a Beállítások > Mail,
Kontaktok, Naptárak > Alapértelmezett lista elemet.

Konkrét időpont vagy helyszín feltüntetése nélküli emlékeztetőket tartalmazó lista vezetése:

Remember to buy milk

Â

Add eggs to my groceries list

Â

Ha Siri megkérdezi, hogy mikorra kívánja az emlékeztetőt, felelje ezt: „never”.

Ha az Emlékeztetőkben már látható egy lista, elemeket adhat hozzá az „Add” utasítással:

Add eggs

Â

52

4. fejezet

Siri

background image

Ha emlékeztetőt hoz létre a Sirivel, az megjeleníti jóváhagyás céljából.

Ön megerősítheti, visszavonhatja, vagy jelezheti a Sirinek, hogy módosítani kíván valamit:

Change the time to 7

Â

Make it Tuesday instead

Â

Change that to: Get the car washed and waxed

Â

Move it to my Work list

Â

Move it to my Personal list

Â

Miután megerősíti az emlékeztetőt, koppintással nyissa meg az Emlékeztető alkalmazást, és
ellenőrizze az emlékeztetőt és a hozzá tartozó részleteket.

Térképek

A Siri segítségével megkereshet egy helyszínt, megtervezhet egy útvonalat, és áttekintheti a
forgalom állapotát. Például:

How do I get home?

Â

Show 1 Infinite Loop Cupertino California

Â

Directions to my dad’s work

Â

What’s the traffic like getting home?

Â

Find coffee near me

Â

Find some burger joints in Baltimore

Â

Find a gas station within walking distance

Â

Good Mexican restaurants around here

Â

53

4. fejezet

Siri

background image

Ha helyszínt keres, a Siri azt egy térképen jeleníti meg. A Siri néha közvetlenül megnyitja a
Térképek alkalmazást, ám ha nem teszi, a térképre koppintva megnyithatja azt.

Lehet, hogy a Siri lehetőségek listájával válaszol. Ha például hamburgerbüféket keres, a Siri
kikeresi a közelben lévő hamburgeréttermeket, és a távolságuk szerint rendezi sorba őket. Ha a
legjobb hamburgerbüféket keresi a környéken, a Siri az értékelésük szerint rendezi sorba őket.
Ha más rendezési módot kíván használni, kérdezze ezt: „which is the best?” vagy „which is the
closest?”.

Mail

A Siri használatával e-mailt küldhet, ellenőrizheti a postáját, és válaszolhat a beérkezett
e-mailekre.

Egy e-mailes üzenethez legalább egy címzett, tárgy („about” utasítás) és az üzenet szövege
szükséges. De ne féljen mindezt egy lélegzetre felsorolni – a Siri majd rákérdez, ha valamire
szüksége van az e-mail létrehozásához.

E-mail küldése valakinek:

Email Lisa about the trip

Â

New email to Susan Park

Â

Mail Dad about the rent check

Â

Email Dr. Manning and say I got the forms, thanks

Â

54

4. fejezet

Siri

background image

Mail Lisa and Jason about the party and say I had a great time

Â

E-mail ellenőrzése:

Check email

Â

Any new email from Michael today?

Â

Show new mail about the lease

Â

Show the email from Lisa yesterday

Â

Válasz az e-mailre:

Reply Dear Susan sorry about the late payment

Â

Call him at work

Â

Mielőtt elküldené az e-mailt, a Siri megjeleníti vagy felolvassa azt, hogy meggyőződhessen a
helyességéről. Ha a Siri megkérdezi, hogy el kívánja-e küldeni az e-mailt, például így válaszolhat:

Ilyen utasításokkal módosíthatja: Check’s in the mail

Â

Add John (további címzett hozzáadásához)

Â

Change subject to: This weekend

Â

E-mail szerkesztése
Ha e-mailt hoz létre a Sirivel, de az nem fejezi ki eléggé a mondanivalóját, kérje a Sirit, hogy
módosítson rajta. Ha majdnem jó, inkább szerkessze. Az üzenetre koppintva nyissa meg azt a
Mail alkalmazásban, ezután szerkessze írással vagy diktálással. Lásd: “Diktálás,” 61. oldal.

Időjárás

A Siri használatával időjárás-jelentést is kérhet. Ha nem ad meg helyszínt, a Siri feltételezi, hogy
az aktuális tartózkodási helyére gondol. Ha nem ad meg időpontot, a Siri a mai előrejelzést
mutatja meg, de egy hétre előre bármilyen időpontra érdeklődhet az időjárás felől.

What’s the weather for today?

Â

What’s the weather for tomorrow?

Â

Will it rain in Cupertino this week?

Â

What’s the forecast for this evening?

Â

How’s the weather in Tampa right now?

Â

How hot will it be in Palm Springs this weekend?

Â

What’s the high for Anchorage on Thursday?

Â

What’s the temperature outside?

Â

How windy is it out there?

Â

55

4. fejezet

Siri

background image

When is sunrise in Paris?

Â

Részvények

A Siri használatával gyorsan lekérheti kedvenc részvényei árfolyamát. A piaci tőkésítés vagy P/E
arány felől is érdeklődhet. Rákérdezhet konkrét indexekre, vagy az általános piaci helyzetre is.
Például:

What’s Apple’s stock price?

Â

What’s Apple’s P/E ratio?

Â

What did Yahoo close at today?

Â

How’s the Nikkei doing?

