iPhone - Általános

background image

Általános

Az Általános beállítások tartalmazzák a hálózati, megosztási, biztonsági és egyéb iOS
beállításokat. Ezenkívül információkat találhat az iPhone készülékéről, és különféle iPhone-
beállításokat állíthat vissza.

Névjegy

Válassza a Beállítások > Általános > Névjegy menüpontot, hogy információt szerezzen az iPhone
készülékről: többek között a rendelkezésre álló tárhelyről, a sorozatszámról, a hálózati címekről,
az IMEI- (International Mobile Equipment Identity, nemzetközi mobilberendezés-azonosító)
és az ICCID- (Integrated Circuit Card Identifier, integrált áramköri kártyaazonosító) vagy Smart
Card- (okoskártya-) számokról (GSM-készülékeken), a MEID- (Mobile Equipment Identifier,
mobilberendezés-azonosító) számról (CDMA-készülékeken), valamint a jogi és hatósági
információkról..
Az eszköz nevének módosítása: Válassza a Beállítások > Általános > Névjegy menüpontot,
majd koppintson a Név elemre.
Az eszköz neve az oldalsávban olvasható, amikor az iTuneshoz csatlakozik, és az iCloud
használja.

Szoftverfrissítés

A Szoftverfrissítés alkalmazással letöltheti és telepítheti az iOS-frissítéseket az Apple oldaláról.
Frissítés a legújabb iOS-verzióra: Válassza a Beállítások > Általános > Szoftverfrissítés elemet.

Ha az iOS újabb verziója érhető el, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a frissítés
letöltéséhez és telepítéséhez.

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy az iPhone áramforráshoz csatlakozik-e, hogy az – akár több
percet igénybe vevő – telepítés gond nélkül befejeződjön.

Használat

A Használat segítségével megtekintheti a mobilhasználatot, az akkumulátor állapotát és a
rendelkezésre álló tárhelyet. Az iCloud-tárhelyet is megtekintheti és felügyelheti.
A mobilhálózat-használat, az akkumulátorállapot és a rendelkezésre álló tárhely
megtekintése:
Válassza a Beállítások > Általános > Használat menüpontot.

A mobilhasználat megtekintése

Válassza a Beállítások > Általános > Használat > Mobilhasználat
menüpontot.

Az iCloud-tárhely kezelése

Válassza a Beállítások > Általános > Használat > Tárhely kezelése
menüpontot. Megtekintheti vagy törölheti a biztonsági mentéseket, és
kapcsolhatja a Filmtekercs biztonsági mentéseit. További iCloud-tárhelyet
is vásárolhat.
További tudnivalókért lásd: “iCloud,” 18. oldal.

Az alkalmazás tárhelyének
megtekintése

Válassza a Beállítások > Általános > Használat menüpontot. Minden
telepített alkalmazás teljes tárhelye megjelenik. Részletekért koppintson
az alkalmazás nevére.

Állítsa vissza a használati
statisztikáit

Válassza a Beállítások > Általános > Használat > Mobilhasználat elemet,
majd koppintson a Statisztika visszaállítása elemre, hogy törölje az adatok
és az összegyűlt időstatisztikákat.

181

32. fejezet

Beállítások

background image

Jelenítse meg az akkumulátor
százalékos töltöttségét

Válassza a Beállítások > Általános > Használat elemet, majd kapcsolja be
az Akku százaléka funkciót.

Siri

A Siri engedélyezése: Válassza a Beállítások > Általános > Siri menüpontot.
A Siri használatáról és a Siri beállításainak módosításával kapcsolatos tudnivalókért lásd: “A Siri
beállításainak megadása,” 46. oldal.

Hálózat

A Hálózat beállítások használatával VPN- (virtual private network, virtuális magánhálózati)
kapcsolatot konfigurálhat, hozzáférhet a Wi-Fi-beállításokhoz, illetve be- vagy kikapcsolhatja a
mobil adatroaming funkciót.

Amikor egy alkalmazásnak internetkapcsolatra van szüksége, az iPhone a következőt teszi, a leírt
sorrendben, amíg a kapcsolat létre nem jön:

Csatlakozik a legutóbb használt, rendelkezésre álló Wi-Fi-hálózathoz

Â

.

Felsorolja a hatókörön belüli Wi-Fi-hálózatokat, és az Ön által kiválasztotthoz csatlakozik.

