iPhone - Reprodukcija pjesama i ostalih zvučnih zapisa

background image

Glazba

background image

Za upravljanje reprodukcije koristite kontrole na zaslonu. Također možete upotrijebiti
tipke na slušalicama. Pogledajte “Apple slušalice s upravljačem i mikrofonom” na
stranici 44.
U prikazu Sad svira: Dodirnite Sad svira.

Sljedeće/pretraživanj

e unaprijed

Reprodukcija/pauza

Popis zapisa

Natrag

Glasnoća

Prethodno/

pretraživanje unatrag

AirPlay

Podešavanje tipaka za pretraživanje

Dodirnite Još, zatim Uredi, te povucite ikonu
preko tipke koju želite zamijeniti.

Učitavanje ostalih epizoda podcasta

Dodirnite Podcastovi (prvo dodirnite Još ako
se ne vidi opcija Podcastovi), i zatim dodirnite
podcast za pregled dostupnih epizoda.

Pokretanje reprodukcije slučajnim slijedom
trešnjom uređaja

Protresite iPhone za uključenje reprodukcije
slučajnim slijedom i trenutačnu promjenu
pjesme. Protresite ponovno za promjenu
pjesme.
Za uključenje ili isključenje ove značajke otvorite
Postavke > Glazba.

Reprodukcija glazbe na AirPlay zvučnicima ili
Apple TV-u

Dodirnite

. Pogledajte “AirPlay” na stranici 45.

Prikaz stihova pjesme

Tijekom reprodukcije pjesme dodirnite omot
albuma. (Stihovi se prikažu samo ako ste ih
dodali pjesmi pomoću Info prozora pjesme u
aplikaciji iTunes i ako ste sinkronizirali iPhone s
aplikacijom iTunes).

Podešavanje opcija za aplikaciju Glazba

Otvorite Postavke > Glazba.

102

Poglavlje 8

Glazba

background image

Poglavlje 8

Glazba

103

Kad koristite drugu aplikaciju, možete prikazati kontrole audio reprodukcije tako da
dvaput pritisnete tipku Home , zatim duž dna zaslona prstom napravite potez s
lijeve u desnu stranu.

Kontrole upravljaju aplikacijom koja se trenutno reproducira ili—ako je glazba
pauzirana—aplikacijom koja je zadnja reproducirana. Ikona aplikacije prikazana je s
desne strane. Dodirnite je za otvaranje aplikacije. Ponovno napravite potez udesno
za prikaz kontrole glasnoće i tipke AirPlay (kad ste u dosegu Apple TV ili AirPlay
zvučnika).

Dvoklikom tipke Home također se prikazuju kontrole audio reprodukcije kad je
zaslon zaključan.