iPhone - Uređivanje razgovora

background image

Ako želite zadržati samo dio razgovora, možete izbrisati dijelove koje ne želite.
Također možete obrisati cijele razgovore iz popisa Poruke.
Uređivanje razgovora: Dodirnite Uredi, odaberite dijelove za brisanje i zatim
dodirnite Izbriši.

Brisanje sveg teksta i privitaka bez brisanja
razgovora

Dodirnite Uredi, zatim dodirnite Očisti sve.

Brisanje razgovora

Napravite potez po razgovoru, zatim dodirnite
Izbriši.