Â

Mobilhálózaton keresztül csatlakozik (ha elérhető).

Â

Ha az iPhone mobilhálózati kapcsolattal csatlakozik az internethez, az állapotsávban a , ,
vagy a ikon jelenik meg.

A 4G és 3G GSM-mobilhálózat támogatja az egyidejű hang- és adatkommunikációt. Minden más
mobilhálózati kapcsolat esetén az internetkapcsolat nem lehetséges, amíg Ön telefonál; kivéve,
ha az iPhone Wi-Fi-kapcsolaton keresztül is csatlakozik az internethez. A hálózati kapcsolattól
függően előfordulhat, hogy nem fog tudni hívásokat fogadni, amíg az iPhone adatátvitelt végez
a mobilhálózaton – amikor például letölt egy weboldalt.

GSM-hálózatok: EDGE- vagy GPRS-kapcsolat esetén az adatátvitel alatt a bejövő hívások
egyesen a hangpostára irányítódnak. Ha Ön felvesz egy bejövő hívást, az adatátvitel szünetel.

CDMA: EV-DO-kapcsolat esetén az adatátvitel szünetel, amikor Ön felvesz egy bejövő
hívást. 1xRTT-kapcsolat esetén az adatátvitel alatt a bejövő hívások egyesen a hangpostára
irányítódnak. Ha Ön felvesz egy bejövő hívást, az adatátvitel szünetel.

Az adatátvitel a hívás befejeztével folytatódik.
A Mobil adatok funkció be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Hálózat
elemet, majd kapcsolja be vagy ki a Mobil adatok funkciót.

Ha a Mobil adatok funkció ki van kapcsolva, az összes adatszolgáltatás – így az e-mail, a
webböngészés, a push-értesítések és egyéb szolgáltatások – kizárólag Wi-Fi-kapcsolatot használ.
Ha a Mobil adatok funkció be van kapcsolva, szolgáltatói díjak merülhetnek fel. Egyes funkciók
és szolgáltatások, például a Siri és az Üzenetek, adatátvitelt folytatnak, és ezen funkciók és
szolgáltatások hatással lehetnek az előfizetési díjra.

182

32. fejezet

Beállítások

background image

Kapcsolja be vagy ki a
Hangroamingot (CDMA-
készülékeken)

Válassza a Beállítások > Általános > Hálózat menüpontot. Kapcsolja ki a
Hangroaming szolgáltatást, hogy ne fizessen más szolgáltató hálózatának
használatáért. Amennyiben a szolgáltatója hálózata nem érhető el, az
iPhone nem használ mobilszolgáltatást (adat- vagy hangszolgáltatást).

Kapcsolja be vagy ki az
Adatroamingot

Válassza a Beállítások > Általános > Hálózat menüpontot.
Az Adatroaming olyan esetekben engedi az internetnek a mobil
adathálózaton keresztüli elérését, amikor olyan területen tartózkodik,
melyet az Ön szolgáltatójának hálózata nem fed le. Utazás
közben kikapcsolhatja az Adatroaming funkciót, hogy elkerülje a
roamingköltségeket. Lásd: “Szolgáltató,” 180. oldal.

A 3G be- vagy kikapcsolása

Válassza a Beállítások > Általános > Hálózat menüpontot. Ez a lehetőség
nem mindenhol érhető el.
A 3G használatakor az internetes adatok bizonyos esetekben gyorsabban
töltődnek, de csökkenhet az akkumulátor teljesítménye. Amennyiben sok
telefonhívást hajt végre, az akkumulátor élettartamának megnövelése
érdekében célszerű lehet kikapcsolni a 3G funkciót.

Személyes hozzáférési pont be-
vagy kikapcsolása

Válassza a Beállítások > Általános > Hálózat > Személyes hozzáférési pont
menüpontot. Lásd: “Személyes hozzáférési pont,” 179. oldal.

Új VPN-konfiguráció hozzáadása

Válassza a Beállítások > Általános > Hálózat > VPN > VPN konfiguráció
hozzáadása elemet.
Kérdezze meg a rendszergazdáját, hogy milyen beállításokat kell
használni. A legtöbb esetben, ha a számítógépét beállítja VPN
használatára, ugyanazokat a VPN-beállításokat használhatja az iPhone
készüléken is.
Lásd: “VPN,” 179. oldal.

