iPhone - Slanje i primanje poruka

background image

Poruke

background image

Razgovori se pohranjuju se u popis Poruke. Plava točka označava nepročitane
poruke. Dodirnite razgovor koji želite vidjeti ili nastaviti. U iMessage razgovoru se
vaše odlazne poruke prikazuju plavo.

Dodirnite tipku za

dodavanje medija

kako biste dodali

fotografiju ili videozapis.

Dodirnite za unos teksta.

Korištenje emoji znakova

Otvorite Postavke > Općenito > Tipkovnica >
Međunarodne tipkovnice > Dodaj tipkovnicu,
zatim dodirnite Emoji za uključenje te
tipkovnice. Za unos Emoji znakova pri tipkanju
poruke dodirnite za pozivanje Emoji
tipkovnice. Pogledajte “Izmjena tipkovnica” na
stranici 230.

Nastavak prethodnog razgovora

Dodirnite razgovor u popisu Poruke, zatim
unesite poruku i dodirnite Šalji.

Prikaz prijašnjih poruka u razgovoru

Listajte do vrha (dodirnite statusnu traku) i
dodirnite Učitaj ranije poruke.

Primanje iMessage poruka na drugu e-mail
adresu

Otvorite Postavke > Poruke > Primi na > Dodaj
drugi e-mail.

Navedite broj telefona ili e-mail adresu Apple
ID-ja koja se pojavljuje u polju “od” kad
započnete novi razgovor

Otvorite Postavke > Poruke > Primi na > ID
pozivatelja.
Kad promijenite ovo podešenje, to nema
utjecaja na postojeće razgovore.

Otvaranje linka koji se nalazi u poruci

Dodirnite link. Link će možda otvoriti internetsku
stranicu u aplikaciji Safari ili npr. nazvati
telefonski broj.

Prosljeđivanje razgovora

Odaberite razgovor, zatim dodirnite Uredi.
Odaberite dijelove koje želite dodati, zatim
dodirnite Proslijedi.

Dodavanje osobe u popis vaših kontakata

Dodirnite telefonski broj u popisu Poruke, zatim
dodirnite "Dodaj u kontakte".

110

Poglavlje 9

Poruke

background image

Poglavlje 9

Poruke

111

Obavijest drugima da ste pročitali njihove
poruke

Otvorite Postavke > Poruke i uključite Šalji
potvrde o čitanju.

Podešavanje ostalih opcija za aplikaciju Poruke Otvorite Postavke > Poruke.

Podešavanje obavijesti za poruke

Pogledajte “Obavijesti” na stranici 216.

Podešavanje zvučnog signala za dolazne
tekstualne poruke

Pogledajte “Zvukovi i preklopka zvonjava/
isključenje zvuka” na stranici 219.

Slanje poruka skupini