iPhone - VoiceOver

background image

A VoiceOver beállítása

Fontos:

A VoiceOver módosítja az iPhone vezérlésére használt kézmozdulatokat. A VoiceOver

bekapcsolását követően az iPhone működtetésére VoiceOver-kézmozdulatokat kell használnia –
még a VoiceOver újbóli kikapcsolásához is, a szabványos működésre való visszatérés érdekében.

Megjegyzés: A VoiceOver és a Méretezés funkciók egyidejűleg nem használhatók.
A VoiceOver be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség >
VoiceOver menüpontot. A VoiceOver be- vagy kikapcsolására ezen kívül beállíthatja a Főgomb
tripla kattintása funkciót is. Lásd: “Főgomb tripla kattintása,” 170. oldal.

A kimondott tippek be- vagy
kikapcsolása

Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver
menüpontot. Amennyiben a Tippek kimondása beállítás be van kapcsolva,
a VoiceOver elmondhatja Önnek az elem által végrehajtott műveletet,
illetve útmutatásokkal szolgálhat – például „koppintson duplán a
megnyitáshoz”. A rotorhoz a Tippeket is hozzá tudja adni, majd felfelé
vagy lefelé legyintve be tudja állítani. Lásd: “A VoiceOver rotorvezérlő
használata,” 163. oldal.

A VoiceOver beszédsebességének
beállítása

Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver elemet,
majd állítsa be a Beszédsebesség csúszkát. A rotorhoz a Beszédsebesség
beállítást hozzá is tudja adni, majd felfelé vagy lefelé legyintve be tudja
állítani. Lásd: “A VoiceOver rotorvezérlő használata,” 163. oldal.

A gépelési visszajelzés módosítása Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver >

Gépelési visszajelzés menüpontot.

Fonetika használata a gépelési
visszajelzésben

Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver >
Fonetika használata menüpontot. A szöveg felolvasása karakterenként
történik. A VoiceOver először kimondja a karaktert (például „f”), majd a
fonetikai (betűzési) megfelelőjét (például „foxtrott”).

159

31. fejezet

Hozzáférhetőség

background image

Magasságváltás

Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver >
Magasságváltás menüpontot. A VoiceOver magasabb hangot használ
a betűk beírásakor, és mélyebb hangot a betűk törlésekor. A VoiceOver
szintén magasabb hangon mondja ki a csoportok (például listák vagy
táblázatok) első elemét, illetve mélyebb hangon a csoportok utolsó
elemét.

Rotorbeállítások megadása

Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver >
Rotor menüpontot. Koppintson a menüpontok kijelöléséhez vagy a
kijelölés törléséhez, illetve húzza felfelé a szimbólumot egy elem
újrapozicionálásához.

A VoiceOver-kiejtés módosítása

Állítsa a rotort a Nyelv lehetőségre, és legyintsen felfelé vagy lefelé. A
Nyelvrotor pozíció mindig elérhető, ha több kiejtést is kiválaszt.

A nyelvrotorban elérhető kiejtések
kijelölése

Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver
> Nyelvrotor menüpontot. Egy nyelv listában elfoglalt helyének
módosításához húzza felfelé vagy lefelé a szimbólumot.

Az iPhone készülék nyelvének
módosítása

Válassza a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Nyelv menüpontot.
Lehetséges, hogy egyes nyelvekre a Régióformátum (Beállítások >
Általános > Nemzetközi > Régióformátum) is hatással van.

Képek kihagyása navigálás közben Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > Képek

navigálása menüpontot. Választhat az összes kép, illetve a leírásokat nem
tartalmazó képek kihagyása között.

Értesítések kimondása az iPhone
feloldásakor

Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver >
Értesítések kimondása menüpontot. Ha ez a beállítás ki van kapcsolva, az
iPhone csak akkor szólal meg, amikor feloldja a zárolását.

A VoiceOver használata

Jelöljön ki elemeket a képernyőn: Húzza el az ujját a képernyőn. A VoiceOver minden elemet
azonosít, amint megérinti azokat. Módszeresen végighaladhat az elemeken az egy ujjal végzett
balra vagy jobbra pöccintéssel. Az elemek kiválasztása balról jobbra és fentről lefelé történik.
A következő elemre lépéshez végezzen pöccintést jobbra, az előző elemre lépéshez végezzen
pöccintést balra.

Függőleges navigáció
engedélyezése

Adja a Függőleges navigáció beállítást a rotorhoz, jelölje ki a rotorral, majd
legyintsen felfelé vagy lefelé az elemek felfelé vagy lefelé mozgatásához.
Lásd: “A VoiceOver rotorvezérlő használata,” 163. oldal.

