iPhone - Slanje poruka skupini

background image

Grupno slanje poruka omogućuje vam slanje poruke većem broju primatelja. Grupno
slanje radi sa značajkama iMessage i MMS (nije dostupno u svim područjima).
Slanje poruka skupini: Dodirnite , zatim unesite više primatelja.

Napomena: Za MMS, grupno slanje također se treba uključiti u Postavkama > Poruke
i odgovori se šalju samo vama—ne šalju se drugim osobama u grupi.