Bluetooth

Az iPhone vezeték nélkül képes csatlakozni Bluetooth-eszközökhöz: többek között
headsetekhez, fejhallgatókhoz vagy autós készletekhez zenehallgatás vagy szabadkezes
telefonálás céljából. Bluetooth használatával az Apple vezeték nélküli billentyűzetet is
csatlakoztathatja. Lásd: “Apple vezeték nélküli billentyűzet használata,” 29. oldal.
Kapcsolja be vagy ki a Bluetooth funkciót: Válassza a Beállítások > Általános > Bluetooth
elemet, és kapcsolja be vagy ki a Bluetooth funkciót.

Csatlakozás Bluetooth-eszközhöz

Koppintson az eszközre az Eszközök listán, majd csatlakozzon hozzá
a képernyőn megjelenő utasítások alapján. A Bluetooth-eszköz
párosításával kapcsolatos információkért tekintse meg az eszközhöz
mellékelt dokumentációt.

iTunes Wi-Fi-szinkronizálás

Ön szinkronizálni tudja az iPhone készüléket a telefonnal megegyező Wi-Fi-hálózathoz
csatlakozó számítógépén lévő iTunes alkalmazással.
Az iTunes Wi-Fi-szinkronizálás engedélyezése: A Wi-Fi-szinkronizálás legelső alkalommal
történő beállításához csatlakoztassa az iPhone készüléket ahhoz a számítógéphez,
amelyikkel szinkronizálni szeretné. További tudnivalókért lásd: “Szinkronizálás az iTunes
alkalmazással,” 19. oldal.

Miután konfigurálta a Wi-Fi-szinkronizálást, az iPhone automatikusan, naponta egyszer
szinkronizálódik az iTunesszal, ha áramforráshoz csatlakozik, illetve:

Az iPhone készüléknek és a számítógépének egyaránt ugyanazon a Wi-Fi-hálózathoz kell

Â

csatlakoznia.
Az iTunes be van kapcsolva a számítógépen.

Â

183

32. fejezet

Beállítások

background image

A legutóbbi szinkronizálás
dátumának és időpontjának
megtekintése

Válassza a Beállítások > Általános > iTunes Wi-Fi-szinkronizálás
menüpontot.

Szinkronizálás azonnal az iTunes
alkalmazással

Válassza a Beállítások > Általános > iTunes Wi-Fi-szinkronizálás
menüpontot, és koppintson a Szinkronizálás elemre.

Spotlight keresés

A Spotlight keresés beállítás lehetővé teszi annak megadását, hogy a Keresés mely tartalmi
területekben végezzen keresést, illetve a találatok sorrendjének átrendezését.
Állítsa be, hogy mely tartalmi területeken menjen végbe a Keresés: Válassza a Beállítások >
Általános > Spotlight keresés elemet, majd jelölje ki a keresendő elemeket.

Állítsa be a keresési eredmények
kategóriáinak sorrendjét

Válassza a Beállítások > Általános > Spotlight keresés elemet. Érintse meg
az egy elem melletti szimbólumot, majd húzza felfelé vagy lefelé.

Önműködő zárolás

Az iPhone zárolásakor a kijelző kikapcsolódik, hogy óvja az akkumulátort, és hogy meggátolja
az iPhone szándékolatlan használatát. Továbbra is fogadhat hívásokat és szöveges üzeneteket,
valamint továbbra is állíthatja a hangerőt, illetve használhatja az iPhone sztereó fejhallgatójának
mikrofongombját zenehallgatás vagy hívás közben
Állítsa be az iPhone zárolása előtti időtartamot: Válassza ki a Beállítások > Általános >
Automatikus lezárás elemet, majd válasszon egy időtartamot.

Jelkódzár

Az iPhone feloldásához alapértelmezés szerint nincs szükség jelkódra.
Állítson be egy jelkódot: Válassza a Beállítások > Általános > Jelkódzár pontot, és adjon meg
egy négyjegyű jelkódot.
Amennyiben elfelejti a jelkódját, vissza kell állítania az iPhone szoftverét. Lásd: “Az iPhone
készüléken lévő szoftver frissítése és visszaállítása,” 195. oldal.

A jelkódzár kikapcsolása, illetve a
jelkód módosítása

Válassza a Beállítások > Általános > Jelkódzár elemet.