Az első vagy az utolsó elem
kijelölése a képernyőn

Pöccintsen négy ujjal felfelé vagy lefelé.

Az iPhone készülék feloldása

Válassza a Feloldás gombot, majd koppintson duplán a képernyőre.

Elem kijelölése név alapján

Koppintson triplán két ujjal a képernyő tetszőleges részén az Elemválasztó
megnyitásához. Ezután írjon egy nevet a keresési mezőbe; vagy
pöccintsen jobbra vagy balra a lista ábécésorrend szerinti áttekintéséhez;
vagy pöccintsen a listától jobbra lévő táblaindexre, és pöccintsen felfelé
vagy lefelé az elemlista gyors áttekintéséhez.

Képernyőelem nevének
módosítása a könnyebb
megtalálás érdekében

Koppintson két ujjal a képernyő tetszőleges részén, és tartsa megérintve.

A kijelölt elemhez tartozó szöveg kimondása: Pöccintsen egy ujjal felfelé vagy lefelé az
előző vagy következő szó vagy karakter elolvasásához (csavarja el a rotorvezérlőt a karakterek
vagy szavak kiválasztásához). A fonetikus felolvasást is hozzáadhatja. Lásd: “A VoiceOver
beállítása,” 159. oldal.

160

31. fejezet

Hozzáférhetőség

background image

Egy elem kimondásának leállítása

Végezzen egyszeres koppintást két ujjal. Újból koppintson két ujjal
a beszéd folytatásához. A beszéd egy másik elem kijelölésekor
automatikusan visszaáll.

A beszéd hangerejének
módosítása

Használja az iPhone készülék hangerőgombjait, vagy adja hozza a
hangerőt a rotorhoz, és legyintsen felfelé vagy lefelé a beállításhoz. Lásd:
“A VoiceOver rotorvezérlő használata,” 163. oldal.

A VoiceOver funkció elnémítása

Végezzen dupla koppintást három ujjal. A beszéd ismételt
bekapcsolásához végezzen újból dupla koppintást három ujjal. Csak
a VoiceOver hangjainak kikapcsolásához állítsa a Csengetés/Némítás
kapcsolót Némítás helyzetbe. Ha a készülékhez külső billentyűzet van
csatlakoztatva, a VoiceOver funkciót a billentyűzet Ctrl billentyűjével is
elnémíthatja, illetve megszüntetheti a némítását.

A felolvasás hangjának
módosítása

Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver >
Kompakt beszédhang menüpontot.

A teljes képernyő felolvasása
fentről kezdve

Végezzen pöccintést felfelé két ujjal.

Mondassa ki az aktuális elemtől a
képernyő aljáig

Végezzen pöccintést lefelé két ujjal.

Az iPhone készülék
állapotadatainak felolvasása

Koppintson a képernyő tetejére, ha szeretné meghallgatni az időt, az
akkumulátor töltöttségi állapotát, a WiFi-jelerősséget és egyebeket.

„Koppintás” a kijelölt elemre, ha a VoiceOver be van kapcsolva: Koppintson duplán a
képernyő bármely részére.

„Dupla koppintás” a kijelölt
elemre, ha a VoiceOver be van
kapcsolva:

Koppintson triplán a képernyő bármely részére.

Csúszka állítása

Végezzen egy ujjal pöccintést felfelé a beállítás növeléséhez, illetve lefelé
a beállítás csökkentéséhez. A VoiceOver közli az értéket annak állításakor.

Lista vagy a képernyő adott
területének görgetése

Végezzen három ujjal pöccintést felfelé vagy lefelé. Végezzen lefelé
pöccintést a lista vagy a képernyő lefelé lapozásához, illetve végezzen
felfelé pöccintést a felfelé lapozáshoz. Egy lista lapozásakor a VoiceOver
kimondja a megjelenített elemek tartományát (például „5–10. sor
megjelenítése”). A lista lapozása helyett lehetősége van annak folyamatos
görgetésére is. Végezzen dupla koppintást és tartást. Amikor sorozatos
hangokat hall, az ujjának felfelé vagy lefelé történő elmozdításával
görgetheti a listát. A folyamatos görgetés az ujjának felemelésekor megáll.

Listaindex használata

Bizonyos listák jobb szélén ábécérendi index található. Az index nem
jelölhető ki az elemek közötti pöccintéssel; az indexet a kijelöléshez
közvetlenül meg kell érintenie. Kijelölt index esetén végezzen felfelé vagy
lefelé történő pöccintést az indexben történő mozgáshoz. Lehetősége van
továbbá a dupla koppintásra, majd az ujjának felfelé vagy lefelé történő
húzására.