Â

How are the markets doing?

Â

What’s the Dow at?

Â

Óra

A Siri használatával gyorsan beállíthatja a riasztást a reggeli ébresztéshez, a kalácssütés
időzítőjét, vagy megállapíthatja külföldi úti célja helyi idejét.

Riasztások beállítása vagy módosítása:

Wake me up tomorrow at 7 a.m.

Â

Set an alarm for 6:30 a.m.

Â

Wake me up in 8 hours

Â

Change my 6:30 alarm to 6:45

Â

Turn off my 6:30 alarm

Â

56

4. fejezet

Siri

background image

Delete my 7:30 alarm

Â

Ha beállít egy riasztást, a Siri megjeleníti a riasztás adatait, hogy meggyőződhessen a
helyességükről. A kapcsolóval be- vagy kikapcsolhatja a riasztást. A riasztásra koppintva nyissa
meg azt az Óra alkalmazásban.

A dátum és idő lekérdezése:

What time is it?

Â

What time is it in Berlin?

Â

What is today’s date?

Â

What’s the date this Saturday?

Â

A Siri megjelenít egy órát. Koppintson rá az Óra alkalmazás megnyitásához.

Az időzítő használata:

Set the timer for ten minutes

Â

Show the timer

Â

Pause the timer

Â

Resume

Â

Reset the timer

Â

Stop it

Â

57

4. fejezet

Siri

background image

A Siri megjelenít egy időzítőt. Koppintson rá az Óra alkalmazás megnyitásához.

Kontaktok

A Siri a Kontaktokban lévő elemeket címek, telefonszámok és egyéb információk kikeresésére,
vagy valaki születésnapjára történő figyelmeztetésre használja. A Siri az Ön személyes
adatlapjáról azt is meg tudja állapítani, hogy kik a hozzátartozói. Lásd: “Bemutatkozás a
Sirinek,” 45. oldal.

A kontaktokra a következőképpen kérdezhet rá:

What’s Michael’s address?

Â

What is Susan Park’s phone number?

Â

When is my wife’s birthday?

Â

Show Jennifer’s home email address

Â

What’s my brother’s work address?

Â

Kontaktok keresése:

Show Jason Russell

Â

Find people named Park

Â

Who is Michael Manning?

Â

58

4. fejezet

Siri

background image

Ha nem biztos benne, hogy valamely kontakt esetén melyik telefonszámot használja, kérje a
Sirit, hogy jelenítse meg a személy kapcsolatfelvételi adatait. Híváshoz koppintson egy számra.
A többi elem is aktív – egy e-mail címre koppintva új e-mail üzenetet nyithat, vagy a FaceTime
gombra koppintva párbeszédet folytathat négyszemközt. A „Find John” típusú utasítással
leszűkítheti a lehetőségek listáját, ha például egy John nevű kapcsolatot keres, akinek nem jut
eszébe a vezetékneve.

Jegyzetek

A Siri használatával gyors jegyzeteket készíthet élőszóban, vagy kikeresheti az eddig létrehozott
jegyzeteket. Mondjon ehhez hasonló dolgokat:

Note that I spent $12 on lunch

Â

Note: check out that new Alicia Keys album

Â

Find my restaurant note

Â

Create a reading list note

Â

Add Tom Sawyer to my reading list note

Â

A Siri megjeleníti a jegyzetet ellenőrzés céljából. Ha szerkeszteni kívánja a jegyzetet, koppintson
rá. A Siri megnyitja a Jegyzetek alkalmazást, és Ön írással vagy diktálással szerkesztheti a
jegyzetet. Lásd: “Diktálás,” 61. oldal.

Safari

A Siri használatával kereshet a weben – határozza meg, hogy melyik keresőmotort kívánja
használni, vagy keressen a Wikipedián vagy hasonló webhelyen. Például:

Search the web for Bora Bora

Â

Search for vegetarian pasta recipes

Â

Search the web for best cable plans

Â

Google the war of 1812

Â

Search Wikipedia for Abraham Lincoln

Â

Search for news about the World Cup

Â

Bing Alicia Keys

Â

A Siri megnyitja a Safari alkalmazást, és végrehajtja a kívánt keresést. Ha nem ad meg
keresőmotort, a Siri a Safari beállításokban megadottat fogja használni. Válassza a Beállítások >
Safari menüpontot.

59

4. fejezet

Siri

background image

WolframAlpha

Ha a Sirit arra utasítja, hogy szolgáltasson bizonyos információkat, vagy végezzen el bizonyos
számítást, lehet, hogy a WolframAlpha (www.wolframalpha.com) szolgáltatásait használja majd
ki. A válaszok gyakran a témába vágó további információkat is tartalmaznak.

Néhány mintakérdés és -kérés:

How many calories in a bagel?

Â

What is an 18% tip on $86.74 for four people?

Â

Who’s buried in Grant’s tomb?

Â

How long do dogs live?

Â

What is the Gossamer Condor?

Â

What’s the square root of 28?

Â

How many dollars is 45 euros?

Â

What was the Best Picture of 1983?

Â

How many days until Christmas?

Â

How far away is the sun?

Â

When is the next solar eclipse?

Â

Show me the Orion constellation

Â

What’s the population of Jamaica?

Â

How high is Mt. Everest?

Â

How deep is the Atlantic Ocean?

Â

What’s the price of gasoline in Chicago?

Â

60

4. fejezet

Siri