Állítsa be, hogy mennyi idő után
igényeljen jelkódot a rendszer

Válassza a Beállítások > Általános > Jelkódzár elemet, és adja meg a
jelkódját. Koppintson a Jelkód igénylése elemre, majd jelölje ki, hogy az
iPhone mennyi ideig várjon, mielőtt lezárja a rendszert úgy, hogy a zár
feloldásához jelkódot fog igényelni.

Kapcsolja be vagy ki az Egyszerű
jelkódot

Válassza a Beállítások > Általános > Jelkódzár elemet.
Az egyszerű jelkód egy négyjegyű szám. A biztonság fokozása érdekében
kapcsolja ki az Egyszerű jelkód beállítást, és használjon hosszabb,
számokat, betűket, írásjeleket és különleges karaktereket is tartalmazó
jelkódot.

A Sirihez való hozzáférés letiltása,
amikor az iPhone zárolva van

Válassza a Beállítások > Általános > Jelkódzár > Siri elemet. Lásd: “A Siri
beállításainak megadása,” 46. oldal.

184

32. fejezet

Beállítások

background image

Kapcsolja be vagy ki a
Beszédhangtárcsázás funkciót

Válassza a Beállítások > Általános > Jelkódzár elemet.
A Hangtárcsázás kikapcsolásával megelőzheti, hogy valaki hívást tudjon
indítani az iPhone zárolt állapotában. Ez a beállítás csak a Siri kikapcsolt
állapotában érhető el. A Siri használatával történő tárcsázásról itt olvashat
bővebben: “Telefon,” 48. oldal.

Törölje az adatokat tíz sikertelen
jelkódpróbálkozás után

Válassza a Beállítások > Általános > Jelkódzár elemet, és koppintson az
Adatok törlése elemre.
Tíz sikertelen jelkódkísérlet után a beállításai vissza lesznek állítva, és az
Ön összes információja és médiája törölve lesz a 256 bites AES titkosítással
titkosított adatok titkosító kulcsának eltávolítása révén.

Korlátozások

Korlátozásokat állíthat be egyes alkalmazásokhoz és megvásárolt tartalmakhoz. A szülők
például korlátozhatják a szókimondó zenék láthatóvá tételét a játéklistákon, illetve teljesen
kikapcsolhatják a YouTube elérését.
Kapcsolja be a korlátozásokat: Válassza a Beállítások > Általános > Korlátozások menüpontot,
majd koppintson a Korlátozások bekapcsolása elemre.

Fontos:

Amennyiben elfelejti a jelkódját, vissza kell állítania az iPhone szoftverét. Lásd: “Az

iPhone készüléken lévő szoftver frissítése és visszaállítása,” 195. oldal.

A következő korlátozásokat állíthatja be:

Safari

A Safari kikapcsolásra kerül, és az ikonja el lesz távolítva a Főképernyőről. Ön nem
használhatja a Safari alkalmazást a web böngészésére és a webkivágásokhoz történő
hozzáférésre.

YouTube

A YouTube kikapcsolásra kerül, és az ikonja el lesz távolítva a Főképernyőről.

Kamera

A Kamera kikapcsolásra kerül, és az ikonja el lesz távolítva a Főképernyőről. Ön nem
készíthet fényképeket.

FaceTime

Nem kezdeményezhet vagy fogadhat FaceTime-videohívásokat.

iTunes

Az iTunes Store kikapcsolásra kerül, és az ikonja el lesz távolítva a Főképernyőről. A
tartalomba nem nézhet bele, és nem vásárolhatja meg vagy töltheti le.

Ping

Nem éri el a Ping szolgáltatást és annak funkcióit.

Alkalmazások telepítése Az App Store kikapcsolásra kerül, és az ikonja el lesz távolítva a Főképernyőről. Nem

telepíthet alkalmazásokat az iPhone készülékre.

Alkalmazások törlése

Nem törölhet alkalmazásokat az iPhone készülékről.

nem jelenik meg az

alkalmazásikonokon, amikor Ön testre szabja a Főképernyőt.

Siri

Nem használhatja a Sirit. A hangparancsok és a diktálás le van tiltva.

Szókimondó
nyelvhasználat

A Siri az Ön által használt erőteljes kifejezéseket csillagokkal és csipogó hanggal
próbálja helyettesíteni.