161

31. fejezet

Hozzáférhetőség

background image

Lista átrendezése

Bizonyos listák, például az iPhone Kedvencek listája, illetve a
hozzáférhetőségi beállítások Rotor és Nyelvrotor listája újrarendezhetők.
Jelölje ki az elem jobb oldalán látható szimbólumot, majd koppintson
duplán, és hagyja megérintve, amíg egy hangot nem hall, majd húzza
felfelé vagy lefelé. A VoiceOver kimondja annak az elemnek a nevét,
amelyet – a húzás irányától függően – feljebb vagy lejjebb helyezett.

A Főképernyő átrendezése

A Főképernyőn válassza ki a mozgatni kívánt ikont. Végezzen dupla
koppintást és tartást, majd húzza el az ikont. A VoiceOver az ikon
mozgatásakor kimondja a sor- és oszloppozíciót Engedje el az ikont,
amikor az a kívánt helyen található. További ikonokat is elhúzhat. Húzzon
egy elemet a képernyő bal vagy jobb széléhez, hogy a Főképernyő egy
másik oldalára mozgassa azt. Ha elkészült, nyomja meg a Főgombot .

A képernyőfüggöny be- vagy
kikapcsolása

Végezzen tripla koppintást három ujjal. Ha a képernyőfüggöny be van
kapcsolva, a képernyő tartalma akkor is aktív, ha a kijelző ki van kapcsolva.

Az iPhone készülék feloldása

Jelölje ki az Feloldás kapcsolót, majd koppintson duplán a képernyőre.

VoiceOver-kézmozdulatok tanulása

Amikor a VoiceOver be van kapcsolva, a szabványos érintőképernyős kézmozdulatoknak eltérő
a hatása. Ezek és egyes további kézmozdulatok lehetővé teszik a képernyőn történő mozgást,
illetve a különféle elemek vezérlését, ha azok ki vannak jelölve. A VoiceOver kézmozdulatok a
két- és háromujjas koppintás vagy pöccintés használatát is tartalmazzák. A két- és háromujjas
kézmozdulatok használata során történő legjobb eredmény eléréséhez lazítsa el ujjait, és
hagyja, hogy úgy érintsék meg a képernyőt, hogy kis hézag maradjon köztük.

A bekapcsolt VoiceOver funkció mellett úgy használhat szabványos kézmozdulatokat, hogy
ujjával duplán a képernyőre koppint, és megérintve tartja azt. Sorozatos hangok jelzik azt, hogy
a normál kézmozdulatok vannak érvényben. Azok mindaddig érvényben maradnak, míg fel nem
emeli az ujját. Ezt követően a készülék visszatér a VoiceOver kézmozdulatok használatára.

Különféle technikákat alkalmazhat a VoiceOver kézmozdulatok bevitelére. A kétujjas koppintás
bevitelére használhatja például egy kezének két ujját, vagy két kezének egy-egy ujját.
Használhatja a hüvelykujjait is. Sokan különösen hatékonynak találják az „osztott koppintás”
kézmozdulatot: egy elem kijelölése és a dupla koppintás helyett megérinthet egy elemet, rajta
tarthatja egy ujját, majd egy másik ujjával a képernyőre koppinthat. Próbáljon ki különféle
technikákat annak kiderítésére, hogy melyik működik a legjobban az Ön esetében.

Amennyiben a kézmozdulatai nem működnek, próbálkozzon gyorsabb mozdulatokkal,
különösen a dupla koppintás és a pöccintés kézmozdulatok esetében. A pöccintéshez próbáljon
ujjával vagy ujjaival gyors simogató mozdulatot végezni a képernyőn. Ha a VoiceOver be van
kapcsolva, megjelenik a VoiceOver gyakorlás gomb, amely lehetőséget nyújt a VoiceOver
kézmozdulatok gyakorlására a továbblépés előtt.
Kézmozdulat-gyakorlás: Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver
elemet, majd koppintson a VoiceOver gyakorlás elemre. Amint befejezte a gyakorlást,
koppintson a Kész elemre.
Ha nem látja a VoiceOver gyakorlás gombot, győződjön meg róla, hogy a VoiceOver be van-e
kapcsolva.

Íme a legfontosabb VoiceOver-kézmozdulatok összefoglalása:

Navigáció és olvasás

Â

Koppintás: Elem felolvasása.

Â

Jobbra vagy balra pöccintés: Az előző vagy a következő elem kijelölése.

162

31. fejezet

Hozzáférhetőség

background image

Â

Pöccintés felfelé vagy lefelé: A Rotorvezérlő beállításaitól függ. Lásd: “A VoiceOver rotorvezérlő
használata,” 163. oldal.

Â

Kétujjas koppintás: Az aktuális elem kimondásának leállítása.

