iPhone - Pretraživanje poruka

background image

Pretraživanje poruka

Možete pretražiti sadržaj razgovora u popisu Poruke.
Pretraživanje razgovora: Dodirnite vrh zaslona za prikaz polja za pretraživanje,
zatim unesite traženi tekst.

Razgovori se mogu također pretraživati iz početnog zaslona. Pogledajte
“Pretraživanje” na stranici 39.

112

Poglavlje 9

Poruke

background image

113