Helyszín

Kapcsolja ki a Helymeghatározás funkciót egyéni alkalmazások számára. A
Helymeghatározás funkciót azért is zárolhatja, hogy a beállítások módosítására
(például további alkalmazások hitelesítésére a szolgáltatások használatához) így ne
kerülhessen sor.

Fiókok

A Mail, Kontaktok, Naptárak aktuális beállításai zárolva vannak. Ön nem adhat hozzá,
módosíthat vagy törölhet fiókot. Az iCloud beállításait sem módosíthatja.

Programból vásárlás

Kapcsolja ki az alkalmazáson belüli vásárlást. Amikor engedélyezve van, ez a funkció
lehetővé teszi, hogy az App Store áruházból letöltött alkalmazásokon belül további
tartalmat vagy funkcionalitást vásároljon.

185

32. fejezet

Beállítások

background image

Jelszavak igénylése

Egy Ön által meghatározott időtartam letelte után meg kell adnia az Apple ID-ját a
programból vásárlásokhoz.

Állítson be
tartalomkorlátozásokat

Koppintson a Minősítések ehhez elemre, majd válasszon ki egy országot a
listáról. Korlátozásokat állíthat be az adott ország korhatár-besorolása alapján a
zenékhez, podcastokhoz, filmekhez, TV-műsorokhoz és alkalmazásokhoz. A kijelölt
besorolásnak nem megfelelő tartalmak nem jelenek meg az iPhone készüléken.

Többrésztvevős játékok Amikor a Többrésztvevős játékok ki vannak kapcsolva, nem kérhet mérkőzést, nem

küldhet vagy fogadhat játékokhoz való meghívókat, és nem adhat hozzá barátokat a
Game Center szolgáltatáshoz.

Barátok hozzáadása

Amikor a Barátok hozzáadása ki van kapcsolva, nem hozhat létre vagy fogadhat
baráti felkéréseket a Game Centerben. Ha a Többrésztvevős játékok be van kapcsolva,
tovább játszhat a meglévő barátaival.

Dátum és idő

Ezek a beállítások a képernyő tetején lévő állapotsávon, a világórákban és a naptárakban látható
időre hatnak.
Állítsa be, hogy az iPhone 24 órás vagy 12 órás időt mutasson-e: Válassza a Beállítások >
Általános > Dátum és idő elemet, majd kapcsolja be vagy ki a 24 órás idő funkciót. (A 24 órás idő
esetleg nem mindenhol érhető el.)

Állítsa be, hogy az iPhone
automatikusan frissítse-e a
dátumot és az időt

Válassza a Beállítások > Általános > Dátum és idő elemet, majd kapcsolja
be vagy ki az Automatikus beállítás funkciót.
Amennyiben az iPhone az idő automatikus frissítésére van beállítva,
a pontos időt a mobilhálózatról gyűjti be, és frissíti arra az időzónára,
amelyben éppen tartózkodik.
Bizonyos szolgáltatók nem mindenhol támogatják a hálózati időt.
Amennyiben Ön éppen utazik, lehet, hogy az iPhone nem lesz képes a
helyi idő önműködő beállítására.

Állítsa be a dátumot és időt kézzel Válassza a Beállítások > Általános > Dátum és idő elemet, majd kapcsolja

ki az Automatikus beállítás elemet. Koppintson az Időzóna elemre a saját
időzónája beállításához. Koppintson a Dátum és idő gombra, majd a
Beállítás elemre, és gépelje be a dátumot és időt.

186

32. fejezet

Beállítások

background image

Billentyűzet

Bekapcsolhatja a billentyűzeten, hogy több nyelven írjon, illetve a gépelési szolgáltatásokat,
például a helyesírás-ellenőrzést is ki-be tudja kapcsolni. A billentyűzet használatával kapcsolatos
tudnivalókért lásd: “Gépelés,” 26. oldal.

A nemzetközi billentyűzetek használatával kapcsolatos tudnivalókért lásd:
A Függelék“Nemzetközi billentyűzetek,,” 189. oldal.

Nemzetközi

Használja a Nemzetközi beállításokat az iPhone nyelvének kiválasztására, a különböző nyelvű
billentyűzetek be- vagy kikapcsolására, a dátum-, idő- és az adott helyen használt telefonszám-
formátumok beállítására.
Az iPhone nyelvének beállítása: Válassza a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Nyelv
menüpontot.