Â

Kétujjas pöccintés felfelé: Mindent felolvas a képernyő tetejétől.

Â

Kétujjas pöccintés lefelé: Mindent felolvas az aktuális pozíciótól kezdődően.

Â

Kétujjas simítás: Mozgassa két ujját előre-hátra gyorsan háromszor („z” alakot formálva) a
figyelmeztetések eltüntetéséhez vagy az előző képernyőre való visszatéréshez.

Â

Kétujjas tripla koppintás: Az Elemválasztó megnyitása.

Â

Háromujjas pöccintés felfelé vagy lefelé: Egyszerre egy oldal görgetése.

Â

Háromujjas pöccintés jobbra vagy balra: Az előző vagy a következő oldalra ugrik (például a
Kezdőoldalra, a Részvények vagy Safari oldalra).

Â

Háromujjas koppintás: Mondjon ki további információt, például a listában elfoglalt helyet,
vagy hogy a szöveg ki van-e jelölve.

Â

Négyujjas koppintás a képernyő tetején: Az első elem kijelölése az oldalon.

Â

Négyujjas koppintás a képernyő alján: Az utolsó elem kijelölése az oldalon.

Aktiválás

Â

Dupla koppintás: Aktiválja a kijelölt elemet.

Â

Tripla koppintás: Dupla koppintás egy elemre.

Â

Osztott koppintás: Az adott elem kijelölése, majd a dupla koppintás helyett azt is megteheti,
hogy az egyik ujjával megérinti az elemet, majd egy másik ujjával a képernyőre koppintva
aktiválja.

Â

Elem megérintése egy ujjal, koppintás a képernyőre egy másik ujjal (osztott koppintás): Az elem
aktiválása.

Â

Dupla koppintás és tartás (1 másodpercig) + szabványos kézmozdulat: Szabványos kézmozdulat
használata.
A dupla koppintás és tartás kézmozdulat arra utasítja az iPhone készüléket, hogy a következő
kézmozdulatot szabványosként értelmezze. Például végezhet dupla koppintást és tartást,
majd anélkül, hogy felemelné az ujját, ujja elhúzásával elcsúsztathat egy kapcsolót.

Â

Kétujjas dupla koppintás: Válaszol egy hívásra, vagy befejezi azt. Elindítja vagy szünetelteti
a lejátszást a Zene, a Videók, a YouTube, a Hangjegyzetek vagy a Fotók alkalmazásban.
Fényképet készít (Kamera). Elindítja vagy szünetelteti a felvételt a Kamera vagy
Hangjegyzetek alkalmazásban. Elindítja vagy leállítja a stopperórát.

Â

Kétujjas dupla koppintás és lenn tartás: Megnyitja elemcímkézőt.

Â

Kétujjas tripla koppintás: Az Elemválasztó megnyitása.

Â

Háromujjas dupla koppintás: A VoiceOver funkció elnémítása, vagy a némítás megszüntetése.

Â

Háromujjas tripla koppintás: A képernyőfüggöny be- vagy kikapcsolása.

A VoiceOver rotorvezérlő használata

A rotorvezérlő egy olyan virtuális tárcsa, amelynek használatával módosítható, hogy bekapcsolt
VoiceOver esetén mi legyen a felfelé vagy lefelé történő pöccintés kézmozdulat eredménye.

163

31. fejezet

Hozzáférhetőség

background image

Működtesse a rotort: Forgassa el két ujját az iPhone képernyőn egy köztük lévő pont körül.

A rotorban lévő beállítások módosítása: Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség
> VoiceOver > Rotor menüpontot, és jelölje ki azokat a beállításokat, amelyeket el akar érni a
rotorral.

A rotorbeállítás hatása attól függ, hogy Ön éppen mit csinál. Amennyiben éppen egy beérkezett
e-mail szövegét olvassa, a rotor használatával válthat aközött, hogy a szöveget szavanként vagy
karakterenként hallgassa-e meg, ha felfelé vagy lefelé pöccint. Weblap böngészése közben a
rotor használatával meghallgathatja az összes szöveget, illetve adott típusú elemek (például
címsorok vagy hivatkozások) közül az egyikről a másikra ugorhat.

Szöveg olvasása
Szöveg kijelölése és meghallgatása:

Karakter, szó vagy sor

Â

Beszéd
Állítsa a VoiceOver beszédet ezzel:

Hangerő vagy sebesség

Â

Gépelési visszhang, magasságváltás vagy fonetika használata (az Apple vezeték nélküli

Â

billentyűzeten)

Lásd: “A VoiceOver vezérlése Apple vezeték nélküli billentyűzet használatával,” 167. oldal.

