iPhone - Egységesített kontaktok

background image

Egységesített kontaktok

Amikor több fiókkal szinkronizálja a kontaktokat, előfordulhat, hogy egy személyhez több
fiókban is található bejegyzés. Ahhoz, hogy a felesleges kontaktok ne jelenjenek meg az Összes
kontakt listában, a különböző fiókokból származó, azonos nevű kontaktok összekapcsolásra
kerülnek, és egyetlen, egységesített kontaktként jelennek meg. Amikor megtekint egy
egységesített kontaktot, az Egyesített cím jelenik meg a képernyő tetején.
Kontakt összekapcsolása: Koppintson a Szerkesztés elemre, majd a szimbólumra, és
válasszon kontaktot.

Ha eltérő család- vagy utónévvel rendelkező kontaktokat kapcsol össze, az egyes kontaktok
neve nem változik, de az egyesített kártyán csak egy név jelenik meg. Az egyesített kártyán
megjelenő név kiválasztásához koppintson az összekapcsolt kártyára a használni kívánt névvel,
majd koppintson az Ez legyen az egyesített kártya neve elemre.

Forrásfiók kontaktadatainak
megjelenítése

Koppintson az egyik forrásfiókra.

Kontakt összekapcsolásának
bontása

Koppintson a Szerkesztés elemre, majd a

szimbólumra, végül pedig a

Szétkapcsolás pontra.

Az összekapcsolt kontaktok nem lesznek egyesítve. Ha módosítja egy egységesített kontakt
információit, vagy adatot ad hozzájuk, a módosítások minden fiókba át lesznek másolva, ahol az
adott információ létezik.

139

24. fejezet

Kontaktok