iPhone - Beszédhangvezérlés

background image

Beszédhangvezérlés

A Hangvezérlés lehetővé teszi, hogy hangparancsok használatával kezdeményezzen hívásokat,
és vezérelje a zenelejátszást. Az iPhone 4S készüléken a Sirit az iPhone készülék hanggal történő
vezérlésére is használhatja.. Lásd: 4. fejezet, “Siri,,” 43. oldal.

Megjegyzés: A Hangvezérlés esetleg nem érhető el minden nyelven. A Hangvezérlés a Siri
bekapcsolt állapotában nem áll rendelkezésre az iPhone 4S készüléken.

32

3. fejezet

Alapok

background image

Használjon Beszédhangvezérlést: Nyomja meg, és addig tartsa nyomva a Főgombot , amíg
a Hangvezérlés képernyő meg nem jelenik, és egy hangjelzés hallható nem lesz. Megnyomhatja
és lenyomva tarthatja ezenkívül az iPhone fejhallgató középső gombját is.

A legjobb eredmény érdekében:

Úgy beszéljen az iPhone mikrofonjába, mintha telefonhívást bonyolítana. Ezenkívül

Â

használhatja a Bluetooth headseten vagy a kompatibilis Bluetooth autós készleten lévő
mikrofont is.
Beszéljen tisztán és természetesen.

Â

Csak iPhone parancsokat és neveket, valamint számokat mondjon ki. A parancsok között

Â

tartson rövid szünetet.
Használjon teljes neveket.

Â

A Hangvezérlés használatára vonatkozó további tudnivalókért, beleértve a Hangvezérlésnek a
különböző nyelveken való használatára vonatkozó információkat is, látogasson el a
support.apple.com/kb/HT3597 címre.

A Hangvezérlés rendesen olyan nyelven várja a hangparancsokat, mint ami be van állítva az
iPhone készüléken (válassza a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Nyelv menüpontot).
A Hangvezérlés beállítások lehetővé teszik, hogy módosítsa a beszédhangparancsok
kimondásának nyelvét. Bizonyos nyelvek eltérő nyelvjárással vagy kiejtéssel is rendelkezésre
állnak.
A nyelv vagy ország módosítása: Válassza a Beállítások > Általános > Nemzetközi >
Hangvezérlés elemet, és koppintson a nyelvre vagy országra.

Bár a Zene alkalmazás esetében a Hangvezérlés mindig be van kapcsolva, biztonsági okokból
megakadályozhatja a hangtárcsázást az iPhone zárolt állapotában.
A hangtárcsázás megakadályozása az iPhone zárolt állapotában: Válassza a Beállítások >
Általános > Jelkód zárolása elemet, és kapcsolja ki a Hangtárcsázás funkciót. Oldja fel az iPhone
készüléket a hangtárcsázás használatához.

Lásd: “Hangtárcsázás,” 63. oldal és “A Siri vagy a Beszédhangvezérlés használata a Zene
alkalmazással,” 87. oldal.