Navigálás
Elemek kijelölése és meghallgatása:

Karakter, szó vagy sor

Â

Címsor

Â

Link, látott link, nem látott link vagy oldalon belüli link

Â

Űrlapvezérlő

Â

Táblázat vagy sor (táblázatban navigáláskor)

Â

Lista

Â

Lényeges rész

Â

Kép

Â

Statikus szöveg

Â

Azonos típusú elemek

Â

Gombok

Â

Szövegmezők

Â

Keresési mezők

Â

Tárolók (képernyőrégiók, például a Dock)

Â

Nagyítás vagy kicsinyítés

Szöveg begépelése
Beszúrási pont mozgatása és szöveg meghallgatása:

Karakter, szó vagy sor

Â

164

31. fejezet

Hozzáférhetőség

background image

Szerkesztési funkció kiválasztása

Nyelvválasztás

Vezérlőelemek használata
Értékek kijelölése és meghallgatása:

Karakter, szó vagy sor

Â

Vezérlőobjektum értékének beállítása

Szöveg beírása és szerkesztése a VoiceOver használatával

Amikor kijelöl egy szövegmezőt a VoiceOver használatával, a képernyőn megjelenő
billentyűzettel vagy az iPhone készülékhez csatlakoztatott külső billentyűzettel írhat be
szöveget.

A VoiceOver segítségével kétféle módon írhat be szöveget: szabványos, illetve érintéses
gépeléssel. Szabványos gépelés esetén kijelöl egy billentyűt, majd a képernyőre duplán
koppintva viszi be a karaktert. Érintéses gépeléssel megérint egy billentyűt, és az ujja
felemelésekor a karakter automatikusan megjelenik. Az érintéses gépelés gyorsabb lehet, de
több gyakorlat szükséges hozzá, mint a szabványos gépeléshez.

A VoiceOver arra is lehetőséget nyújt, hogy az iPhone szerkesztési funkcióival a
szövegmezőkben kivágást, másolást vagy beillesztést végezzen.
Gépeljen be szöveget: Jelöljön ki egy szerkeszthető mezőre, koppintson duplán a beszúrási
pont megjelenítéséhez a képernyőn megjelenő billentyűzeten, majd kezdjen gépelni.

Â

Szabványos gépelés: Jobbra vagy balra pöccintéssel jelölje ki a billentyűzet egy billentyűjét,
majd a karakter begépeléséhez koppintson duplán. Másik módszerként mozgassa az ujját
a billentyűzeten egy billentyű kijelöléséhez, majd miközben megérintve tartja a billentyűt,
koppintson a képernyőre egy másik ujjával. A VoiceOver kimondja a billentyűn lévő karaktert
annak kijelölésekor, majd újból kimondja a begépelésekor.

Â

Érintéses gépelés: Érintse meg a billentyűzet valamelyik billentyűjét a kijelöléséhez, majd
emelje fel az ujját a karakter beírásához. Ha rossz billentyűt érintett meg, mozgassa az ujját
a billentyűzeten, amíg a kívánt billentyűt nem jelöli ki. A VoiceOver kimondja az egyes
megérintett billentyűk nevét, de nem írja be a karaktert, amíg Ön fel nem emeli az ujját.
Megjegyzés: Az érintéses gépelés csak azokkal a billentyűkkel használható, amelyek szöveget
írnak be. A többi billentyűhöz, például a Shift, Delete és Enter billentyűhöz használjon
szabványos gépelést.

Mozgassa a beszúrási pontot: Végezzen pöccintést felfelé vagy lefelé, hogy a beszúrási
pontot előrefelé vagy visszafelé mozgassa a szövegben. A rotor forgatásával válassza ki, hogy a
beszúrási pontot karakterenként, szavanként vagy soronként kívánja mozgatni. A VoiceOver a
beszúrási pont mozgatásakor hangot ad, és kimondja azt a karaktert, szót vagy sort, amelyen a
beszúrási pont áthalad.

A szavanként előre történő mozgáskor a beszúrási pont az adott szó végére, az azt követő
szóköz vagy írásjel elé kerül. Visszafelé történő mozgáskor a beszúrási pont a megelőző szó
végére, az azt követő szóköz vagy írásjel elé kerül. Ha a beszúrási pontot a szó vagy mondat
végén található írásjel után szeretné elhelyezni, váltson vissza a rotorral karaktermódra. A
beszúrási pont soronként való mozgatása esetén a VoiceOver kimond minden egyes sort,
amelyen áthalad. Előre történő haladáskor a beszúrási pont a következő szövegsor elejére
kerül (kivéve akkor, ha elérte a bekezdés utolsó sorát, mely esetben a beszúrási pont az épp
kimondott sor végén jelenik meg). Visszafele történő mozgáskor a beszúrási pont a kimondott
sor elejére kerül.

