iPhone - Slanje fotografija, videozapisa i ostalih sadržaja

background image

Slanje fotografija, videozapisa i ostalih sadržaja

Pomoću funkcija iMessage ili MMS možete slati fotografije, videozapise, lokacije,
kontaktne informacije i audiosnimke.
Slanje fotografije ili videozapisa: Dodirnite .

Maksimalnu veličinu privitka određuje vaš operater. iPhone može komprimirati foto i
video privitke, ako je potrebno.

Slanje lokacije

U aplikaciji Karte dodirnite

za lokaciju,

dodirnite Podijeli lokaciju (pri dnu zaslona),
zatim dodirnite Poruka.

Slanje kontaktnih informacija

U aplikaciji Kontakti odaberite kontakt, dodirnite
Podijeli kontakt (pri dnu zaslona), zatim
dodirnite Poruka.

Slanje audiosnimke

U Diktafon dodirnite , dodirnite audiosnimku,
dodirnite Šalji, zatim dodirnite Poruka.

Pohrana primljene fotografije ili videozapisa u
Album kamere

Dodirnite fotografiju ili videozapis, zatim
dodirnite

.

Kopiranje fotografije ili videozapisa

Dodirnite i zadržite privitak, zatim dodirnite
Kopiraj.

Pohrana primljenih kontaktnih informacija

Dodirnite kontaktni oblačić i zatim dodirnite
"Izradi novi kontakt" ili "Dodaj kontaktu".

background image

Uređivanje razgovora