iPhone - Biztonsági funkciók

background image

Biztonsági funkciók

A biztonsági funkciók segítenek megvédeni az iPhone készüléken lévő információkat attól, hogy
mások hozzájuk férhessenek.

Jelkódok és adatvédelem

Beállíthat egy jelkódot, amelyet az iPhone bekapcsolásakor vagy felébresztésekor minden egyes
alkalommal meg kell adnia.
Állítson be egy jelkódot: Válassza ki a Beállítások > Általános > Jelkódzár elemet, és adjon meg
egy négy számjegyből álló jelkódot, majd visszaellenőrzésként gépelje be újból a jelkódot. Az
iPhone ezt követően a feloldáshoz vagy a jelkódzár beállításainak megjelenítéséhez a jelkód
megadását igényli.
A jelkód beállításával bekapcsolja az adatvédelmet. Az adatvédelmi szolgáltatás a jelkódot
használja kulcsként az iPhone készüléken tárolt e-mailek és mellékleteik titkosítására. (Az
App Store áruházból elérhető alkalmazások némelyike szintén használhat adatvédelmet.) A
Beállítások részben, a Jelkódzár képernyő alján megjelenő értesítés jelzi, hogy az adatvédelem
engedélyezve van-e.
Az iPhone készülék biztonságának fokozása érdekében kapcsolja ki az Egyszerű jelkód beállítást,
és használjon hosszabb, számokat, betűket, írásjeleket és különleges karaktereket is tartalmazó
jelkódot. Lásd: “Jelkódzár,” 184. oldal.

Fontos:

Egy olyan iPhone 3GS eszközön, amely nem iOS 4 vagy újabb operációs rendszerrel

került forgalomba, az adatvédelem bekapcsolásához az iOS szoftvert is vissza kell állítania. Lásd:
“Az iPhone készüléken lévő szoftver frissítése és visszaállítása,” 195. oldal.
A hangtárcsázás megakadályozása az iPhone zárolt állapotában: Válassza a Beállítások >
Általános > Jelkód zárolása elemet, és kapcsolja ki a Hangtárcsázás funkciót. Oldja fel az iPhone
készüléket a hangtárcsázás használatához.

iPhone keresése

Az iPhone keresése funkció segít megtalálni és biztonságba helyezni az iPhone telefonját
az ingyenes iPhone keresése alkalmazással egy másik iPhone, iPad vagy iPod touch, vagy
webböngészővel rendelkező, az icloud.com vagy me.com címre bejelentkezett Mac vagy PC
számítógép használatával.

Az iPhone keresése szolgáltatás az alábbi funkciókat tartalmazza:

Â

Keresse a térképen: Tekintse meg az iPhone telefonja megközelítő helyét egy teljes
képernyős térképen.

40

3. fejezet

Alapok

background image

Â

Üzenet megjelenítése vagy hang lejátszása: Lehetővé teszi egy üzenet létrehozását, amely
megjelenik az iPhone képernyőjén, illetve egy hang teljes hangerőn történő lejátszását két
percen keresztül, még abban az esetben is, ha a Csengetés/Némítás kapcsoló csendes módra
van állítva.

Â

Távoli jelkódzár: Lehetővé teszi az iPhone készülék távoli zárolását, illetve egy négy
számjegyű jelkód létrehozását, ha korábban még nem állított be ilyet.

Â

Távoli törlés: Lehetővé teszi az adatai védelmét az összes média és adat törlésével az iPhone
készülékről, ezzel visszaállítva a gyári állapotát.

Fontos:

Az iPhone keresése funkciónak bekapcsolva kell lennie iCloud- vagy a MobileMe-

beállítások között az iPhone készüléken, mielőtt használni tudná. Az iPhone keresése funkció
bármelyik fiókból bekapcsolható.

Az iPhone keresése funkció
bekapcsolása az iCloud
használatával

Válassza Beállítások > iCloud menüpontot, és kapcsolja be az iPhone
keresése lehetőséget.

Az iPhone keresése funkció
bekapcsolása a MobileMe
használatával

Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot,
koppintson a MobileMe-fiókjára, majd kapcsolja be az iPhone keresése
funkciót.

Lásd: “iCloud,” 18. oldal és “E-mail és más fiókok beállítása,” 17. oldal.