165

31. fejezet

Hozzáférhetőség

background image

Szabványos vagy érintéses gépelés
kiválasztása

Ha a VoiceOver be van kapcsolva, és ki van jelölve egy billentyű a
billentyűzeten, válasszon gépelési módot a rotorral, majd pöccintsen
felfelé vagy lefelé.

Karakter törlése

Jelölje ki a

szimbólumot, majd koppintson duplán, vagy végezzen

osztott koppintást. Ezt érintéses gépelés esetén is meg kell tennie. Több
karakter törléséhez érintse meg és tartsa nyomva a Törlés billentyűt, majd
koppintson egyszer a képernyőre egy másik ujjával minden egyes törölni
kívánt karakter esetében. A VoiceOver kimondja a törölt karaktereket. Ha
a Magasságváltás funkció be van kapcsolva, a VoiceOver mélyebb hangon
mondja ki a törölt karaktereket.

Szöveg kijelölése

Állítsa a rotort szerkesztésre, pöccintsen felfelé vagy lefelé a Kijelölés
vagy az Összes kijelölése elem kiválasztásához, majd koppintson duplán.
Amennyiben a Kijelölés elemet választja, dupla koppintáskor a beszúrási
ponthoz legközelebbi szó lesz kijelölve. Amennyiben az Összes kijelölése
elemet választja, a teljes szöveg ki lesz jelölve. Végezzen nyíló vagy záruló
csípési mozdulatot a kijelölés növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Kivágás, másolás vagy beillesztés

Győződjön meg róla, hogy a rotor szerkesztésre van állítva. Kijelölt szöveg
esetén végezzen pöccintést felfelé vagy lefelé a Kivágás, Másolás vagy
Beillesztés kiválasztásához, majd végezzen dupla koppintást.

Visszavonás

Rázza meg az iPhone készüléket, balra vagy jobbra pöccintéssel válassza
ki a visszavonni kívánt műveletet, majd végezzen dupla koppintást.

Ékezetes karakter beírása

Szabványos gépelési módban jelölje ki az egyszerű karaktert, majd
koppintson duplán, és hagyja az ujját a billentyűn, amíg meg nem hallja
a másodlagos karakterek megjelenését jelző hangot. Húzza az ujját balra
vagy jobbra a lehetőségek kiválasztásához és meghallgatásához. Emelje
fel az ujját az aktuális kijelölés begépeléséhez.

A gépelési nyelv módosítása

Állítsa a rotort a Nyelv lehetőségre, és pöccintsen felfelé vagy
lefelé. Válassza az „alapértelmezett nyelv” lehetőséget a nemzetközi
beállításokban megadott nyelv használatához. A nyelvrotor csak akkor
jelenik meg, ha több nyelvet jelöl ki a VoiceOver nyelvrotor-beállításában.
Lásd: “A VoiceOver beállítása,” 159. oldal.

Telefonálás a VoiceOver használatával

Koppintson a képernyőre két ujjal a hívások fogadásához vagy befejezéséhez. Ha
telefonbeszélgetés indul a VoiceOver bekapcsolt állapotában, a képernyőn alapértelmezés
szerint a számgombok láthatók a hívási beállítások helyett. Ez megkönnyíti a gombok
használatát abban az esetben, ha egy automata rendszer menüjéből kell választani.
Hívásbeállítások megjelenítése: Válassza a Vissza gombot a jobb alsó sarokban, és koppintson
duplán.
Jelenítse meg újra a számgombokat: Válassza a Gombok gombot a képernyő közepe táján, és
koppintson duplán.

A VoiceOver használata a Safari böngészővel

Amikor a Safari használatával böngész a neten, és a VoiceOver alkalmazás be van kapcsolva,
a Keresési eredmények rotorelemek segítségével Ön meghallgathatja a javasolt keresési
kifejezések felsorolását.
Keressen a weben: Jelölje ki a keresési mezőt, adja meg a keresett kifejezést, majd jelölje
ki a Keresési eredmények lehetőséget a rotor használatával. Pöccintsen jobbra vagy balra a
listában való felfelé vagy lefelé haladáshoz, majd koppintson duplán a képernyőre az aktuális
keresőkifejezéssel történő webes kereséshez.

