iPhone - Fotók és videók készítése

background image

Fotók és videók készítése

Ha gyorsan meg kívánja nyitni a Kamera alkalmazást, amikor az iPhone zárolva van, nyomja meg
a Főgombot vagy a Bekapcsolás/Kikapcsolás gombot, majd húzza felfelé a elemet.

Készítsen fotót: Győződjön meg róla, hogy a Kamera/videó kapcsoló állásban van-e, majd
célozza meg az iPhone készüléket, és koppintson a

szimbólumra. Fotót a hangerőnövelés

gomb megnyomásával is készíthet.
Vegyen fel egy videót: Csúsztassa a Kamera/videó kapcsolót állásba, majd koppintson a

szimbólumra a rögzítés elindításához vagy leállításához, vagy nyomja meg a hangerőnövelés
gombot.

Fotó készítésekor vagy a videofelvétel indításakor az iPhone a fényképezőgépekhez hasonló
zárhangot ad. A hangerőt a hangerőgombokkal vagy a Csengetés/Némítás kapcsolóval tudja
szabályozni.

Megjegyzés: Egyes helyeken a zárhang nem némítható el a Csengetés/Némítás kapcsolóval.

A négyszög egy rövid ideig kijelzi azt, ahová a kamera fókuszálva van, és beállítja az expozíciót.
Ha embereket fényképez, az iPhone 4S arcérzékelést használ az automatikus fókuszáláshoz és az
expozíció kiegyenlítéséhez akár 10 arcon. Az egyes felismert arcokat egy-egy négyszög jelzi.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Végezzen csíptetést a képernyőn (hátsó kamera, csak kamera módban).

A rács bekapcsolása

Koppintson a Beállítások pontra.

A fókusz és az expozíció beállítása Koppintson egy személyre vagy objektumra a képernyőn. (Az arcérzékelés

átmenetileg ki van kapcsolva.)

A fókusz és az expozíció zárolása

Érintse meg és tartsa megérintve a képernyőt, amíg a négyszög pulzálni
nem kezd. Az AE/AF-zárolás megjelenik a képernyőn, a fókusz és az
exponálás pedig addig zárolva marad, amíg újra a képernyőre nem
koppint.

Képernyőfotó készítése

Egyidejűleg nyomja meg és engedje fel a Bekapcsolás/Kikapcsolás
gombot és a Főgombot . A képernyőfotó hozzáadódik a Filmtekercs
albumhoz.