Állítsa be a naptárformátumot

Válassza az Általános > Nemzetközi > Naptár elemet, és válassza ki a
formátumot.

A Siri és a Hangvezérlés nyelvének
beállítása

Válassza a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Hangvezérlés elemet,
majd válasszon nyelvet.

A dátum-, idő- és telefonszám-
formátumok beállítása:

Válassza a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Régióformátum elemet,
majd válassza ki a régióját.
A Régióformátum a nyelvet is meghatározza az alkalmazásokban
megjelenő nap- és hónapnevekben.

Hozzáférhetőség

A hozzáférhetőségi funkciók kikapcsolásához válassza ki a Hozzáférhetőség elemet, és válassza
ki a kívánt funkciót. Lásd: 31. fejezet, “Hozzáférhetőség,,” 158. oldal.

Profilok

Ez a beállítás akkor jelenik meg, ha az iPhone készülékre egy vagy több profilt telepít.
Koppintson a Profilok elemre az Ön által telepített profilok információinak megtekintéséhez.

187

32. fejezet

Beállítások

background image

Visszaállítás

Visszaállíthatja a szótárt, a hálózati beállításokat, a Főképernyő elrendezését, illetve a helyszín-
figyelmeztetőket. Továbbá minden tartalmat és beállítást törölhet.
Töröljön minden tartalmat és beállítást: Válassza a Beállítások > Általános > Visszaállítás
elemet, majd koppintson az Összes tartalom, beállítás törlése elemre.
Miután megerősítette, hogy vissza szeretné állítani az iPhone készüléket, minden tartalom, adat
és beállítás eltávolításra kerül. Az iPhone az újbóli beállításig nem használható.

Állítson vissza minden beállítást

Válassza a Beállítások > Általános > Visszaállítás elemet, és koppintson az
Összes beállítás törlése elemre.
Az összes beállítása visszaállítódik.

Állítsa vissza a hálózati
beállításokat

Válassza a Beállítások > Általános > Visszaállítás elemet, és koppintson a
Hálózati beállítások visszaállítása elemre.
A hálózati beállítások visszaállításakor az előzőleg használt hálózatok és a
nem konfigurációs profil által telepített VPN beállításai el lesznek távolítva.
A Wi-Fi ki lesz kapcsolva, majd ismét bekapcsolódik, bontva Önt ezáltal
arról a hálózatról, amelyre éppen csatlakozik. A Wi-Fi és a „Kézi csatlakozás”
beállítások bekapcsolva maradnak.
Konfigurációs profil által telepített VPN-beállítások eltávolításához
válassza a Beállítások > Általános > Profil elemet, majd jelölje ki a profilt,
és koppintson az Eltávolítás elemre. Ezzel a profilhoz tartozó egyéb
beállításokat vagy fiókokat is eltávolítja.

Állítsa vissza a billentyűzet
szótárát

Válassza a Beállítások > Általános > Visszaállítás elemet, és koppintson a
Billentyűzet szótárának törlése elemre.
Úgy adhatók szavak a billentyűzet szótárához, hogy elutasítja azokat
a szavakat, amelyeket az iPhone javasol gépelés közben. Koppintson
egy szóra, hogy elutasítsa a helyesbítő javaslatot, és az adott szót a
billentyűzet szótárához adja. A billentyűzet szótárának visszaállításakor
minden Ön által hozzáadott szó törlődik.

Állítsa vissza a Főképernyő
elrendezését

Válassza a Beállítások > Általános > Visszaállítás elemet, és koppintson a
Főoldal elrendezésének törlése elemre.

Állítsa vissza a helyszín-
figyelmeztetőket

Válassza a Beállítások > Általános > Visszaállítás elemet, és koppintson a
Helyszín-figyelmeztetők törlése elemre.
A helyszín-figyelmeztetők az alkalmazásoknak a Helymeghatározás
használatára vonatkozó kérelmei. Az iPhone akkor jeleníti meg egy
adott alkalmazás helyszín-figyelmeztetőjét, amikor először igényli a
Helymeghatározás használatát. Ha válaszul a Mégsem gombra koppint, a
kérés többé nem jelenik meg. A helyszín-figyelmeztetők annak érdekében
történő visszaállításához, hogy minden alkalmazástól kérést kapjon,
koppintson a Helyszín-figyelmeztetők törlése gombra.