166

31. fejezet

Hozzáférhetőség

background image

A VoiceOver használata a Térképek alkalmazással

A VoiceOver használatával nagyítást vagy kicsinyítést végezhet, gombostűket jelölhet ki, és
helyszínekkel kapcsolatos információkat kérhet.
Nagyítson vagy kicsinyítsen: Jelölje ki a térképet, válassza ki a nagyítási módot a rotor
használatával, majd pöccintsen felfelé vagy lefelé a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.
Jelöljön ki egy gombostűt: Érintsen meg egy gombostűt, illetve végezzen pöccintést balra
vagy jobbra az egyik elemről egy másikra történő mozgáshoz.
Kérjen információt egy helyszínről: Egy gombostű kijelöltsége esetén végezzen dupla
koppintást az információs zászló megjelenítéséhez. Pöccintsen jobbra vagy balra a További infók
gomb kijelöléséhez, majd koppintson duplán az információs oldal megjelenítéséhez.

Videók és hangjegyzetek szerkesztése a VoiceOver használatával

A VoiceOver-kézmozdulatok használatával vághatja a kameravideókat és hangjegyzet-
felvételeket.
Vágjon egy hangjegyzetet: A Hangjegyzetek képernyőn válassza ki a vágni kívánt jegyzettől
jobbra lévő gombot, majd végezzen dupla koppintást. Ezt követően válassza ki a Jegyzet vágása
elemet, és végezzen dupla koppintást. Válassza ki a vágási eszköz elejét vagy végét. A jobbra
húzáshoz végezzen pöccintést felfelé, illetve a balra húzáshoz végezzen pöccintést lefelé. A
VoiceOver közli, hogy az aktuális pozíció mennyi időtartamot fog a felvételből levágni. A vágás
végrehajtásához válassza ki a Hangjegyzet vágása elemet, és végezzen dupla koppintást.
Videó vágása: Miközben megtekint egy videót a Fotók alkalmazásban, koppintson duplán a
képernyőre videóvezérlők megjelenítéséhez, majd jelölje ki a vágási eszköz elejét és végét. Ezt
követően végezzen pöccintést felfelé a jobbra húzáshoz, illetve végezzen pöccintést lefelé a
balra húzáshoz. A VoiceOver közli, hogy az aktuális pozíció mennyi időtartamot fog a felvételből
levágni. A vágás végrehajtásához válassza ki a Vágás elemet, és végezzen dupla koppintást.

A VoiceOver vezérlése Apple vezeték nélküli billentyűzet használatával

A VoiceOver alkalmazást az iPhone készüléken Apple vezeték nélküli billentyűzet használatával
is vezérelheti. Lásd: “Apple vezeték nélküli billentyűzet használata,” 29. oldal.

A VoiceOver billentyűparancsaival tud navigálni a képernyőn, elemeket tud kijelölni, fel tudja
olvastatni a képernyő tartalmát, a be tudja állítani a rotort, és egyéb VoiceOver-műveleteket tud
végrehajtani. Az összes billentyűparancs (egy kivételével) tartalmazza a Ctrl-Alt kombinációt,
amelynek rövidítése az alábbi táblázatban „VO”.

A VoiceOver súgó kimondja a billentyűket vagy billentyűparancsokat, miközben Ön
begépeli azokat. A VoiceOver súgó használatával megtanulhatja a billentyűzetkiosztást és a
billentyűkombinációkhoz társított műveleteket.

VoiceOver-billentyűparancsok
VO = Ctrl-Alt

Összes felolvastatása, az aktuális
pozíciótól kezdődően

VO–A

Olvasás fentről

VO–B

Mozgás az állapotsávra

VO–M

A Főgomb megnyomása

VO–H

167

31. fejezet

Hozzáférhetőség

background image

Előző vagy következő elem
kijelölése

VO–Jobb nyíl vagy VO–Bal nyíl

Koppintás egy elemre

VO–Szóköz billentyű

Dupla koppintás két ujjal

VO–„-”

Előző vagy következő rotorelem
kiválasztása

VO–Fel nyíl vagy VO–Le nyíl

Előző vagy következő beszéd-
rotorelem kiválasztása

VO–Command–Bal nyíl vagy VO–Command–Jobb nyíl

Beszéd-rotorelem beállítása

VO–Command–Fel nyíl vagy VO–Command–Le nyíl

A VoiceOver funkció elnémítása,
vagy a némítás megszüntetése

VO–S

A képernyőfüggöny be- vagy
kikapcsolása

VO–Shift-S

A VoiceOver súgó bekapcsolása

VO–K

Visszatérés az előző képernyőre,
vagy a VoiceOver súgó
kikapcsolása

Esc

Gyorsnavigáció
Kapcsolja be a Gyorsnavigációt a VoiceOver funkciónak a nyílbillentyűk használatával történő
vezérléséhez A Gyorsnavigáció alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

Gyorsnavigáció be- vagy
kikapcsolása

Bal nyíl–Jobb nyíl

Előző vagy következő elem
kijelölése

Jobb nyíl vagy Bal nyíl

A rotorbeállítás által megadott
előző vagy következő elem
kijelölése

Fel nyíl vagy Le nyíl

Első vagy utolsó elem kijelölése

Ctrl–Fel nyíl vagy Ctrl–Le nyíl

„Koppintás” egy elemre

Fel nyíl–Le nyíl

Felfelé, lefelé, jobbra vagy balra
történő görgetés

Alt–Fel nyíl, Alt–Le nyíl, Alt–Bal nyíl vagy Alt–Jobb nyíl

A rotor módosítása

Fel nyíl–Bal nyíl vagy Fel nyíl–Jobb nyíl

Apple vezeték nélküli billentyűzeten számos billentyűvel lehet telefonszámokat tárcsázni a
Telefon alkalmazásban, vagy számokat beírni a Számológép alkalmazásban.

Egybetűs gyorsnavigáció az interneten
Ha egy weboldalt a Gyorsnavigáció használatával tekint meg, az oldalon a következő
billentyűkkel tud gyorsan navigálni. A billentyű leütésével a jelzett típus következő elemére
ugrik. A betű leütése közben tartsa lenyomva a Shift billentyűt az előző elemhez ugráshoz.

H

Címsor

L

Link

R

Szövegmező

B

Gomb

168

31. fejezet

Hozzáférhetőség

background image

C

Űrlapvezérlő

I

Kép

T

Táblázat

S

Statikus szöveg

W

ARIA jellegzetes hely

X

Lista

M

Azonos típusú elem

1

1. szintű címsor

2

2. szintű címsor

3

3. szintű címsor

4

4. szintű címsor

5

5. szintű címsor

6

6. szintű címsor

Braille-kijelző használata a VoiceOver szolgáltatással

A VoiceOver kimenetét megjelenítheti Braille-írással egy frissíthető Bluetooth Braille-kijelző
használatával, és beviteli billentyűkkel és más vezérlőelemekkel rendelkező Braille-kijelzőkkel
vezérelheti is az iPhone készüléket, ha a VoiceOver be van kapcsolva. Az iPhone számos vezeték
nélküli Braille-kijelzővel működik. A támogatott kijelzők listáját a www.apple.com/accessibility/
iphone/braille-display.html webhelyen találja.
Braille-kijelző beállítása: Kapcsolja be a képernyőt, majd válassza a Beállítások > Általános >
Bluetooth menüpontot, és kapcsolja be a Bluetooth funkciót. Ezután válassza a Beállítások >
Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > Braille menüpontot, és válassza ki a kijelzőt.

Rövidített Braille-írás be- vagy
kikapcsolása

Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > Braille
menüpontot.

A nyolcpontos Braille be- vagy
kikapcsolása

Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > Braille
menüpontot.

A VoiceOver navigációhoz használatos általános Braille-parancsokkal és egyes kijelzőkkel
kapcsolatos információkat a support.apple.com/kb/HT4400 webhelyen talál.

A Braille-kijelző alapértelmezés szerint a Hangvezérlés szolgáltatáshoz beállított nyelvet
használja. Alapértelmezés szerint ez az iPhone készülékhez beállított nyelv a Beállítások >
Nemzetközi > Nyelv részben. A VoiceOver nyelvbeállításának használatával külön nyelvet állíthat
be a VoiceOver és Braille kijelzők számára.
A VoiceOver nyelvének beállítása: Válassza a Beállítások > Általános > Nemzetközi >
Hangvezérlés elemet, majd válassza ki a nyelvet.

Az iPhone nyelvének módosítása esetén elképzelhető, hogy vissza kell állítania a VoiceOver és a
Braille-kijelző nyelvét.

Beállíthatja, hogy a Braille-kijelző bal oldali vagy jobb oldali utolsó cellájában a rendszerállapot
és más adatok jelenjenek meg:

A Bejelentési előzmények olvasatlan üzenetet tartalmaz

Â

Még nem olvasta el a Bejelentési előzmények aktuális üzenetét

Â

A VoiceOver beszéd el van némítva

Â

169

31. fejezet

Hozzáférhetőség

background image

Az iPhone készülék akkumulátorának töltöttsége alacsony (20% vagy kevesebb)

Â

Az iPhone fekvő irányultságban

Â

A képernyőn való megjelenítés ki van kapcsolva

Â

Az aktuális sorban további szöveg található balra

Â

Az aktuális sorban további szöveg található jobbra

Â

A bal oldali vagy jobb oldali cella beállítása állapotadatok megjelenítésére: Válassza a
Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > Braille > Állapotcella elemet, majd
koppintson a Balra vagy Jobbra lehetőségre.
Az állapotcella kibővített leírásának megtekintése: A Braille-kijelzőn nyomja meg az
állapotcella irányítógombját.